Zorg In InteractieDovnload 11.82 Kb.
Datum20.08.2016
Grootte11.82 Kb.
Groepspraktijk voor psychotherapie

op maat, coaching en vormingZorg In Interactie

In de zorg aan en voor mensen streeft de professionele hulpverlening in de 21ste eeuw meer en meer naar een “zorg op maat”.  Het nieuwe woonzorgdecreet lonkt in de richting van cliënt-gerichte of bewonersgerichte zorg op maat, waarbij de participatie van de zorgvrager en zijn omgeving centraal staat.


Het opgelegd “moeten werken” houdt in dat er grondig nagedacht zal worden hoe een dienst werkzaam in de ouderenzorg, hoe klein of hoe groot ook, deze uitdaging zal aangaan. Het woonzorgdecreet betreft niet alleen de woonzorgcentra, maar eveneens de thuiszorgdiensten en de transmurale diensten (dag- nacht- en kortopvang en dienstencentra). Een nieuwe wind waait door het zorglandschap en dit vormt een ware uitdaging voor zowel de zorg- en hulpverleners als de zorgvrager en zijn leefomgeving.
Pas als iedere medewerker op alle echelons van de zorgverlenende sector het vraaggericht werken vanuit een grondhouding, als vanzelfsprekend zal beschouwen, zullen we weten dat het doel bereikt is.
Om zorg op maat te kunnen bereiken is er interactie nodig.  Dit betekent dat alle actoren in zorg overleg plegen, in het bijzonder met inbegrip van de zorgvrager en de mantelzorgers.  De zorg- of hulpverlener gaat hierbij ook in interactie met zichzelf door aan zelfreflectie te doen en door middel van super- en intervisie.
Hulpverleners doen momenteel hun uiterste best met de voor hen op dit moment aanwezige informatie.  Medewerkers kunnen echter slechts bewust worden van de interactie met en tussen anderen en met zichzelf door eerst zelf inzicht te verwerven over de eigen manier van werken.  Wat men niet (her)kent,  daar heeft  men geen inzicht in, waardoor  het gewenste gedrag niet kan volgen.  Erkenning geven aan wat er nu reeds verwezenlijkt wordt schept een bodem tot verandering.  Door bewustwording kunnen zorgverleners een nieuwe weg inslaan in contact met de bewoners.
Vraaggericht werken impliceert een open houding naar de cliënt (of bewoner) toe. Wie is deze mens? Wat wil hij of zij in de samenwerking met de zorgsector om een comfortabele, kwaliteitsvol leven in de samenleving te blijven ervaren?

Wat heeft het woonzorgcentrum op zich reeds te bieden van bij de opname. Dit spanningsveld tussen vraag, aanbod en onzekerheid maakt dat er onderhandelt wordt. Geen compromis, maar een belangenbehartiging, een akkoord, met als doel de bewoner een volwaardige “thuis” te bieden, waar hij of zij in de laatste fase van het leven kan vertoeven, kan ZIJN.

De vorming “Zorg in Interactie” kan hier een antwoord op zijn.  Het betreft echter niet enkel een vorming, maar tegelijkertijd ook intervisie en supervisie.  Medewerkers brengen hun eigen ervaringen tijdens de vorming in.  De vorming is belevingsgericht en vergt hierdoor een oprechte betrokkenheid van de groepsleden. 
Doelgroep

Iedere medewerker die zich wil verdiepen in het geven van zorg-op-maat.


Werkwijze

Er wordt een theoretisch kader geboden en via oefeningen en casussen gaan we in op eigen vaardigheden.

Programma

  • Wat is zorg op maat en interactie

  • Wie zijn de medespelers in de zorg en wat bepaalt de interactie?

  • De grondhouding in de hulpverlening

  • Machtsverschillen in de zorg

  • Empowerment

  • Supervisie en intervisie van de zorg- in interactie (laatste sessie)Duur

4 sessies van 3 uur

Groepsgrootte

maximum 15 deelnemers

Code vorming

HN/ZII

Prijs

1600 € (inclusief syllabus) + km-vergoeding
De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina