Zingen: Laat het huis gevuld zijnDovnload 18.06 Kb.
Datum21.08.2016
Grootte18.06 Kb.Jeugddienst Dorpskerk

Zondag 10 Maart 19.00 uur
Voorganger Ds G.J. Codée
Muzikale begeleiding door

Jeugdband Dorpskerk

Marjolein:zang

Jeroen: zang en gitaar

Julian: piano

Bas: drums
Filmpje ‘Don’t worry be happy’
Welkom /afkondiging Gert de Geus
Zingen: Laat het huis gevuld zijn

Laat het huis gevuld zijn met wierrook van aanbidding


Laat het huis gevuld zijn met de wolk van Mijn Geest
Laat het huis gevuld zijn met het brood van eeuwig leven. Laat het huis gevuld zijn met Mijn Geur

Want ik wil komen met Mijn Geest


En doorwaaien heel het huis
Ik wil het maken tot een tempel waar Ik woon
Laat Mijn leven in je zijn
Ik maak je heilig, puur en rein
Laat het levend water stromen door je heen

Laat het huis bekleed zijn met kleden van fijn linnen


Laat het huis bekleed zijn met gerechtigheid en trouw
Laat het huis gekleurd zijn door het bloed van Uw zoon Jezus
Laat het huis gereinigd zijn en schoon

Want U wilt komen met Uw Geest


En doorwaaien heel het huis
U wilt het maken tot een tempel waar U woont
Laat Uw leven in mij zijn
Maak ons heilig, puur en rein
Laat het levend water stromen door ons heen

Heer wij roepen tot U, Kom opnieuw met Uw vuur


Wij verlangen naar echtheid, Bewerk het diep in ons hart

2x Heer wees welkom met Uw Geest


En doorwaai nu heel het huis
Kom het maken tot een tempel waar U woont
Laat Uw leven in ons zijn, maak ons heilig, puur en rein
Laat het levend water stromen door ons heen

Votum en groet Ds G.J. Codee
Zingen You never let go

Even though I walk through the valley of the shadow of death


Your perfect love is casting out fear
And even when I'm caught in the middle of the storms of this life. I won't turn back, I know you are near

And I will fear no evil, For my God is with me


And if my God is with me.
Whom then shall I fear?
Whom then shall I fear?

And I can see a light that is coming for the heart that holds on


A glorious light beyond all compare
And there will be an end to these troubles
But until that day comes
We'll live to know You here on the earth

Refrein:

Yes, I can see a light that is coming for the heart that holds on


And there will be an end to these troubles
But until that day comes
Still I will praise You, still I will praise You
Geloofsbelijdenis:
Zingen Stil

Verberg mij nu, onder uw vleugels Heer


houd mij vast. in Uw sterke hand

als de oceaan haar krachten toont


zweef ik met U hoog, boven de storm
Vader, U bent sterker dan de vloed
dan word ik stil; U bent mijn God!

vind rust mijn ziel, in God alleen


ken Zijn kracht vertrouw Hem en wees stil

als de oceaan haar krachten toont


zweef ik met U hoog
boven de storm
Vader, U bent sterker dan de vloed
dan word ik stil; U bent mijn God!
Gebed
Zingen: Everyday

What to say, Lord? It´s you who gave me life and


I can´t explain just how much. You mean to me now.
That You have saved me Lord. I give all that I am to You.
That everyday I can. Be a light that shines your name.

Refrein:
Everyday it´s You I live for. Everyday I follow after You.
Everyday I walk with You, my Lord.

Everyday Lord I´ll learn. To stan upon Your word.


And I pray that I. I might come to know You more.
That You would guide me, in every single step I take.
That everyday I can, be Your light unto the world.

Refrein:


It´s You I live for everyday.
It´s You I live for everyday.
It´s You I live for everyday.

Refrein 2x


Lezen:

1 Dan zal het met het koninkrijk van de hemel zijn als met tien meisjes die hun olielampen hadden gepakt en eropuit trokken, de bruidegom tegemoet. 2 Vijf van hen waren dwaas, de andere vijf waren wijs. 3 De dwaze meisjes hadden wel hun lampen gepakt, maar geen extra olie. 4 De wijze meisjes hadden behalve hun lampen ook olie in kruiken bij zich. 5 Omdat de bruidegom op zich liet wachten, werden ze allemaal slaperig en dommelden ze in. 6 Midden in de nacht klonk er luid geroep: “Daar is de bruidegom! Kom, ga hem tegemoet.” 7 Dat wekte de meisjes en ze brachten hun olielampen in orde. 8 De dwaze meisjes zeiden tegen de wijze: “Geef ons wat van jullie olie, want onze lampen gaan al uit.” 9 De wijze meisjes antwoordden: “Nee, straks is er nog te weinig voor ons en jullie samen. Zoek liever een verkoper en koop zelf olie.” 10 Terwijl zij op olie uit waren, arriveerde de bruidegom, en zij die klaarstonden gingen met hem naar binnen voor het bruiloftsfeest, waarna de deur gesloten werd. 11 Enige tijd later kwamen ook de andere meisjes. Ze riepen: “Heer, heer, laat ons binnen!” 12 Maar hij antwoordde: “Ik ken jullie werkelijk niet.” 13 Wees dus waakzaam, want jullie weten niet op welke dag en op welk tijdstip hij komt


Filmpje Titanic
Verkondiging
Gebed
Zingen: Al mijn zonden (De rivier)

Al mijn zonden, al mijn zorgen,


neem ik mee naar de rivier.
Heer, vergeef mij en genees mij.
Vader, kom, ontmoet mij hier.

Want dit water brengt nieuw leven


en verfrist mij elke dag.
't Is een stroom van uw genade,
waar 'k U steeds ontmoeten mag.

Refrein:
Here Jezus, neem mijn leven, ik leg alles voor u neer.
Leid mij steeds weer naar het water,
'k wil U daar ontmoeten, Heer.

Kom ontvang een heel nieuw leven, kom en stap in de rivier.


Jezus roept je, Hij verwacht je en Hij zegt: "Ontmoet mij hier."

(Refrein)

Leid mij steeds weer naar het water;

'k wil U daar ontmoeten, Heer.


Zingen: Zie hoe Jezus daar loopt in Jeruzalem

Zie hoe Jezus daar loopt in Jeruzalem


Met een kruis op Zijn rug en een doornen kroon
Hoor de menigte schreeuwt en roept 'Kruizig hem!'
Zo gaf God zijn eigen Zoon

Zie Het Lam aan het kruis daar op Golgotha


Als de koning der Joden word Hij veracht
Zie de liefde voor ons in Zijn ogen staan
als Hij roept 'Het is volbracht!'

Refrein

Ja, ik dank U voor Uw genade, o Heer
Dat U het kruis voor ons droeg
U bewijst Uw genade aan ons telkens weer
Uw genade is ons genoeg

In het rijk van de dood is Hij neer gedaald


Ja, uit liefde voor ons heeft Hij dit gedaan
maar de steen van het graf is nu weg gehaald
Jezus leeft! Hij is opgestaan!

Refrein:


En nu kom ik tot U met vrijmoedigheid
Met ontzag en respect kniel ik voor U neer
U bent Koning en God tot in eeuwigheid
U bent Jezus de hoogste Heer

Refrein:
Zingen: Ik wil juichen voor U mijn Heer


Refrein:

Ik wil juichen voor U mijn Heer, met blijdschap in mijn hart
ik wil jubelen voor U Heer, mijn hart is vol ontzag
ik erken u Heer bent God, en ik behoor U toe
mijn aanbidding is slechts voor U, wat ik ook denk of voel

en ik ga door de poorten met een loflied


want ik wil U ontmoeten deze dag
en ik zing U alle lof toe, hef mijn handen naar U op
ik prijs Uw naam, God van de eeuwigheid!!

Refrein:


en ik ga door de poorten met een loflied
want ik wil U ontmoeten deze dag
en ik zing U alle lof toe, hef mijn handen naar U op
ik prijs Uw naam, God van de eeuwigheid!!

want de Heer is goed, zijn goedertierenheid


is tot in eeuwigheid, amen!! Ja de Heer is goed
zijn liefde en zijn trouw, zijn tot in eeuwigheid, amen!!

en ik ga door de poorten met een loflied


want ik wil U ontmoeten deze dag

en ik ga door de poorten met een loflied


want ik wil U ontmoeten deze dag
en ik zing U alle lof toe
'k hef mijn handen naar U op
ik prijs Uw naam (3x)
God van de eeuwigheid! (3x)
Collecte (Tijdens de collecte aandacht voor actie Nacht zonder dak)
Zingen: Zegen mij

Zegen mij op de weg die ik moet gaan


Zegen mij op de plek waar ik zal staan
Zegen mij in alles, wat U van mij verlangt
O God zegen mij alle dagen lang!

Vader maak mij tot een zegen, Ga mij niet voorbij


Regen op mij met Uw Geest Heer, Jezus kom tot mij
Als de Bron van leven, Die ontspringt diep in mij
Breng een stroom van zegen
Waarin U zelf steeds mooier wordt voor mij

Zegen ons waar we in geloof voor leven


Zegen ons waar we hoop en liefde geven
Zegen om de ander tot zegen te zijn!
O God zegen ons tot in eeuwigheid

Vader maak ons tot een zegen, Hier in de woestijn


Wachtend op Uw milde regen, Om zelf een bron te zijn
Met een hart vol vrede, Zijn wij zegenend nabij
Van Uw liefde delend, Waarin wij zelf tot bron van zegen zijn
Zegen
Zingen: Happy song

Oh I could sing unending songs, Of how you saved my soul


Well I could dance a thousand miles, Because of your great love.

My heart is bursting Lord, To tell of all you've done


Of how you changed my life, And wiped away the past
I wanna shout it out, From every roof top sing
For now I know that God, Is for me not against me

Everybody's singing now Cos we're so happy


Everybody's dancing now Cos we're so happy
If only we could see your face, And see you smiling over us
And unseen angels celebrate, For joy is in this place!
De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2019
stuur bericht

    Hoofdpagina