Zeeland. Aardenburg. ±Dovnload 17.41 Kb.
Datum24.08.2016
Grootte17.41 Kb.

Zeeland.Aardenburg. ± 2400 inwoners.

 • De stilte overheerst in dit deel van west Zeeuws Vlaanderen.

 • Het grote publiek rijdt Aardenburg voorbij.

 • Waarschijnlijk omdat er weinig win­kels, terrasjes en restaurants zijn.

 • Toch is deze oudste stad van Zeeland zeer de moeite waard.

 • Aardenburg ligt op de uitloper van een zandrug die zich over Vlaanderen uitstrekt.

 • Op deze 'hoge' rug woonden 7000 jaar geleden al mensen.

 • In de 2de eeuw bouwden Romeinen hier een legerkamp.

 • Na de Romeinse tijd steeg de zeespiegel en verdwenen grote stukken land onder water.

 • In de vroe­ge Middeleeuwen was Rodenburg (oorspronkelijke naam) een belangrij­ke havenstad.

 • Stadsrechten volgden in 1127.

 • Vooral in de 13de en 14de eeuw deed Aardenburg van zich spreken.

 • De lakenhandel en turfwinning beleef­den gouden tijden.

 • Dit was mogelijk door de goede verbinding die de stad met het Zwin had.

 • Ruim om de stad werd een aarden wal aangelegd; toen veranderde ook de naam.

 • Aardenburg was lid van de Vlaamse en Duitse Han­ze en een bekende bedevaartplaats.

 • Door toenemende concurrentie van Brugge en Gent was de bloeiperiode echter van korte duur.

 • Daar kwam nog bij dat het Zwin in de 14de eeuw ver­zandde.

 • Prins Maurits nam in 1604 tijdens zijn Vlaamse veldtocht stelling in Aarden­burg.

 • Deze gebeurtenis markeerde een wending in de geschiedenis.

 • Aar­denburg weekte los van Vlaanderen en werd voortaan bestuurd vanuit Den Haag.

 • Het inwonertal liep zo sterk terug dat de omwalling werd inge­krompen.

 • Zodoende kwam het centra­le marktplein aan de stadsrand te liggen.
 • Ter voorbereiding op een wandeling kunt u een bezoek brengen aan het Gemeentelijk Archeologisch Museum.

 • Daar illustreren belangwekkende archeologische vondsten het rijke ver­leden van Aardenburg; veel Romeins.

 • Achter het museum is een botanische tuin ingericht.

 • De Weststraat door­snijdt het centrum van west naar oost.

 • Wandelend komt u interessante gebouwen tegen.

 • Om te beginnen de West  of Kaaipoort, de enige van de vier stadspoorten die bewaard bleef.

 • De naam 'kaai' of 'kade' herinnert aan de haven die, tot zij in de 14e eeuw dichtslibde, Aardenburg veel welvaart bezorgde.

 • Op de Westpoort staat een vierkant wachthuisje met klokketoren.

 • Even verderop staan twee kerkgebou­wen.

 • De neogotische R. K. Kerk werd pas in 1851 gebouwd en in 1925 uitge­breid.

 • Aardenburg opende in de 16de en 17de eeuw haar poorten voor Vlaam­se en Franse protestanten die vlucht­ten voor de inquisitie.

 • De Doopsgezin­de Kerk 'Het Lam', Weststraat 37, getuigt van deze gastvrijheid.

 • Het zaal­kerkje uit 1636 stond oorspronkelijk achter een woonhuis, dat in 1888 werd vervangen door de huidige neogoti­sche gevel.

 • Andere bezienswaardige gevels in de Weststraat zijn de Gouden Eykel (hoofdkwartier van prins Maurits tijdens beleg van Sluis, tegenwoordig bakker) en het Burgerweeshuis, (nr. 24, uit 1631, tegenwoordig N.H. pasto­rie).

 • Aan het einde van de Weststraat loopt u via de Marktstraat met het al genoemde museum naar de Markt.

 • Rond het plein liggen een marechaus­seekazerne (1893), een muziekkiosk (1909) en het stadhuis (1951).


Sint Baafskerk.

 • De Sint Baafskerk is het pronkstuk van Aardenburg en Zee­land.

 • Zij staat op de fundamenten van een romaanse kerk uit 959.

 • In de 13de eeuw werd de kerk in Scheldegotiek opgetrokken, voor Nederland een unieke bouwstijl.

 • Kenmerkend zijn o.a. de onregelmatige natuurstenen blok­ken aan de buitenkant en de galerij met zuiltjes boven de bogen in de basi­liek.

 • De toren werd in 1944 door mor­tiervuur zwaar beschadigd en stortte een jaar later in.

 • Kerk en toren werden tussen 1947 en 1956 gerestaureerd.

 • Daarbij kwamen beschilderde graven voor de dag.

 • Ieder jaar wordt hier op 5 april de Matthäus Passion van Bach ten gehore gebracht.

 • Een opgraving in 1975 leverde harde bewijzen dat Aardenburg ooit een Romeinse Legerplaats was.

 • Vlakbij de St. Baafskerk, aan het Ruiterkwartier, zijn de fundamenten van een toe­gangspoort en twee torens blootge­legd.

 • De Romeinen hebben duizenden kubieke meters natuursteen naar het verre Aardenburg getransporteerd.mengesteld door: BusTic.nl


De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina