Zieken Laten we in gebed en daad meeleven met onze zieken en zorgdragende. AgendaDovnload 29.65 Kb.
Datum23.08.2016
Grootte29.65 Kb.
Bloemen

De bloemen worden gebracht door: mw. Fam. Kreukniet

Afgelopen zondag zijn de bloemen met een groet van de gemeente gebracht naar: dhr. M. Aardema, Sportlaan 51

Zieken

Laten we in gebed en daad meeleven met onze zieken en zorgdragende.


Agenda

woensdag 8 juni 12.30 maaltijd in de Welput

vrijdag 10 juni 19.00u weeksluiting Oldersheem

Zondag 12 juni 10.00u spreker Open Doors


Activiteitenagenda

Zondag 19 juni Koffieconcert aansluitend aan de kerkdienst door de Christelijke muziekvereniging “Crescendo” uit Schoonebeek.

Zondag 18 sept. Gemeentezondag.


commissie van beheer
De kosterwoning is beschikbaar voor verhuur, we streven ernaar deze op korte termijn weer te laten bewonen. Indeling woonkamer , keuken, kelder en 2 slaapkamers. Voor inlichtingen : namens de cie. de heren. Kuik, Matena en Velzing.

Mededelingen voor de nieuwsbrief s.v.p. uiterlijk woensdag

18.00uur doorgeven aan Gé Visser: nieuwsbrief@noorderkerk.info

Nieuwsbrief

Zondag 5 juni 2016

Ngroup 45oorderkerk
Voorganger: ds. J. van Breevoort

Organist: dhr. Koos Salomons

Ouderling van dienst: dhr. Albert Stevens

Koster: dhr. Tjapko Lunenborg

Inzameling van gaven: 1 Werelddiaconaat, uitgang gebouwen

Oppas: Corry Baan en Jorein Pekelsma

Kindernevendienst: Liesan Masselink

Kaars aansteken: Siri Seip

Bediening beamer: Eppo Velzing

Ontvangstcomité: mw. T. Kuiper/mw. F. Rabbers

Koffiedrinken na de dienst
Welkom en mededelingen namens de kerkenraad

Aanvangslied: psalm 145:1,2.

Stilte-Votum-Groet

Klein gloria

Gebed.

Mattheus 22:37-40.lied 320:1,2,3,4,5.

kinderen naar de nevendienst Wij gaan voor even uit elkaar 1,2.

Met kinderen

Wij gaan voor even ....Vers 3.

lezen psalm 145.

Zingen opw. bundel nr.145:


U zal ik loven , Heer , met mijn ganse hart

O God ,ik wil uw wonderen verhalen, in U wil ‘k mij verheugen

U zal ik loven, Heer, met mijn ganse hart.

Ik zal u maken tot het voorwerp van mijn vreugde, halleluja.

ter overdenking

zingen lied 273:1,2,3.

Gebeden afgesloten met lied 1006.

kinderen komen terug van nevendienst en oppas

Inzameling van gaven

lied 215:2,4,7.

Zegenbede

lied 416:1,2,3,4.


Zondag 5 juni – Werelddiaconaat

Hulp aan slachtoffers seksueel geweld in Guatemala

Deze zondag is er één rondgang in de dienst met bestemming

Kerk in Actie – Werelddiaconaat, zij bieden hulp aan slachtoffers

van seksueel geweld o.a. in Guatemala. In dit land wordt ieder

uur een meisje slachtoffer van seksueel geweld. De daders worden

nooit opgespoord of gestraft. De organisatie Refugio wil het toe-

nemende huiselijk en seksueel geweld een halt toe roepen.

De organisatie biedt slachtoffers begeleiding en juridische hulp.

Ook helpt zij ook hen ook met onderwijs om een zelfstandig

bestaan op te bouwen. Daarnaast ondersteunt Refugio instanties

als de politie en lokale overheden om slachtoffers op de juiste wij-

ze op te vangen, te begeleiden of door te verwijzen. Tot slot klaagt

de organisatie misstanden aan bij de overheid en dringt ze aan op

het straffen van daders. Met de collecteopbrengst wil Refugio

onder meer minimaal 30 slachtoffers opvangen en begeleiden.
Opbrengst inzameling van gaven:

Zondag 29 mei voor de diaconie NK: € 90.97
Zondag 12 juni – Open Doors

Verder maken wij u alvast attent op de dienst van 12 juni.

In deze dienst zal een spreker voorgaan van de

stichting Open Doors. Wereldwijd hebben ruim 100 miljoen

mensen te maken met vervolging omdat zij christen zijn.

Sprekers van Open Doors nemen als uitgangspunt bijbelgedeel-

ten over lijden en vervolging en vertellen hoe vervolgde christe-

nen hiermee omgaan. Iedere spreker heeft zelf gereisd naar de

vervolgde kerk en kan dus spreken uit eigen ervaring.

Hartelijk welkom!

de Diaconie
 Inloopochtend.

Woensdag 8 juni houden we weer een maaltijd. Vanaf half 12 is de Welput open. Hapjes en drankjes staan dan klaar. Neemt u wel een bord en bestek mee? Hartelijk welkom. Inl. bij Sien Rooseboom, tel: 551235 of Jits Wanders, tel: 552894


Weeksluiting Oldersheem

Vrijdag 10 juni is er een weeksluiting in Oldersheem.

Voorganger: drs. R. Stoel aanvang: 19.00 uur
Colombia: activisten met de dood bedreigd

Mensenrechtenactivisten en vakbondsactivisten in het Zuid-Colombiaanse Valle del Cauca vrezen voor hun leven nadat ze een dreigbrief hebben ontvangen.

Op 11 april ontvingen twee mensenrechtenorganisaties en een vakbond in Cali een brief met daarin ernstige doodsbedreigingen. De bedreigingen waren geadresseerd aan twintig medewerkers en activisten. In de brief stond: ‘We roeien jullie uit en verklaren jullie tot militaire doelen. Ook iedereen die jullie steunt wordt neergeschoten’. De dreigbrief zou afkomstig zijn van een paramilitaire groepering.

Volgens een Colombiaanse organisatie zijn er in de eerste maanden van 2016 al negentien mensenrechtenactivisten vermoord, onder wie inheemse leiders, vakbondsactivisten en vredesactivisten. De daders, meestal paramilitairen, worden zelden of nooit gestraft.

Schrijf vóór 1 juli 2016 een brief naar de Colombiaanse autoriteiten en roep hen op de bedreigde activisten te beschermen. E-mailadres epaisesbajos@cancilleria.gov.co

Porto Colombia: zegel 1 internationaal. Stuur s.v.p. een kopie van de brief naar de ambassade van Colombia in Nederland (een kopie omdat de ambassade niet wordt aangesproken, slechts geïnformeerd). Ambassades hebben een rapportageplicht naar de autoriteiten in het desbetreffende land. Adres gegevens:

Embassy of Colombia, H.E. Mr. Juan José Quintana Aranguren

Groot Hertoginnelaan 14 2517 EG Den Haag (Fax: 070-3614636)
Eerste Zondag van de Maand

In ons tweelingdorp worden iedere twee weken +/- 45

voedselpakketten uitgereikt. Om dit werk te ondersteunen en iets

extra toe te voegen vraagt uw Diaconie elke eerste zondag van de

maand een product mee te nemen naar de kerk.

Voor Zondag 5 Juni Wasmiddel voor de Wasmachine

U kunt het inleveren zondags in het voorportaal van de kerk of

brengen bij één van de diakenen. Zij zorgen dat het uitgereikt

wordt door de Voedselbank in onze dorpen.

Wij rekenen opnieuw op uw medewerking.

De Diakenen.De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina