Zaterdag 6 juni 19. 00 uur Pastor RDovnload 13.39 Kb.
Datum25.08.2016
Grootte13.39 Kb.

---------------------------------------------------------- 2015------------------------------------------------------------------
ZATERDAG 6 EN ZONDAG 7 JUNI SACRAMENTSDAG

Zaterdag 6 juni 19.00 uur Pastor R. Vonhögen Eucharistieviering met zang van het Gemengd Koor en

Soli Deo Gloria

Zondag 7 juni 10.00 uur  ZondagsOntbijt in de parochiezaal. Monique Olmer spreekt over The Passion.

11.00 uur  Korte viering rond het Evangelie en voorbede.

Dinsdag 9 juni 09.00 uur Pastoor Tuan Eucharistieviering


ZATERDAG 13 EN ZONDAG 14 JUNI 11e ZONDAG DOOR HET JAAR

Zaterdag 13 juni 19.00 uur Viering in de St. Martinuskerk

Zondag 14 juni 11.00 uur Pastor R. Vonhögen Eucharistieviering Eerste Heilige Communie met zang

van het Kinderkoor.

Dinsdag 16 juni 09.00 uur Pastoor Tuan Echaristieviering
Mis/gebedsintenties 6 en 7 juni

Voor de zieken in de parochie. Voor de Heilige Antonius uit dankbaarheid. Voor de overledenen:

Johannes Traa; Cornelis en Willemijntje Prins-v. Eijden; Gerard Prins; Anton v. Dijk en Truus v. Dijk-Kok;

Albertus Noortman en Geertruida Sandbrink; Riek v.der Heijden-Voskuilen; Wim en Marco Vos;

Familie Vos en v.den Tweel; Rina Schoonderbeek-te Beek en Paul Schoonderbeek.
Mis/gebedsintenties 14 juni

Voor de zieken in de parochie. Voor de kinderen die vandaag de Eerste Heilige Communie ontvangen.

Voor de overledenen: Jaargedachtenis voor Gerrit Kok; Annie v. Dijk-Voskuilen. Verder voor: Jo Noortman;

Bep Hilhorst-v. Odijk; Henny v. Hamersveld-v.der Wardt; Riek v.der Heijden-Voskuilen.Misintentie dinsdag 16 juni: Antoon van Wee.
ZondagsOntbijt over The Passion

Om de zondag eens op een verrassende manier te starten houden we zondag 7 juni het ZondagsOntbijt in de pastorietuin (bij minder weer in de parochiezaal). Iedereen is om 10.00 uur welkom voor een ontbijt, waarbij Monique Olmer meer vertellen over haar werkzaamheden en betrokkenheid bij The Passion. Voor de kinderen is er een knutseltafel en ruimte om lekker te spelen in het bos. Om 11.00 uur sluiten we af met een korte gebedsdienst in de kerk, een viering rond het evangelie en met voorbede. Ook niet-ontbijters zijn daarbij van harte welkom.


Eerste Heilige Communie
In onze gemeenschap doen zondag 14 juni 20 kinderen hun Eerste Communie. Wij wensen Milan, Nina, Jesse, Milena, Zana, Sonja, Robin, Luca, Nishantilly, Feline, Mees, Gian, Vivian, Noortje, Olaf, Albin, Bob, Sepp, Carline en Anne-Sophie door een mooie viering, en hopen dat jullie met elkaar en met de mensen van de geloofsgemeenschap Jezus' weg gaan ontdekken. Laten we als gemeenschap deze kinderen een warm welkom geven door met elkaar te vieren!
Werkzaamheden rond de pastorie
Er zijn de afgelopen week werkzaamheden aan het riool uitgevoerd. Een noodzakelijke klus, die zeker voor de aanstaande verbouw gedaan moet worden. De graafwerkzaamheden aan de voorzijde zijn gestart met een zegenbede door pastoor Tuan, een mooi begin van een lange periode van werkzaamheden, uitgevoerd door enthousiaste vrijwilligers. En goed voorbeeld doet goed volgen, daarom: aanmelden kan bij Gradus Traa (g.g.traa@xmsnet.nl 06 – 21 25 37 57) of Hans Ossendrijver (hossendrijver@gmail.com | 06 – 53 14 74 18). Ook zijn er een mensen welkom om koffie te schenken en broodjes te verzorgen voor de werklieden. Hiervoor kunt u contact opnemen met Gerda Froon (g.froon@hooglanderveen.net).
Fietsen op Zondag
Een nieuw seizoen Fietsen op Zondag is begonnen! Aansluitend aan de viering van 11.00 uur, na een kopje koffie of thee wordt een mooie fietstocht gehouden door het Eemland. Lekker ontspannen en elkaar anders ontmoeten! Onderweg is er ruimte voor een picknick (neem wat lekkers mee voor onderweg) en een bezoek aan een bezienswaardigheid. Doe mee op zondag 14 en 28 juni.
Bloemengroet
Vanuit onze geloofsgemeenschap brengen we wekelijks een bloemetje bij mensen die een extra steuntje nodig hebben. Kent u iemand die dat kan gebruiken, laat het ons weten, bij voorkeur via e-mail: lokaalteam@stjoseph-olva.nl. De bloemengroet was vorige week voor Familie Velner.
Uit de Gerarduskalender: Geluk is tevreden zijn met wat je bezit.
28 juni; Zomerfeest Jongerenplatform Utrecht in Dijnselburg, Amersfoortseweg 10 te Zeist.

Op zondag 28 juni organiseert het Jongerenplatform Aartsbisdom Utrecht een Zomerfeest voor jongeren.

Het Zomerfeest is een moment dat wij met alle jongeren van het Aartsbisdom samen ons Katholieke geloof willen vieren. Deze dag is ook bedoelt als reünie voor deelnemers aan de Lourdesbedevaart van mei 2015.

Het Zomerfeest begint om 11:00 uur met een Eucharistieviering, voorgegaan door vicaris Pauw. Na de viering houden we een gezamenlijke picknick. Aansluitend zullen we een aanbidding houden, met speciale aandacht voor Maria. De dag wordt besloten met een barbecue.

De eigen bijdrage aan deze dag bedraagt € 5 per persoon. De organisatie zorgt voor vervoer vanaf station Driebergen-Zeist naar Dijnselburg. Indien je hier gebruik van wilt maken, geef dit dan aan bij je opgave.

Opgave kan via jongerenpastoraat@aartsbisdom.nl, telefonisch via 06-48 45 95 98 of via facebook: jong aartsbisdom.


Vacatures in de St. Josephkerk
Omdat we samen kerk willen zijn in Hooglanderveen en Vathorst, willen we de geloofsgemeenschap ook met elkaar naar de toekomst brengen. Dus heb je nog wat ruimte in je drukke agenda of wil je een keer iets anders doen, dit zijn onze vacatures:
mensen die zieken / eenzamen af en toe bezoeken (v/m) en vragen kunnen beantwoorden waar nodig is. Kortom signaleren wat er in onze gemeenschap speelt. Mooi en dankbaar werk...
begeleiders Kinderwoorddienst (v/m) Je bereidt in de werkgroep de Kinderwoorddiensten samen voor, daarna ga je twee-aan-twee aan de slag. Bij voldoende aanvulling van de groep verzorg je dan eens per maand de Kinderwoorddienst tijdens de zondagse viering in onze kerk...
vrijwilligers activiteiten buurtnetwerk Stel je voor… (v/m) Je helpt eens in de twee maanden mee met een verbindende activiteit in Hooglanderveen en Vathorst: bloemen weggeven, koffie schenken, folders uitdelen…
Meedoen? Graag! Je krijgt er veel voldoening voor terug! Aanmelden via ons e-mailadres: lokaalteam@stjoseph-olva.nl of bij locatiecoördinator Tom Dirks (033 – 455 51 74).
Schola Gregoriaans

Bent u geïnteresseerd in het zingen van Gregoriaans en bent u bereid de inter-parochiële schola St. Cecilia te komen versterken? De grote wens van dirigent Hein Hof is om ook tot de vorming van een dames-schola te komen. Dames die zich hiervoor willen opgeven, kunnen contact opnemen via heinhof@ziggo.nl of 033-4630673 en 06-33720462. Bij voldoende aanmeldingen wordt dan een geschikte repetitietijd afgesproken. De herentak van de schola repeteert op woensdagavond van 18.30- 20.15 uur in de St. Josephkerk. Verandering van repetitietijd wordt overwogen..


Vernieuwing bij het Kevelaer Koor

Het KevelaerKoor heeft twee repetities op zondag 28 juni en zaterdag 25 juli van 14.00u tot 17.00u. Tijdens deze repetities zal er op tijd een pauze worden gehouden, zodat we goed bij stem blijven. Het koor is ook op zoek naar nieuwe zangers, vooral bassen en tenoren. Heeft u belangstelling om mee te zingen, meld u zich dan aan bij Theo van Hamersveld – tel. 033 25 712 58. De bedevaart naar Kevelaer wordt gehouden van 27 t/m 28 juli. Ook is er een Fietsbedevaart voor jongeren van 26 t/m 29 juli. Informatie op www.facebook.com/bedevaartnaarkevelaerDe database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina