Worden bewoners en raadsleden bij de fijnstof-neus genomen?Dovnload 9 Kb.
Datum20.08.2016
Grootte9 Kb.
Worden bewoners en raadsleden bij de fijnstof-neus genomen?
Het gaat over twee milieu-studies, die voor de gemeente werden gemaakt en waarvan de uitgangspunten in tegenspraak zijn met elkaar. Berekeningen van luchtverontreinigingen en geluid werden uitgevoerd voor twee gebieden en in twee rapporten vastgelegd. Te weten: Het Milieueffectrapport Masterplan Scheveningen-kust van september 2010 van Arcadis en voor het VCP het rapport van DGMR van maart 2010. Wat blijkt? Er werden verschillende waarden, als input-gegevens gebruikt voor de twee milieu-studies voor aangrenzende gebieden. Dat kan toch niet waar zijn zou u denken! Maar toch, dat is inderdaad het geval.
Johan de Wittlaan en President Kennedylaan grenzen aan beide gebieden. Arcadis gebruikt op deze wegen verkeersintensiteiten (de input voor de berekeningen voor geluid en luchtverontreinigingen), die 37% hoger liggen, dan die gebruikt door DGMR. Bij navraag bij wethouder en ambtenaren komt, met de nodige vertraging, een antwoord. Citaat van een beleidsmedewerker:
Verklaring verschil:

  1. er is een verschil tussen lichte voertuigen en personenauto's in de beide rapporten

  2. de cijfers uit het DGMR-rapport zijn intensiteiten voor het jaar 2010 ( zie bladzijde 6 )

  3. de cijfers in het MER-rapport Scheveningen zijn intensiteiten voor het jaar 2020, waarbij niet alleen voor Scheveningen, maar voor heel Den Haag alle Masterplannen en andere verwachte bouw-ontwikkelingen zijn ingevoerd, naast een autonome groei per jaar.

Commentaar hierop van ondergetekenden:

Ad 1. Wij namen de totale verkeersintensiteit van alle voertuigen.

Ad 2. Wat staat er ook al weer op pagina 6 van het DGMR-rapport? “Daarnaast wordt een doorkijk gegeven naar de toekomstige situaties 2015 en 2020”.

Ad 3. Wij, ondergetekenden, namen daarom eveneens de “doorkijk” van Arcadis naar 2020. Op basis van de verschillen van de cijfers uit 2020 blijkt, dat de verwachte bouwontwikkelingen en autonome groei bij Arcadis in een 37%, zevenendertig procent!, hogere intensiteit resulteert. Is deze hogere verkeersintensiteit voor het VCP niet te verwachten?


Wethouder Smit heeft steeds problemen met burgers. Hij stelt in een krantenartikel: dat hij het kwalijk vindt dat er wordt getwijfeld aan het luchtkwaliteit-rapport (van DGMR) van de gemeente en zegt dat: “De milieuonderzoeken die de gemeente laat uitvoeren worden gedaan door een zeer gerenommeerd bureau.”

Bewoners weten dat beide bureaus, DGMR en Arcadis, gerenommeerd zijn. Wel werken de bureaus met verschillende verkeersintensiteiten, cijfers die door de gemeente verstrekt zijn?

Wanneer dat het geval is en er verschillende cijfers voor de milieuberekeningen worden aangereikt door de gemeente, roept dat vragen op. De verschillen zijn te groot om zomaar naast ons neer te leggen. De rapporten worden aan de raadsleden aangeboden om op basis daarvan besluiten te nemen. Kunnen de raadsleden op basis van de verschillende cijfers in deze twee rapporten, dan wel goede besluiten nemen? Een zeer serieuze vraag wanneer het over de gezondheid en de leefbaarheid van bewoners gaat.
In het krantenartikel gaat de wethouder verder: “Het is heel vervelend dat de integriteit van de gemeente Den Haag op deze manier in twijfel wordt getrokken.”

Integer betekent eerlijk en oprecht. Op voorhand twijfelen ondergetekenden niet aan de integriteit van de gemeente of wethouder Smit. Maar wat is er dan wel aan de hand? Is het dan misschien onzorgvuldigheid van de gemeente?Bewoners hebben recht op een duidelijk antwoord. De raadsleden willen vast ook weten of ze bij de fijnstof-neus zijn genomen. Overigens gaat het niet alleen over fijnstof en gezondheid, maar ook om leefbaarheid, verstopte wegen, lawaai, drukte, en verkeersonveiligheid.
U vraagt zich ongetwijfeld af of er nog meer voorbeelden te noemen zijn, waar raadsleden en bewoners bij de neus genomen zijn. Jazeker. Wij hopen een volgende keer een dergelijk probleem aan te kaarten, een probleem dat samenhangt met de Rotterdamsebaan.
7 april 2010 - Tim Dike, Vincent Vroom, Guus Nieuwenhuys (ook in: Den Haag Centraal 30 april 2010)
De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2019
stuur bericht

    Hoofdpagina