Word ik betaald als ik in een assisenjury zetel?Dovnload 6 Kb.
Datum17.08.2016
Grootte6 Kb.
Word ik betaald als ik in een assisenjury zetel?
Niet alleen voor de beklaagde is een assisenproces een nachtmerrie. Ook wie opgeroepen worden als jurylid doet dit meestal niet voor zijn plezier. Wij zochten uit hoe het zit met het loon van een jurylid.

Er is één hof van assisen per provincie en één voor het administratieve arrondissement van Brussel-Hoofdstad. Het hof van assisen is geen permanente rechtbank, maar wordt voor elke zaak opnieuw samengesteld. Het moet oordelen over de zwaarste misdrijven in het strafwetboek.12 juryleden

Het hof van assisen bestaat uit een voorzitter en twee bijzitters. Deze personen zijn allemaal beroepsmagistraten.De jury bestaat uit twaalf gezworenen en een of meer plaatsvervangers. Zij worden bij loting aangewezen. Om de vier jaar stelt iedere gemeente een lijst van gezworenen op. Die worden geloot onder de kiezers die aan bepaalde voorwaarden voldoen: ze moeten bijvoorbeeld de taal spreken waarin het proces zal gevoerd worden, politici en artsen worden geweerd van deze lijst.

Hoe zit het met het loon van een jurylid?

De eerste 5 dagen

  • De eerste 5 dagen dat iemand zetelt in de jury worden als klein verlet beschouwd. De werkgever betaalt het loon van zijn werknemer gewoon door.

Vanaf de 6e dag

  • De werkgever kan na dag vijf het loon van zijn werknemer doorbetalen, maar dat is niet verplicht. Doet hij dit wel, dan ontvangt het bedrijf zelf een vergoeding: het betaalde brutodagloon verhoogd met de socialezekerheidsbijdragen (de extralegale voordelen van de werknemer worden niet in rekening gebracht).

  • Betaalt de werkgever het loon van zijn werknemer niet door, dan zal de staat het brutoloon van het jurylid uitbetalen.

Extra vergoedingen

Deze vergoedingen moeten aangevraagd worden bij de voorzitter van het hof van assisen.De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina