Zeeland. Eerste ontginningen en de NoormannenDovnload 8.78 Kb.
Datum26.08.2016
Grootte8.78 Kb.

Zeeland.Eerste ontginningen en de Noormannen.

 • Bestuurlijk behoorde Zeeland-bewesten-Schelde samen met Vlaanderen tot het Fran­kische Rijk en Zeeland-beoosten-Schelde tot het Duitse Rijk.

 • De koningen gaven de woes­te gronden in leen aan graven en hertogen.

 • Deze vroegen op hun beurt Vlaamse abdij­en, waarvan Ter Doest en Ter Duinen de belangrijkste waren, van de schorrengebie­den vruchtbaar land te maken.

 • Monniken stichtten kloosters tot ver in het Zeeuwse land en legden eenvoudige dijken aan die in het begin meer weg hadden van kaden.

 • Langzaam werd verloren land op de zee heroverd.

 • Het water bleef echter een geduchte vijand.

 • Om zich tegen de gevaren van springvloeden te beveiligen, wierpen boeren lage heuveltjes op waarop zij gin­gen wonen.

 • In de 9de eeuw teisterden de Noormannen de Noordzeekust.

 • Ook Zeeland werd betrok­ken in de plunderingen en verwoestingen van have en goed.

 • De Noormannen land­den op Walcheren en richtten daar korte tijd zelfs een vorstendom op.

 • De bevolking verdedigde zich tegen de Noormannen door op hoger gelegen plaatsen ronde,

 • ver­sterkte burchten te bouwen.

 • Uit één van die burchten zou later de stad Middelburg groeien.

 • De vorm van de burcht is nog in het stratenpatroon van de binnenstad her­kenbaar.

 • Andere burchten waren Burgh­ Haamstede op Schouwen, Domburg en Oost Souburg op Walcheren en Oostburg in Zeeuws Vlaanderen.

 • Het gezag van de Frankische koning werd door de invallende Noormannen aangetast.

 • Leenmannen, graven en ambachtsheren breidden hun invloed uit.

 • In de 12de en 13de eeuw begon men op grote schaal stelselma­tig te bedijken.

 • De kloosterorden deden weer mee (zij hadden immers al veel erva­ring opgedaan) maar ook graven en ambachtsheren mengden zich nu in de dijkenbouw.

 • De organisatie verfijnde zich.mengesteld door: BusTic.nl


De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina