Yvette SpekenbrinkDovnload 234.49 Kb.
Pagina1/10
Datum25.08.2016
Grootte234.49 Kb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

Stress, Sociale Cognities & Seksuele

Gewoonten van backpackers

in Australië

Yvette Spekenbrink Universiteit Twente

Kuipersdijk 209 Faculteit Gedragswetenschappen

7512 CG Enschede Opleiding Psychologie

y.m.c.spekenbrink@student.utwente.nl

Studentnummer: 0055077

Eerste begeleider: Dr. H. BoerTweede begeleider: Dr. M. E. Pieterse
April 2006

Samenvatting
Onderwerp: Dit onderzoek toetste het onveilige seksuele gedrag van backpackers (N = 323) aan de oostkust van Australië vanaf begin november 2005 tot midden januari 2006. Er werd gekeken of de sociale cognities van de theorie van gepland gedrag en de protectie motivatie theorie van backpackers samenhingen met hun onveilige seksuele gedrag in Australië. Ook werd gekeken of contextuele factoren van invloed zijn op het onveilige seksuele gedrag van backpackers in Australië.

Design: Het onderzoek betrof een cross-sectioneel onderzoeksdesign met vragenlijsten, waarbij de data op één meetmoment verzameld werd.

Methode: Mannelijke respondenten (N=163) en vrouwelijke respondenten (N=160) vanuit 22 verschillende landen vulden in Australië aan de oostkust een multi-item vragenlijst in met betrouwbare vragen over risicogedrag, motieven, stress en sociale cognities. Voor de vragen over stress is gebruik gemaakt van de Perceived Stress Questionnaire. Voor de meting van sociale cognities is gebruik gemaakt van de theorie van gepland gedrag (attitude, sociale norm en intentie) en de protectie motivatie theorie (kwetsbaarheid, ernst, respons effectiviteit en eigen effectiviteit) over condoomgebruik. Voor de meting van het risicogedrag van de backpacker is gebruik gemaakt van vragen uit de Sexual History Questionnaire.

Resultaten: Het percentage backpackers dat condooms gebruikt is zowel in het thuisland als in Australie laag, maar gelijk. Daarentegen hebben backpackers in Australië meer casual seks dan in het thuisland. Ook heeft een hoog percentage van de backpackers seks na het gebruik van alcohol of drugs, maar opmerkelijk is dat dit gedrag, net als het percentage condoomgebruik, als gewoontegedrag van de backpacker kan worden gezien. Reismotieven hebben hiernaast ook invloed op het onveilige seksuele gedrag van backpackers in Australie, maar deze reismotieven verschillen tussen geslacht. Er bestaat verder een positieve significante samenhang tussen stress en het aantal partners wat men heeft in Australië. Regressieanalyse wijst uit dat bij mannen de sociale norm, de kwetsbaarheid en de attitude ten opzichte van condoomgebruik significant waren voor de intentie tot condoomgebruik. Bij vrouwen waren van de sociale cognities de eigen effectiviteit en de attitude ten opzichte van condoomgebruik significant voor de intentie tot het gebruik van condooms. Daarnaast waren bij vrouwen de culturele en seksueel getinte reismotieven ook een goede voorspeller voor de intentie tot condoomgebruik.

Conclusie: Wat betreft het condoomgebruik is het gedrag van backpackers in Australië niet onveiliger te noemen dan in het thuisland, wel moeten backpackers als een risicogroep voor onveilige seksueel gedrag worden gezien, omdat hun condoomgebruik erg laag ligt en de casual seks als backpacker zijnde flink toeneemt. Resultaten wijzen verder uit dat psychosociale correlaties van de intentie tot condoomgebruik en het aantal partners in Australië verschillen tussen mannelijke en vrouwelijke backpackers. Hiermee zal bij het ontwikkelen van een preventieprogramma rekening gehouden moeten worden.

Inhoudsopgave


Inhoudsopgave 3

Hoofdstuk 1. Inleiding 3

1.1Backpackers en hun reisschema 4

1.2 Backpacken en seksueel gedrag 5

1.3 De probleemstelling 7

Hoofdstuk 2. Sociale cognities en onveilig seksueel gedrag 8

2.1 Theorie van gepland gedrag 8

2.1.1 Attitude tegenover gedrag 8

2.1.2 Sociale norm (subjective norm) 8

2.1.3 Waargenomen gedragscontrole of eigen effectiviteit 9

2.1.4 Intentie om het gedrag uit te voeren 9

2.2 Protectie Motivatie Theorie 10

2.3 De invloed van de context op onveilig seksueel gedrag 11

3.1 Respondenten 12

3.2 Procedure 12

3.3 Omschrijving vragenlijst 13

3.3.1 Demografische gegevens 13

3.3.2 Risicogedrag 13

3.3.3. Aantal partners en condoomgebruik 13

3.3.4 Motivatie voor het bezoek aan Australië 14

3.3.5 Attitude 14

3.3.6 Sociale norm 14

3.3.7 Eigen effectiviteit 14

3.3.8 Intentie 14

3.3.9 Severity (Ernst) 15

3.3.10 Vulnerability (kwetsbaarheid) 15

3.3.11 Respons efficacy 15

3.3.12 Stress 15

Hoofdstuk 4. Resultaten 16

4.1 Kenmerken van de steekproef 16

4.2 Manier van reizen en verblijfsduur 17

4.3 Onveilig seksueel gedrag 18

4.4 Reismotieven 18

4.5 Sociale cognities en stress van de backpacker 19

4.6 Aantal partners en condoomgebruik 20

4.7 Voorspellers voor de intentie tot condoomgebruik 22

4.8 Voorspellers voor het condoomgebruik 23

4.9 Voorspellers voor het aantal partners in Australië 24

Hoofdstuk 5. Conclusie en discussie 26

Hoofdstuk 6. Referenties 30

Bijlage 1. Vragen over de sociale cognities en de context 32

Bijlage 2. Vragenlijst 33


Hoofdstuk 1. Inleiding

Backpackers zijn vaak jonge mensen die al reizende meerdere internationale bestemmingen bezoeken. Vandaag de dag is de term “backpacker” in Europa, Australië, Nieuw Zeeland, Zuid Oost Azië en Noord Amerika al erg bekend en geaccepteerd. Volgens Loker-Murphy en Pearce (1995) zijn backpackers jonge mensen die de voorkeur hebben voor goedkope (budget) accommodatie, zoals hostels. In deze hostels slaapt men met ongeveer acht personen op een kleine kamer, vaak in stapelbedden, waardoor de kamers goedkoper zijn dan in andere accommodaties. Backpackers leggen de nadruk op het ontmoeten van andere mensen (locale mensen en reizigers) (Murphy, 2001). Het verblijf in hostels en de deelname aan recreatieve gezamenlijke uitjes (zoals bijvoorbeeld een boottocht) worden gezien als een plaats waar gemakkelijk nieuwe contacten gemaakt met anderen gemaakt kan worden. Backpackers hebben een onafhankelijk georganiseerd en flexibel reisschema en reizen langer dan reizigers met normale, korte vakanties. Voor de backpacker is langer dan een half jaar reizen niet ongebruikelijk en vaak gaat men tussen het reizen door werken om weer wat geld te kunnen verdienen. Murphy (2001) merkt ook op dat backpackers eerder neigen om alleen te reizen. Als backpackers toch samen met anderen reizen, dan zijn deze relaties vaak tijdelijk, maar intens. Hiermee wordt bedoeld dat backpackers er soms voor kiezen om sommige plaatsen samen te gaan bekijken met anderen omdat dit gewoonweg goedkoper is. Tijdens dit gezamenlijk reizen staat men erg open om elkaar beter te leren kennen en is seksueel contact voor een of twee keer niet ongebruikelijk. De gemiddelde backpacker, ook wel bekend als lange-termijn budgetreiziger, is goed opgeleid, vaak nog student, middenklasse, vrijgezel en vaak Westerse mannen en vrouwen in hun twintiger tot begin dertiger jaren (Riley, 1988)

  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10


De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina