Word just in the world loves Dutch tranceDovnload 481.35 Kb.
Pagina12/14
Datum22.07.2016
Grootte481.35 Kb.
1   ...   6   7   8   9   10   11   12   13   14

Bibliografie

Becker, H. 2008. Art Worlds. Updated and expanded. Berkeley, Los Angeles, London: University of California Press.

Bennett, T. Frith, S. Grossberg, L. Shepherd, J. & Turner, G. 1993. Rock and Popular Music: Politics, Policies, Institutions. London: Routledge.

Berends, R. 2010. Mondelinge communicatie. Buma Cultuur, Hilversum. 6 juli 2010.

Bernard, H.R. 2000, Social Research Methods. Qualitative and quantitative approaches. Thousand Oaks: Sage.

Bevers, A.M. 2005. Canon en kunstvakken. Vergelijkend onderzoek naar eindexamenopgaven muziek en beeldende kunsten in vier Europese landen. Utrecht: Cultuurnetwerk Nederland.

Bevers, A.M. 2008. Colleges Internationaal Cultureel Verkeer. Erasmus Universiteit Rotterdam. Oktober 2008.

Biddle, I. & Knights, V. 2007. Music, National Identity and the Politics of Location. Aldershot: Ashgate.

Boer, C. de & Brennecke, S. 2003. Media en publiek. Theorieën over media-impact. Amsterdam: Boom.

Bogt, T. ter 1997. One, two, three, four… Popmuziek, jeugdcultuur en stijl. Utrecht: Uitgeverij Lemma B.V.

Buma Cultuur. 2009. Buma Cultuur Jaarverslag 2008. Hilversum: Buma Cultuur.

Buma Cultuur. 2010. Activiteiten. Exportbevordering. http://www.bumacultuur.nl/nl/page/activiteiten/export-bevordering. Geraadpleegd op 12 mei 2010.

Cloonan, M. 1999. Pop and the nation state: towards a theorisation. Popular Music 18 (2), 193-207.

Crane, D. 2002. Culture and Globalization. In: Crane, D & Kawasaki, K. Global Culture: Media, arts, policy, and globalization. London: Routledge, 1- 25.

Esselink, S.H. en Driessen, F.M.H.M. 2008. Nederlandse podiumkunsten in het buitenland. Omvang en receptie van dans, theater en muziek uit Nederland in de periode 2001-2007. Utrecht: Bureau Driessen Sociaal Wetenschappelijk Onderzoek.

Frith, S. 1993. Popular music and the local state. In: Bennet, T. Frith, S. Grossberg, L. Shepherd, J. & Turner, G. (red.) Rock and popular music: politics, policies, institutions. London: Routledge, 14-24.

Fonds Podiumkunsten. 2010. Over het fonds. http://www.fondspodiumkunsten.nl/over_het_fonds/. Geraadpleegd op 12 mei 2010.

Gebesmair, A. & Smudits, A. 2001. Global Repertoires. Popular music within and beyond the transnational music industry. Aldershot: Ashgate.

Heilbron, J. 1995. Mondialisering en transnationaal cultureel verkeer. In: Heilbron, J. & Wilterdink, N. (red.) Mondialisering. De wording van de wereldsamenleving. Amsterdams Sociologisch Tijdschrift. Amsterdam/Groningen: Wolters-Noordhoff.

Hoekman, G. 2010. Over de grens. Het internationaal succes van Nederlandse popmuziek. Amsterdam: Uitgeverij Thomas Rap.

Janssen, S., Kuipers, G. & Verboord, M. 2008. Cultural Globalization and Arts Journalism: The International Orientation of Arts and Culture Coverage in Dutch, French, German and U.S. Newspaperd, 1955 to 2005. American Sociological Review 2008 (73), 719-740.

Meijers, C. 2003. Kom van dat dak af. Geschiedenis van de Nederlandse rock & roll. Amsterdam: Nijgh & Van Ditmar.

Ministerie van Economische Zaken/Ministerie van OCW. 2005. Cultuur en economie. Ons creatieve vermogen. Den Haag: Ministerie van Economische Zaken en Ministerie van OCW.

Ministerie van OCW. 2001. Cultuur als confrontatie. Uitgangspunten voor cultuurbeleid 2001-2004. Zoetermeer: Ministerie van OCW.

Ministerie van OCW. 2006. Koers kiezen: meer samenhang in het internationaal cultuurbeleid. Den Haag: Ministerie van OCW.

Ministerie van OCW. 2007. Kunst van leven. Hoofdlijnen cultuurbeleid 2009-2012. Den Haag: Ministerie van OCW.

Ministerie van OCW/Boekmanstudies. 2007. Cultuurbeleid in Nederland. Den Haag/Amsterdam: Ministerie van OCW/Boekmanstudies.

Ministerie van OCW. 2008. Grenzeloze Kunst. Kamerstuk. Den Haag: Ministerie van OCW.

Ministerie van OC&W. 2009. Kamerbrief Grenzeloze Kunst. http://www.minocw.nl/documenten/brief%20BZ%20en%20OCW%20DEFINITIEF%20MR%20versie%204%20september%202008%20(2)ICB.pdf. Geraadpleegd op 28 november 2009.

Mitchell, T. 1996. Popular Music and Local Identity. Rock, Pop and Rap in Europe and Oceania. London: Leicester University Press.

MusicXport.nl. 2001. Over MusicXport.nl. http://www.musicxport.nl/index.php?p=page.php%3FpageAlias%3Dmxp.nl.about. Geraadpleegd op 12 mei 2010.

MusicXport.nl. 2001. Prepare2Start. http://www.musicxport.nl/index.php?p=%2Fpage.php%3FpageAlias%3DPSB. Geraadpleegd op 12 mei 2010.

Mutsaers, L. 2004. Is everybody happy? Een opiniërend essay over de popmuzieksector in Nederland in het licht van de cultuurnotaperiode 2005-2008. Den Haag: Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.

Muziek Centrum Nederland (MCN). 2008. Muziek Centrum Nederland Beleidsplan 2009-2012. Amsterdam: Muziek Centrum Nederland.

Muziek Centrum Nederland (MCN). 2010a. Algemene info. http://www.muziekcentrumnederland.nl/over-mcn/algemene-info/. Geraadpleegd op 12 mei 2010.

Muziek Centrum Nederland (MCN). 2010b. Projecten. MusicXport.nl. http://www.muziekcentrumnederland.nl/pop/projecten/projecten/musicxport.nl/. Geraadpleegd op 12 mei 2010.

Muziek Centrum Nederland (MCN). 2010c. MCN Activiteitenverslag 2009. Amsterdam: Muziek Centrum Nederland.

Nuchelmans, A. 2002. ‘Dit gebonk dient tot het laatste toe te worden bestreden’: Popmuziek en overheidsbeleid 1975-2001. Amsterdam: Boekmanstudies.

Perfect & More. 2008. Exportwaarde van de Nederlandse populaire muziek 2005 en 2006. Hilversum: Perfect & More.

Perfect & More. 2009. Exportwaarde van de Nederlandse populaire muziek 2007. Hilversum: Perfect & More.

Perfect & More. 2010. Exportwaarde van de Nederlandse populaire muziek 2008. Hilversum: Perfect & More.

Peterson, R.A. & Anand, N. 2004. The production of culture perspective. Annual review of sociology 2004 (30), 311-334.

Plas, J. van der. 2003. Nederpop. Met hart en ziel. Een geschiedenis van de Nederlandse Popmuziek. Utrecht/Antwerpen: Kosmos-Z&K Uitgevers.

Quemin, A. 2006. Globalization and Mixing in the Visual Arts. An Empirical Survey of 'High Culture' and Globalization. International Sociology 2006 (21), 522-550.

Rijksoverheid. 2011. Ministeries. http://www.rijksoverheid.nl/ministeries. Geraadpleegd op 18 maart 2011.

Robinson, D.C., Buck, E.B C., Cuthbert, M. & The International Communication and Youth Consortium. 1991. Music at the Margins. Popular Music and Global Cultural Diversity. California: SAGE Publications

Rutten, P. 1991. Local popular music on the national and international markets. Cultural Studies 5 (3), 294-305.

Rutten, P. & Oud, G. 1991. Nederlandse popmuziek op de binnen- en buitenlandse markt. Rijswijk: Ministerie van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur.

Rutten, P. 1993. Popular music policy: a contested area – the Dutch experience. In: Bennet, T. Frith, S. Grossberg, L. Shepherd, J. & Turner, G. (ed.) Rock and popular music: politics, policies, institutions. London: Routledge, 37-52.

Rutten. P. Dekkers, R. & Jansen, H. 1996. De meeste dromen zijn bedrog. De opleving van de Nederlandse populaire muziek onderzocht. Den Haag: Ministerie van OC&W.

Rutten, P. & Van der Weele, E. 1996. Het economisch belang van het cluster Nederlandse populaire muziek. Apeldoorn: TNO Studiecentrum voor Technologie en Beleid.

Sapiro, G. 2010. Globalization and cultural civersity in the book market: The case of literary translations in the US and France. Poetics 2010 (38), 419-439.

Servaes, J. & Tonnaer, C. 1992. De nieuwsmarkt. Vorm en inhoud van internationale berichtgeving. Groningen: Wolters-Noordhoff.

Shuker, R. 2008. Understanding popular music culture. Third edition. London/New York: Routledge.

Smelik, A. Buikema, R. & Meijer, M. 1999. Effectief beeldvormen. Theorie, analyse en praktijk van beeldvormingsprocessen. Assen: Van Gorcum.

Stappers, J.G. Reijnders, A.D. & Moeller, W.A.J. 1997. De werking van massamedia: een overzicht van inzichten. Amsterdam: De Arbeiderspers.

Swaan, A. de 1991. Perron Nederland. Amsterdam: Meulenhoff.

Swaan, A. de 1995. De sociologische studie van de transnationale samenleving. In: Heilbron, J. & Wilterdink, N. (red.) Mondialisering. De wording van de wereldsamenleving. Amsterdams Sociologisch Tijdschrift. Amsterdam/Groningen: Wolters-Noordhoff.

Wester, F. (red.) 2006. Inhoudsanalyse: Theorie en Praktijk. Deventer: Kluwer.

Wennekes, E. 2001. Muziek en muziekleven. In: Fokkema, D. en Grijzenhout, F. (red.) Rekenschap. Den Haag: Sdu Uitgevers.

Zoonen, L. van. 2004. Media, cultuur en burgerschap. Een inleiding. Amsterdam: Het Spinhuis.

Zwaan, K. Bogt, T. ter, Raaijmakers, Q. 2009. So you want to be a rock ‘n roll star? Carreer succes of pop musicians in the Netherlands. Poetics 37, 250-266.Foto titelblad
Fotograaf onbekend (31 maart 2011). Armin van Buuren [foto]. Gedownload op 31 maart 2011 van http://www.armadamusic.com/artist/armin-van-buuren/.


1   ...   6   7   8   9   10   11   12   13   14


De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina