Zegening van lectorenDovnload 12.07 Kb.
Datum13.10.2016
Grootte12.07 Kb.

ZEGENING VAN LECTOREN
Andere voorbeelden zijn te vinden in de publicatie: ‘Als God zijn zegen geeft … . Teksten voor zegeningen’, een uitgave van De Talentade / Uitgeverij Muurkranten, 2011.

De ‘zegening van lectoren’ dient onderscheiden te worden van de liturgische ritus voor de bediening van lector en acoliet (cf. Orde van dienst voor de wijdingen en aanstellingen).

De opgenomen keuzemogelijkheden kunnen bijvoorbeeld gebruikt worden tijdens een parochiale, federale of decanale bijeenkomst voor lectorenvorming of wanneer nieuwe lectoren hun diensttaak opnemen.

1. Opening
Priester:
God roept mensen om zijn Woord te spreken,
om zijn Stem te laten klinken.
God roept mensen om te spreken in zijn naam:
in de naam van de Vader, de Zoon en de heilige Geest (kruisteken).

2. Lezing van Gods Woord (GEDENKEN)
Priester:
Wie in naam van God wil spreken, dient eerst te luisteren naar wat God ons te zeggen heeft. Laten wij luisteren naar een Schriftwoord uit de profeet Ezechiël.
Ez 2,8-3,4 Doe je mond wijd open en proef mijn Woord.
Priester: Zo spreekt de Heer.

Samen: Wij danken God.
Stilte

3. Dank- en smeekgebed (DANKEN EN SMEKEN)
Lectoren:
Heer, wij vragen U:

open onze lippen


en onze mond zal uw lof verkondigen. Ps 51,17
Heer, Gij hebt gezegd:

“Doe open uw mond als gij hongerig zijt,


wijd open, en Ik zal hem vullen.” Ps 81,11

Vul dan onze mond,


voed ons met uw Woord.
Heer,
zegen ons met uw Woord,
zegen ons met woorden,
zoeter dan honing voor onze mond. Ps 119,103
Heer,
zegen ons met uw Woord,

dan wordt onze ziel verzadigd met uw overvloed,

dan ligt jubel op onze lippen,

dan zal onze mond U loven. Ps 63,64. Zegengebed (ZEGENEN)
De priester strekt zijn handen uit over de lectoren en bidt:
God,
zegen deze lectoren
met een open hart en een ontvankelijke geest.

Geef dat zij uw Woord mogen ontvangen,


uw Woord mogen doorgeven.

en mogen verwoorden


wat U tot hen zegt.
God,
zegen deze lectoren,
spreek tot hen,
spreek in hen,
spreek door hen
en laat hen getuigen
van uw Woord,
Jezus Christus, onze Heer.
Samen: Amen.
Na de zegening door de priester, zeggen de lectoren samen:
Heer, open mijn lippen en mijn mond zal uw Woord verkondigen.Hierbij maken zij een kruisteken op hun lippen.

5. Slot
Priester:
Wij mogen stem geven aan het Woord van de Heer.

Wij mogen vertolken wat Hij ons zegt.

Hij spreekt ons aan.

Hij vraagt ons om met zijn Woord op weg te gaan.

Zegene u …
Priester: Loven wij de Heer.

Samen: Wij danken God.

Zegening van lectoren - Zegeningen vandaag - DCL 2011 - pagina


De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina