Ziekten geneticaDovnload 36.48 Kb.
Datum04.10.2016
Grootte36.48 Kb.

ZIEKTEN GENETICA


TRISOMIE 21 = Syndroom van Down = 47,XX+21 – 47,XY+21

 • onvolledige prenatale selectie

 • schuine stand oogspleet

 • derde oogplooi

 • dwarse handpalmplooi

 • afgeplat achterhoofd

 • aangeboren hartafwijkingen

klassieke vrije trisomie 21:

  • meisose fout

gonadaal mosaïcisme

  • postzygotische fout

Somatisch mosaïcisme

Robertsoniaanse translocatie

bevruchtingsfout: triploïdie
TRISOMIE 13:


 • ernstige afwijkingen

 • overlijden in eerste levensmaanden

 • 6vingers

 • gespleten lip

TURNER SYNDROOM = 45, X • onvolledige prenatale selectie

 • verhoogde biologische leeftijd ovarium

 • verminderde groei

 • versnelde apoptose primordiale follikels: gn spontane puberteit

 • huidplooi in nek: cystisch hygroma

 • gezwollen voeten

 • haplo-insufficiëntie: SHOX gen

TRISOMIE 18: • ernstige afwijkingen

 • overlijden in eerste levensmaanden


Klinefelter syndroom = 47,XXY


Trisomies geslachtschromosomen: 47,XXX – 47,XYY – 47,XXY

 • hogere kans leerproblemen

 • groot gestalte: 3X SHOX


Triploïdie = 69 chromosomen

 • bevruchting ovum dr 2 zaadcellen

CONFINED PLACENTAL MOSAICISME: • chromosoom afwijkingen in placenta

 • verhoogd risico groeiachterstand foetus

KANKER:


 • somatisch mosaïcisme

 • abnormale groei: tumor

Split hand/split foot afwijking: • autosomaal dominant met onvolledige penetrantie

ACHRONDOPLASIE: • dwerggroei

 • autosomaal dominant, andere vorm recessief

 • homozygoot erger dan heterozygoot

 • FGFR3-gen = fibroblast growth-factor receptor 3: constitutieve activatie

   • apoptose chondrocyten G-> A (C-> T in CpG)

 • frequenter bij hogere paternele leeftijd

ZIEKTE VAN HUNTINGTON: • = choreo chronica = chorea major

 • CZS: onwillekeurige, ongecontroleerde bew met hoofd & ledematen + psychische stoornissen; later dementie

 • Begin tss 35 & 40j

 • homozygoot zelfde dan heterozygoot

 • autosomaal dominant: gain of function

 • CAG-trinucleotide repeat in exon >35

MUCOVISCIDOSE: • autosomaal recessief

 • mutatie in CFTR-gen

  • mucoviscidoseen

  • congenitale bilaterale afwezigheid vasa deferentes man CBAVD

 • carrier freq: 1/22

 • voordeel tyfus & cholera

HEMOCHROMATOSE: • frequente recessieve aandoening => pseudodominantie

 • recessief

 • linkage desequilibrium met HLA-A3 allel

 • chr6

PORFYRIA VARIEGATA: • stoornis heem-metabolisme:

  • huidletsels oiv zon

  • acute aanvallen buikpijn

  • neurologische manifestaties

  • buikbeen?

 • dominante aandoening

 • zr freq in Z Afrika

ACHROMATOPSIE: • autosomaal recessief

 • kleurenblindheid

SIKKELCELANEMIE:


HEMOFILIE A: • X-gebonden recessief

 • Mutatie in factor VIII gen

 • Draagster: licht verlaagde factor VIII

 • Tetranucleotide repeat polymorfisme (mito)

RETINITIS PIGMENTOSA: • X-gebonden recessief

 • Cellen sterven langzaam af -> pigmentneerslag in netvlies

 • Draagster: bepaalde gebieden retina afwijkend

X-GEBONDEN VERSTANDELIJKE HANDICAP • X-gebonden recessief

 • Draagster: verminderde intelligentie

ACHONDROGENESE:


STICKLER SYNDROOM:

= Erfelijke arthro-ophthalmopathie


 • oogafwijkingen

 • afwijkingen botten & gewrichten

 • gezichtafwijkingen

 • dominant erfelijk

 • mutatie meestal in collageen

KANKER:


 • proto-oncogen: dominant op cellulair niveau

 • tumor-suppressor & DNA repair genen: recessieve mut – dominante overerving

schildklierkanker: • Ret-proto-oncogen

Leukemie: • translocatie tss chr 22 & 9=> fusie-eiwit: bcr (activatie) & abl (proto-oncogen)

 • c-myc – enhancer imuunglobuline

Retinablastoom:

Fam: dominant (85% penetrantie) beide ogen/meerdere tumoren in één oog

Sporadisch: slechts 1oog • retinablastoma-gen

Colonkanker: • autosomaal dominant (kleine groep) mut in DNA repair genen

Borstkanker: • autosomaal dominant: tumorsuppresoor: BRCA1 & BRCA2

Xeroderma pigmentosa: • autosomaal recessief

 • stoornis repair thymine dimeren (° oiv UV)

 • huidkanker

OVARIELE TERATOMA:


MOLA HYDRATIFORMIS: • enkel trofoblast gn embryo

 • enkel paternele chromosomen

 • foetale BV afwezig -> gezwollen zicht villi -> druifachtig

 • mog aanleiding van invasieve mola/choriocarcinoma

BECKWITT-WIEDEMANN SYNDROOM BWS: • fetale overgroei

  • hoog geboortegewicht

  • macroglossie

  • pancreashyperplasie -> hypoglycemie

  • omphalocoele

  • vergrote nieren en lever

 • paternele disomie chromosoom 11p/trisomie chr11p (met 2X paterneel)

ANGELMAN SYNDROOM: • imprintingsstoornissen in UBE3A-gen op chr15/mutatie

 • paternele UPD (2X actief allel)

PRADER-WILLI SYNDROOM: • chr 15q11-13: materneel ingeprint

 • obesitas (begin: moeilijk eten)

 • trage ontwikkeling

 • gedragsproblemen

 • slap bij geboorte

 • oorzaken:

  • maternele UPD van chr15/trisomie15 (2Xmaterneel=> gn actief allel)

  • deletie genen op paterneel chromosoom

  • imprintingsmutaties

PARTHENOGENESE: • ontwikkeling vertrekkende ve voorloper vd eicel zonder bevruchting -> teratoma

MYOTONE DYSTROFIE = ZIEKTE VAN STEINERT: • spieraandoening -> spierzwakte

 • ernstige vorm: geërfd van moeder

 • dominant: gain of function

 • toegenomen CTG-repeat: inhiberende invloed splicing

FRAGIELE X-SYNDROOM: FraxA • premutatie -> volledige mutatie: enkel in oogenese

 • breuk thv CGG-repeat op X-chromosoom

 • tot uiting bij mannen

 • mannen met premutatie: FXTAS bejaarde leeftijd: verhoogde P neurolog prob

 • vrouwen met premutatie: POF vroegtijdige menopauze/kans op verstandelijke handi

FRIEDRICH ATAXIE: • oorzaak dr trinucleotide repeat

 • premutatie is verspreid onder bevolking

 • onstabiele gang en bewegingen

 • cardiomyopathie

 • tremoren & neg spierreflexen

 • oorz: progressieve atrofie van spinocerebellaire banen ruggenmerg

NEURALE BUISDEFECT: • MF aandoening

 • Foliumzuur

 • MTHFR = methyleen-tetrahydro-foliumzuur-reductase: T-allel

PYLOOR STENOSE: • freq bij jongens dan bij meisjes: drempel verschil

 • MF aandoening

 • Vernauwing maaguitgang die ulcera, littekens of gezwellen

GESPLETEN LIP & VERHEMELTE: • MF aandoening

 • herh risico: 3-5%

DELIQUENT GEDRAG: • omgeving: mishandeld als kind

 • gen: MAO-A: mindere fct

KLOMPVOET:


ZIEKTE VAN DUCHENNE:

= Duchenne musculaire dystrofie = DMD • X-gebonden spierziekte: mutatie in dystrofine gen

 • Grote deleties / puntmutaties

DI GEORGE

Verlies deel chromosoom22q1


 • Hartprobleem: conotruncale hartafwijkingen

 • afwezige (bij)schildklier

 • afwezige thymus (onvoldoende ontwikkeld)

 • kleine kin

 • gespleten verhemelte

 • = neurocristopathie

TRIPLOIDIE • kleine foetus

 • grote placenta

OSTEOGENESIS IMPERFECTA

= onperfecte botgroei


 • autosomaal dominant

 • wit aan ogen is blauw

 • zeer veel breuken

 • mutatie in gen voor collageen: haplo-insufficiëntie

CYCLOPISME

= holoprosencefalie

autosomaal dominant + variabele expressie


HAND VOETSPLEET

Autosomaal dominant: verminderde penetrantie – variabele expressie


HYPERTROFISCHE CARDIOPATHIE

Mutatie in contractiel eiwit gen in myocyt


OCULAIR ALBINISME

X-gebonden recessief


SITUS INVERSUS

Translocatie 6,18 => gen gebroken • PA26?

NAIL PATELLA SYNDROOM • afwezigheid patella

 • kleine nagels

 • autosomaal dominant (samen met bloedgroepB)

POLYDACTYLIE

Misvorming waarbij zich aan hand of voet teveel vingers of tenen bevinden


 • fibuline gen

SYNDACTYLIE

Aangeboren vergroeiing van vingers of tenen


 • fibuline gen

 • chr 2 of 6

HYPERCHOLESTEROLEMIE


46, XY EN UTERUS • SRY

 • Testes – ductus deferens – prostaat – uitw mann

 • UTERUS

 • ZZ autosomaal recessief: AMHormoon of diens R; chr19

MANNELIJK PSEUDOHERMAFRODITISME • 46, XY

 • testes, mr vrouwelijke externe genitalia

oorzaak:

 • androgen insensitivity syndroom = testiculair feminisatie syndroom

= syndroom v Morris

  • afwezigheid testosterone R

  • op X-gen

  • ook dr mutatie bij testosterone productie

  • vrouwelijk opgevoed: hairless women (gn menses)

  • vaak liesbreuk

  • milde AR mut: hypospadias: onvoll vorming uitw mann gen

 • afwezigheid DHTestosterone

  • deficiëntie in 5a reductase

  • ZZ autosomaal recessief

  • Testes, AMH

  • Amibue genitalia

  • Ductus deferens

  • Opvoeding als man

VROUWELIJK PSEUDOHERMAFRODITISME • 46, XX

 • gn SRY

 • ovaria – vagina – uterus

 • gn zaadleider of prostaat

 • externe genitalia: gemasc

 • Cong bijnierhyperplasie

CHONDRODYSPLASIA PUNCTATA


GREBE SYNDROOM • autosomaal recessief

 • acromesomelic dysplasia

 • nl axiaal skelet + verkortte en vervormde ledematen

 • missense mutatie in cartilage-derived morphogenetic protein1

NEUROFIBROMATOSE • autosomaal dominant

 • centraal ZS: relatief groot hoofd + vaker leerstoornissen

 • huid: café-au-lait vlekken

WAARDENBURG SYNDROOM • neurocristopathie

 • autosomaal dominant

 • pigmentstoornissen

  • witte haarlok op voorhoofd

  • verschillende kleur irissen

  • witte wimpers

  • gebieden huid zonder pigmentatie

  • vaak gehoorverlies

 • (brede neusrug)

 • soms: ziekte hirschsprung: gestoorde motiliteit onderste deel colon (zie mebis)

 • ogen ver uiteen: dystopia canthorum

SYNDROOM VAN MARFAN • autosomaal dominant

 • skelet- en BW ziekte

 • cardiovasculaire afwijkingen

 • grote lichaamslengte

 • magerte

 • grote spanwijdte

 • skeletafwijkingen

 • overstrekbare gewrichten

 • spierzwakte

 • oogafwijkingen
De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina