Workshop over luisteren Voorstel 03/10-09 Gouda/Hoogeveen ‘Ik hoor ik hoor, wat jij niet hoort’Dovnload 28.04 Kb.
Datum30.09.2016
Grootte28.04 Kb.
Workshop over luisteren Voorstel 03/10-09 Gouda/Hoogeveen

Ik hoor ik hoor, wat jij niet hoort’


Richttijd onderwerp
0.00 uur welkom, introductie, voorstellen mijzelf

kleine groepjes, rondje voorstellen + presentielijst

  1. kleine groepjes + interactie

Lees Marcus 8: 14-21

Hoe komt het dat de leerlingen niet naar Jezus luisteren?


Lees 1 Koningen 18: 1-16

(let op het verschil in positie Elia, Obadja)

(Mensen die zich niet gehoord weten, zullen ook niet veranderen)
0.25

Zonder luisteren is er geen communicatie.

Luisteren geeft uw gesprekspartner het signaal belangrijk te zijn en gehoord te worden


  1. groepsopdracht

Neem iemand in gedachten met wie je goed kunt praten

Wat doet die persoon, waardoor jij gesprek met haar of hem prettig vind?

Inventariseren
033 groepsopdracht

Neem iemand in gedachten waarvan jij het luistergedrag storend vind

Wat doet die persoon waardoor jij je onprettig voelt, irriteert?

Inventariseren


040 Uitdelen leesstof + doorlezen, gezamenlijk
0.45 luisteroefening, kleine groep

5 minuten gesprek, 5 minuten evaluatie

+ nog eens


  1. afronding en thuisopdrachten

Iedere deelnemer schrijft voor zichzelf 1 of 2 punten op ter verbetering van het eigen luistergedrag. Let hier de komende tijd op.
vragenrondje


  1. einde workshop

benodigdheden: flap over en stift/marker

papier met tekst Marcus 8 en 1 Koningen 18:1-17

papier met leesstof

papier met luisteroefening + thuisopdrachten

Marcus 8: 14-21
14 De leerlingen waren vergeten genoeg brood mee te nemen; ze hadden maar één brood bij zich in de boot. 15 Hij waarschuwde hen: ‘Pas op, hoed je voor de zuurdesem van de farizeeën en voor de zuurdesem van Herodes.’ 16 Ze hadden het er met elkaar over dat ze geen brood hadden. 17 Toen hij dit merkte, zei hij: ‘Waarom praten jullie erover dat je geen brood hebt? Begrijpen jullie het dan nog niet, en ontbreekt het jullie aan inzicht? Zijn jullie dan zo hardleers? 18 Jullie hebben ogen, maar zien niet? Jullie hebben oren, maar horen niet? Weten jullie dan niet meer 19 hoeveel manden vol stukken brood jullie hebben opgehaald toen ik vijf broden brak voor vijfduizend mensen?’ ‘Twaalf,’ antwoordden ze. 20 ‘En toen ik zeven broden brak voor vierduizend mensen, hoeveel manden vol stukken brood hebben jullie toen opgehaald?’ ‘Zeven,’ antwoordden ze. 21 Toen zei hij: ‘Begrijpen jullie het dan nog niet?’ • spreekt je iets aan in dit gedeelte?

 • Waar gaat dit over???

1 Koningen 18: 1-16


1 Voor er drie jaren verstreken waren, richtte de HEER zich opnieuw tot Elia, met de woorden: ‘Ga je opwachting maken bij Achab. Ik zal weer regen op de aarde laten vallen.’ 2 Elia ging dus op weg naar de koning. Intussen was de hongersnood in Samaria zo groot geworden, 3 dat Achab zijn hofmeester Obadja ontboden had. Deze Obadja had groot ontzag voor de HEER. 4 Toen koningin Izebel de profeten van de HEER liet uitroeien, had Obadja honderd van hen in twee groepen van vijftig in grotten verborgen en hen daar van voedsel en drinkwater voorzien. 5 Achab zei tegen Obadja: ‘Ga alle bronnen en rivieren in het land langs. Misschien is er ergens gras te vinden, zodat we onze paarden en muildieren in leven kunnen houden en het vee niet hoeven af te maken.’ 6 Ze namen ieder een deel van het land voor hun rekening: Achab ging de ene kant uit, alleen, en Obadja de andere kant, ook alleen.

7 Onderweg kwam Obadja Elia tegen. Toen hij hem herkende, boog hij diep voorover en vroeg: ‘Bent u het, Elia, mijn heer?’ 8 ‘Jazeker,’ antwoordde Elia. ‘Ga uw meester zeggen dat Elia eraan komt.’ 9 Maar Obadja protesteerde: ‘Dat zou mijn dood zijn! Wat heb ik misdaan, heer, dat u mij aan Achabs genade wilt overleveren? 10 Zo waar de HEER, uw God, leeft, er is geen volk of koninkrijk waar mijn meester niet naar u heeft laten zoeken. En als ze zeiden dat u daar niet was, dan liet hij dat volk of dat koninkrijk zweren dat ze u niet konden vinden. 11 En nu wilt u dat ik mijn meester ga zeggen dat u eraan komt? 12 Zodra ik van u wegga komt er natuurlijk een geest van de HEER die u meevoert naar ik weet niet waar, en als ik dan tegen Achab zeg dat u er bent en hij kan u niet vinden, dan zal hij me vermoorden. Vanaf mijn vroegste jeugd heb ik een groot ontzag voor de HEER. 13 Hebben ze u nooit verteld, heer, wat ik gedaan heb toen Izebel de profeten van de HEER liet uitmoorden? Dat ik honderd van hen een schuilplaats heb geboden, vijftig in één grot en vijftig in een andere, en dat ik hen van voedsel en drinkwater heb voorzien? 14 En nu wilt u dat ik mijn meester ga zeggen dat u eraan komt? Hij zal me vermoorden!’ 15 Maar Elia antwoordde: ‘Zo waar de HEER van de hemelse machten, in wiens dienst ik sta, leeft, vandaag zal ik bij Achab mijn opwachting maken.’

16 Obadja zocht Achab op en vertelde hem dat Elia eraan kwam. Achab ging Elia tegemoet,


 • wat spreekt je aan in dit gedeelte?

 • Waar gaat dit over???

Oefenen in de kleine groep
In de kleine groep gaan we de eigen luisterhouding oefenen. Dat doen we als volgt:

Eén van de groepsleden vertelt hoe het met hem/haar gaat. Een ander groepslid probeert zo goed mogelijk te luisteren. De overige groepsleden zijn observant; zij letten vooral op het luistergedrag van de luisteraar. Verteller en luisteraar zijn ca. 5 minuten in gesprek.


Vervolgens wordt dit gesprek geëvalueerd, aan de hand van onderstaande punten:

 • Hoe heeft de verteller het gesprek ervaren?

 • Hoe heeft de luisteraar het gesprek ervaren?

 • Wat is de observanten opgevallen aan het luistergedrag van de luisteraar?

Noem 2 sterke punten en 1 punt waar de luisteraar zijn / haar luistergedrag kan verbeteren.


Ter afronding kun je onderstaande opdrachten aan de deelnemers meegeven, zodat ze thuis nog eens met het thema ‘luistergedrag’ aan de slag kunnen.
Thuisopdracht 1 Kies eens een groepssituatie uit (verjaardagsvisite, bijeenkomst van een gespreksgroep enz. Een situatie waarbij meerdere

mensen aanwezig zijn). Neem je voor in deze groepssituatie speciaal te letten op het

luistergedrag van de deelnemers. Maak van die bijeenkomst een kort verslag, waar

je duidelijk maakt wat er van luistergedrag terecht komt: • Hoe laten de aanwezigen elkaar merken dat ze naar elkaar luisteren?

 • Welke luisterfouten vallen je het meest op?

 • Welke punten worden goed in de praktijk gebracht?


Thuisopdracht 2 Kies een soortgelijke situatie als in de eerste opdracht. Neem nu

Voor jezelf een gedragsaspect van goed luisteren dat je wel belangrijk vindt, maar waarvan je van jezelf weet dat je er vaak tegen zondigt. Probeer eens bewust dit aspect van goed luistergedrag toe te passen.

Maak een kort verslag van je ervaringen:


 • Wat heb je geprobeerd?

 • Wat was het resultaat?
Leesstof

L U I S T E R E N

 1. Het belang van goed luisteren


Na een opwindende dag kom je thuis en je popelt om te vertellen wat

je hebt meegemaakt. Je partner blijft echter rustig de krant lezen / naar

de tv kijken. Je hoort af en toe wel een gebrom ten teken dat hij / zij

er nog is, maar toch zul je meestal al snel vragen: luister je eigenlijk wel?”
Dit voorbeeld maakt meteen duidelijk dat je er niet automatisch van uitgaat dat iemand naar je luistert, al is hij wel bij je aanwezig. Het is kennelijk belangrijk dat je merkt dat er naar je geluisterd wordt.
Luisteren wil zeggen: iemand de gelegenheid geven te vertellen wat hij/zij wil zeggen heeft. Goed luisteren betekent dat je je zodanig richt op degene die jou iets wil vertellen, dat deze zich gestimuleerd weet mee te delen wat voor hem van wezenlijk belang is.

Goed luisteren veronderstelt dus een actieve inzet; je moet iets doen om te laten merken dat je geïnteresseerd bent. Zowel uit je verbale als non-verbale reacties moet op te maken zijn dat je aandacht voor de ander hebt, dat je het belangrijk vindt te weten hoe de situatie voor hem of haar in elkaar zit.

Goed luisteren is om een aantal redenen belangrijk. Allereerst laat je de verteller weten dat je probeert hem te begrijpen. Bovendien stimuleer je de verteller zijn verhaal te vertellen en biedt je hem de mogelijkheid zijn verhaal kwijt te raken. En dat doet mensen goed, ook als het om een probleem gaat waarvoor geen oplossing bestaat: ook al lost het niets op, het lucht wel op. Tenslotte helpt goed luisteren je om te voorkomen dat je te snel meent dat je de ander wel begrijpt of te snel met een oplossing aan komt dragen.


 1. Principes van goed luisteren

Wat doen mensen bij wie je het gevoel hebt dat je er je verhaal kwijt kunt?

Zij hebben de bereidheid om aandacht te geven, ze hebben belangstelling, zonder zelf meteen te hoeven vertellen over hun ervaringen en meningen. Daardoor kunnen ze beter luisteren. Het is goed je te realiseren dat het onmogelijk is om in een gesprek te doen alsof je luistert, zonder dat de ander merkt dat je niet geïnteresseerd bent. Belangstelling hebben is dus voorwaarde.

Goede luisteraars aanvaarden de verteller zoals hij is. Ze wijzen niet meteen op wat de ander fout doet, maar luisteren naar wat hij vindt en beleeft. Je accepteert dus de ander met zijn gevoel en argumenten. Dat is serieus nemen.

Als je dit niet doet en je mening er over geeft, kan je een echt gesprek wel eens afsluiten.

“dat vind ik raar van je, kan je niet beter gewoon normaal doen” is een zin die deuren sluit. De ander zal je waarschijnlijk niet meer vertellen wat er echt bij hem of haar leeft. Je hebt een stuk afgesloten.
 1. Eenvoudige manieren om de deur open te zetten

Eerder zeiden we al dat luistergedrag vraagt om een actieve inzet. Dat wil zeggen: sommige dingen moet je doen en andere juist laten om de ander het gevoel te geven dat je goed luistert. Wat kun je doen?

Maak oogcontact en neem een geïnteresseerde houding aan. Als iemand jou iets vertelt wat belangrijk voor hem is, wil hij graag aan jou houding en gezicht zien dat je geïnteresseerd bent. Het is voor hem heel vervelend te praten tegen iemand die voortdurend uit het raam kijkt of onderuit gezakt in zijn stoel hangt …..

Stel vragen. Als je wat de ander vertelt niet begrijpt, mag je best om toelichting vragen. En ook kun je vragen stellen om de ander te stimuleren zijn verhaal zo volledig mogelijk te vertellen. Pas wel op dat het geen kruisverhoor wordt.

Laat je eigen associaties en meningen achterwege. Gebruik het verhaal van de ander niet als opstapje om je eigen verhaal te kunnen vertellen. En vermijd dat jij je oordeel klaar hebt over wat de ander je vertelt.

Wees niet bang voor stiltes. Af en toe stil zijn kan nodig zijn om de ander even zijn gedachten op een rij te laten zetten. Stil zijn kan ook een middel zijn om dieper in het gesprek te komen. Als je praat over hele wezenlijke en pijnlijke dingen die in een mensenleven kunnen gebeuren is het goed om gewoon even stil te zijn.
 1. En zo gooi je de deur in het slot …..

We noemen een paar luisterfouten die je in het dagelijks leven regelmatig tegen kunt komen en die een verstorende uitwerking hebben op de verteller.

Je laat je gesprekspartner niet uitpraten. Je denkt al te weten wat de ander wil zeggen, en daarom vat je het even samen. Handig toch, zo verliezen we geen tijd. Het is maar de vraag of je de ander goed begrepen hebt. Bovendien neemt een verteller vaak een aanloop voor hij het punt waar het echt om gaat naar voren brengt, en dat echte punt mis je nu.
Oordelen, bagatelliseren, adviseren – het zijn stuk voor stuk reacties, die, als jij je ertoe laat verleiden, de ander ontmoedigen echt te vertellen wat hij kwijt wil.

Ga niet je eigen verhaal vertellen als reactie op wat de verteller vertelt. Soms is die verleiding er wel als iemand je een belevenis vertelt. In plaats van te vragen ‘Hoe vond je dat nou?’ zeg je dan al snel: ‘O ja, dat heb ik ook wel eens meegemaakt …..’ en je steekt van wal. Waarschijnlijk kom je er dan niet meer achter wat nu precies het verhaal van de ander was.Uit bovenstaande zul je begrijpen dat goed luisteren een vaardigheid is die je in het dagelijks leven van pas komt en ook in de groeigroep voor het groepsgesprek van grote waarde is!De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina