Zondag door het jaar, Augustinuskerk (Joh 2,1-11) c ze hebben geen wijn meerDovnload 8.1 Kb.
Datum21.08.2016
Grootte8.1 Kb.
17 januari 2016, 2de zondag door het jaar, Augustinuskerk (Joh 2,1-11) C
Ze hebben geen wijn meer, zegt de moeder van Jesus. Maar dan antwoordt Hij: Vrouw is dat soms uw zaak? Of volgens de letterlijke tekst: Dit is niet iets tussen u en Mij. Dierbare broeders en zusters, we hadden misschien verwacht dat Hij zou zeggen: ‘Lieve moeder, Ik ga er meteen werk van maken.’ Maar dát zegt Hij niet. Waarom niet? Er kunnen vele redenen zijn. Elk motief dat gelovige mensen kunnen ontdekken, is een geldig motief, indien ze zich door de woorden van de Schrift maar dichter bij God laten brengen.

Zo wijst Sint Augustinus op het volgende motief. Zijn moeder verlangde een wonder. Maar Jesus ging op deze menselijke verlangens niet in, omdat Hij op het punt stond om Góds werk te gaan doen. Daarom zei Hij: Dit is niet iets tussen u en Mij. Mijn wonderen worden voortgebracht door mijn godheid. En mijn godheid is niet voortgebracht door u, maar door mijn Vader in de hemel (TractEvJoh 8). Dit antwoord doet een beetje denken aan dat eigenzinnige antwoord van de twaalfjarige Jesus in de tempel: Wist u dan niet dat Ik in het huis van mijn Vader moest zijn?

Door Jesus’ antwoord aan zijn moeder, wordt te Kana een einde gemarkeerd maar ook een begin. 1. Het einde van het beperkte, het ondermaanse. 2. En het begin van de tekenen die naar een nieuwe hemel en een nieuwe aarde wijzen. De Zoon van God maakt zich los van zijn aardse moeder. Het verhaal van de bruiloft van Kana heeft veel weg van een geboorteverhaal. In het evangelie volgens Johannes vind je niets over de stal van Bethlehem. Wat Mattheüs en Lucas aan het begin van hun evangelie plaatsen, de geboorte, het begin, dat begin vertelt Johannes pas in het kader van de bruiloft van Kana.

Jesus maakt zich los van zijn aardse moeder. Hij gaat zijn eigen weg die zal leiden naar de verheerlijking. Maar Jesus’ verheerlijking is in Kana nog geen feit. Mijn uur, mijn uur van verheerlijking is nog niet gekomen. Tijdens de feestvreugde te Kana wordt Jesus nog niet verhoogd, pas later zal dat gebeuren, in de diepe eenzaamheid van het lijden. Zijn eigen bruiloft viert Jesus op het kruis. Daar vloeien water en bloed uit zijn geopende wonde. Daar, uit zijn zijde, daar, uit de sacramenten van doopsel en eucharistie, ontstaat zijn Bruid, de Kerk.

Jesus’ moeder wil dat er onmiddellijk wordt gehandeld. Haar moederliefde vormt voor Jesus een echte bekoring. Hij dient er zich tegen te wapenen. Het verhaal van de bruiloft van Kana gaat dus niet alleen over een begin, een soort geboorte, maar tevens over een manier van bekoord worden. De andere evangelisten plaatsen Jesus’ bekoring in de woestijn (Mt 4,1-11). Maar bij Johannes wordt Jesus op de proef gesteld te Kana, Hij wordt op de proef gesteld door de liefde voor zijn moeder.

Jesus’ weg zal leiden naar de Bruiloft bij uitstek. Zijn weg eindigt niet bij de bruiloft van Kana. In Kana begint zijn weg pas. De Heer Jesus, die de Weg zelf is, trekt op naar zijn eigen bruiloft, de Bruiloft van het Lam (Openbaring 19,7vv). De bruiloft van Kana valt niet samen met de Bruiloft van het Lam. Ze is er hoogstens een voorproefje van, want Kana laat ons een glimp zien van Kana-an, dat land van melk en honing. Kana laat ons een glimp zien van wat ons te wachten staat in het Beloofde Land. Dat is toch de plaats waar we mogen aanzitten aan het bruiloftsmaal van het Lam?Mijn uur is nog niet gekomen. Deze woorden klinken ook elders bij Johannes in zijn evangelie. Namelijk wanneer een dreigende menigte de roeping van Jesus in gevaar brengt. Dan staat er: Niemand sloeg de hand aan Hem, want zijn uur was nog niet gekomen (Joh 7,30). Daar trekt Jesus zich terug uit de menigte om in de verlatenheid geheel alleen te zijn.

Nu terug naar Kana, terug naar die bruiloft. Ondanks de terughoudende houding van haar Zoon, zegt Maria tegen de dienaren: Doet maar wat Hij u zeggen zal. Dezelfde woorden staan zo ook in het boek Genesis. Het zijn de woorden die farao tot zijn dienaren spreekt, wanneer hij hun opdraagt: Ga naar Jozef en doet alles wat hij u zeggen zal (Gen 41,55). Jozef, de zoon van Jacob, is hier de voorafbeelding van de Messias, de Gezalfde, de Christus. Jozef betekent vermeerdering. Jozef is de voorafbeelding van de nieuwe economie van het heil. Jozef duidt de goddelijke overvloed van melk en honing aan.Hoe kan onze schrale wereld veranderen in een wereld van overvloed? Veranderen in de wereld van God, de wereld van vermeerdering, de wereld waar iedereen te eten heeft en niemand dorst hoeft te lijden? Hoe kan het bittere water zoete wijn worden? Door de bruiloft mee te vieren, door er bij te willen zijn, in Kana. De naam Kana, nogmaals, lijkt veel op Kana-an, dat land van melk en honing, het land waar de verspieders van Israel reusachtige druiventrossen ontdekten, als ging het om een overvloedige wijnoogst. In Kana verandert Jesus water in wijn. In Kana geeft Hij een voorproefje van het land Kana-an, het Beloofde Land. Maar als Jesus te Kana een voorproefje geeft, dan is Hij eigenlijk de Verspieder die voorop gaat om het Beloofde Land te verkennen. Hij is zowel verspieder maar bovendien die reusachtige druiventros, zoals Hij ook altaar en offerlam tegelijk is. Hij zal worden uitgeperst in de perskuip van lijden en dood. Als een nieuwe Jozua zal Jesus het volk Israel het Beloofde Land binnenvoeren. Aan het begin van zijn openbaar optreden doet Jesus water in wijn veranderen, met andere woorden: het Beloofde Land wordt door Hem toegankelijk gemaakt.

Tenslotte is er nog sprake van zes kruiken wijn; zes kruiken met water dat wijn geworden is. In die zes kruiken worden de zes scheppingsdagen nog eens overgedaan en vervuld. Zes kruiken waarin de beste wijn voor nu wordt bewaard; dat is: voor het heden. Het is Gods bedoeling, broeders en zusters, dat wij die kruiken leeg drinken en er vrolijk van worden; en zo van harte de bruiloft meevieren; het leven omhelzen; de aarde leefbaar houden; verlangend uitzien naar de toekomst des Heren. Amen.De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina