Zondag door het jaar, Augustinuskerk (Lc 21, 5-19) CDovnload 7.28 Kb.
Datum24.08.2016
Grootte7.28 Kb.
17 november 2013, 33ste zondag door het jaar, Augustinuskerk (Lc 21, 5-19) C
Dierbare broeders en zusters, we zitten in het staartje van het liturgisch jaar. Vandaag vieren we de 33ste zondag, en volgende week de laatste zondag door het jaar; de zondag van Christus Koning. Daarna begint de Advent, en staat Kerstmis voor de deur.

De Schriftlezingen in deze periode hebben aandacht voor de definitieve toekomst, voor de eindtijd. Ze verwoorden die aandacht in een -wat wij noemen- apocalyptische taal. In de eindtijd wordt het wezenlijke openbaar. God laat dan zien wie Hij in wezen is. Dat pakt voor de rechtvaardigen positief uit, maar voor de onrechtvaardigen negatief. God openbaart zich in de eindtijd definitief. Het Griekse woord voor Gods eindopenbaring is Apocalyps, en vandaar de uitdrukking apocalyptische taal.

Wat is het kenmerk van dit soort taal? Je hoeft in het Oude Testament de profeten maar te lezen, en met name de profeten Ezekiël en Daniël …; je hoeft in het Nieuwe Testament het Boek der Openbaring maar open te slaan …; om er achter te komen van welke middelen de apocalyptische taal zich bedient. Steeds gaat het om de Dag des Heren die op handen is; die voor de deur staat. Het is een Dag die de bestaande wereldtijd op zijn kop zet. Als die Dag aanbreekt, worden de door generaties opgebouwde zekerheden totaal afgebroken en teniet gedaan. In die grote afbraak wordt niets ontzien, zelfs niet het veilige bouwwerk van wat mensen heilig noemen.

Daar wijst Jesus vandaag uitdrukkelijk op. Hij wijst op het indrukwekkende bouwwerk van de Tempel in Jerusalem. En Hij zegt ervan: Wat ge daar ziet: er zal een tijd komen, dat er geen steen op de andere gelaten zal worden en dat alles verwoest zal worden. Dat is forse taal. En wat volgt, is niet minder onheilspellend: een strijd van volk tegen volk, hevige aardbevingen, hongersnood en pest, nu hier, dan daar, schrikwekkende dingen, en aan de hemel geweldige tekenen. En tenslotte nog de beproeving van de rechtvaardigen; van hen die het goed menen; zij die willen leven volgens Gods tweevoudig gebod van de liefde.

Enerzijds klinkt het heel dreigend. Anderzijds kun je met evenveel recht zeggen: Waar maakt Jesus zich eigenlijk druk om? Want datgene wat Hij zo indringend beschrijft, gebeurt toch al dagelijks? Oorlogen, aardbevingen, hongersnood en pest, en ga zo maar door! We horen en lezen daar toch iedere dag al over? Nu weer al die verschrikkingen op de Filipijnen! Is de Dag des Heren dan iets van iedere dag?

Dierbare broeders en zusters, het is met ons mensen maar vreemd gesteld! Wanneer al deze verschrikkingen nooit zouden plaats vinden, behalve in het jaar X, dan kijken we er van op. Dan zeggen we: Dat mag zeker niet gebeuren. Zoals we nu spreken over de opwarming van de aarde. En als het maar even kan, nemen we maatregelen, ofschoon we daar dan wel weer een mensenleeftijd over doen.

Wanneer verschrikkingen op onze aarde echter dagelijks om zich heen grijpen, vinden we dat maar heel gewoon. Dan horen al die rampen er -om zo te zeggen- helemaal bij. Wanneer iets iedere dag gebeurt, al is het nog zo akelig, dan mag het geen ramp meer heten. En mocht iemand het desondanks toch als ramp beschouwen, dan is het in ieder geval geen wereldnieuws meer.

Desniettemin zullen alle zekerheden van de mensenwereld ons uit handen worden geslagen, tot zelfs de zekerheid van de godsdienstige rituelen toe: de uitwendigheid van de tempel met zijn toebehoren, de uitwendigheid van de Kerk zoals ze zich nu nog toont. Zo luidt de boodschap van Jesus. Wij worden door Jesus voorbereid op een nieuwe schepping: een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. Wij worden, in het duister van onze nacht, voorbereid op het Daglicht van de Heer. Wanneer de Dag des Heren gekomen is, is het schijnsel van de tempel totaal overbodig, is het helemaal niet meer nodig, want God zelf zal ons licht zijn. Hij zelf is onze tempel.

Maar wanneer wij onze eigen zekerheden almaar krampachtig vasthouden; ze nooit willen loslaten -en het heeft er alles van weg, dat de mensheid ze nooit van harte uit handen geeft- dan komt het wel heel hardhandig over, wanneer diezelfde zekerheden van ons worden afgenomen. Gelukkig is er een manier om onze menselijke zekerheid vrijwillig af te staan en los te laten. We zijn immers niet verplicht almaar om te zien naar de veiligheid van het verleden, zoals de vrouw van Lot deed. Zij schonk geen vertrouwen aan het woord van de Heer. Zij wilde haar zekerheid niet prijsgeven. Zij zocht die in wat er al was, niet in wat er nog kwam. En daarom veranderde ze in een steile en onverteerbare zoutkolom.

Geloven in de toekomst die Jesus ons voorhoudt, is: je eigen veiligheid inruilen voor de zijne. Dat inruilen doe je in je geloof, en je doet het spontaan, zonder dwang. Ik zal u dan, zegt Jesus, een taal en een wijsheid geven die geen van uw tegenstanders zal kunnen weerspreken. Door standvastig te zijn in het geloof, zult ge uw leven winnen.Indertijd zei de profeet Jesaja tegen het volk van God bijna hetzelfde: Als jullie niet standvastig geloven, dan houden jullie geen stand. Alleen wanneer jullie vertrouwen, zullen jullie stand houden (Jesaja 7,9). Amen.
: deaugustinus -> bestanden
bestanden -> 10 januari 2016, Doop van de Heer (Lc 3,15-16, 21-22) C
bestanden -> Zondag 40dagentijd, Augustinuskerk (Joh 2,13-25) b jesus sprak echter over de tempel van zijn lichaam
bestanden -> Zondag door het jaar, Sint Augustinuskerk (Lc 10,25-37) C
bestanden -> Zondag dhjaar, Augustinuskerk (Mc 10,17-30) B
bestanden -> 14 september 2014, Feest van Kruisverheffing (Joh 3,13-17) ipv 24
bestanden -> Jesus trad dichterbij, nam het brood en gaf het hun, zo ook de vis
bestanden -> 15 augustus 2014, olvrouw tenhemelopneming, Augustinuskerk (Lc 1, 39-56)
bestanden -> 15 augustus 2015, Augustinuskerk, olvrouw ten hemelopneming (Lc 1,39-56)
bestanden -> Zondag dhjaar, Sint Augustinuskerk, (Joh 6,51-58) b ik ben het Levende Brood dat uit de hemel is neergedaald
bestanden -> Zondag van de Veertigdagentijd, Sint Augustinuskerk (Mt 17,1-9) A
De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2019
stuur bericht

    Hoofdpagina