Zorgprogramma “Reproductieve geneeskunde” ADovnload 11.21 Kb.
Datum21.08.2016
Grootte11.21 Kb.

Zorgprogramma “Reproductieve geneeskunde” A

1.Regelgeving

De regelgeving: • Koninklijk Besluit van 15 februari 1999 tot vaststelling van de programmatiecriteria die van toepassing zijn op het zorgprogramma “reproductieve geneeskunde”

 • Koninklijk Besluit van 15 februari 1999 houdende vaststelling van de normen waaraan de zorgprogramma’s “reproductieve geneeskunde” moeten voldoen om erkend te worden

Beide besluiten zijn gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 25.03.1999.

Het aantal zorgprogramma’s reproductieve geneeskunde A wordt beperkt tot 1 programma per begonnen schijf van 700.000 inwoners. Dit betekent dat er in Vlaanderen in het totaal 9 zorgprogramma’s reproductieve geneeskunde A kunnen worden opgericht.


In de voornemens is toegelicht hoe de verdeling per provincie kan gebeuren. Na de afhandeling van de aanvragen per provincie zal worden bepaald naar welke provincie het 9de A-centrum gaat. De aanvragen die omwille van het bereiken van de programmatie in hun provincie in eerste instantie niet konden goedgekeurd worden, zullen hierbij tegen mekaar worden afgewogen.

Om in aanmerking te komen voor opname in de programmatie moeten de zorgprogramma’s aan de erkenningsnormen voldoen.


Voor de zorgprogramma’s die niet voldoen aan de erkenningsvoorwaarden bestaat de mogelijkheid om een associatie aan te gaan met het oog op het beantwoorden aan de erkenningsnormen. De vestigingsplaatsen moeten gezamenlijk voldoen aan de erkenningsnormen. Elke vestigingsplaats wordt door de administratie afzonderlijk erkend en programmatorisch in rekening gebracht als een zorgprogramma ‘reproductieve geneeskunde’.
Volgende voorzieningen kregen een voornemen tot toekenning van het zorgprogramma ‘Reproductieve Geneeskunde’ A:

 • Antwerpen, St. Augustinus-St. Camillus

 • Hasselt, Virga Jesseziekenhuis

 • Kortrijk, CAZK Groeninghe

 • Gent, St. Lucas, Gent, Volkskliniek en Zottegem, St. Elisabeth (in associatie op 1 vestigingsplaats)

 • Sint-Niklaas, AZ Waasland

 • Bonheiden, Imeldaziekenhuis

 • Roeselare, H.Hartziekenhuis

De drie laatste ziekenhuizen dienden in het kader van de groepsgewijze behandeling een bijkomende motivatie in.
Volgende voorzieningen dienden een bezwaarschrift in naar aanleiding van het voornemen tot weigering van een vergunning tot opname in de programmatie van het zorgprogramma ‘reproductieve geneeskunde’ A:2.Adviesverlening

De Var heeft de dossiers groepsgewijs behandeld tijdens de zittingen van 03.10.2000 en 31.10.2000.


Resultaat:

 • de voornemens tot toekenning van een planningsvergunning worden bevestigd

 • de voornemens tot weigering van planningsvergunning:

 • St. Niklaas, AZ Maria Middelares: de VAR gaat akkoord met het voornemen tot weigering, maar stelt dat een samenwerking tussen beide St.Niklase ziekenhuizen een stap vooruit zou betekenen voor de regio.

 • Ieper, Regionaal Ziekenhuis Jan Yperman: bezwaarschrift niet tijdig ingediend (ongeldig).

 • Heusden-Zolder, St. Franciscusziekenhuis – Hasselt, AZ Salvator-St.Ursula – Lommel, Maria Ziekenhuis Noord Limburg – St. Truiden, Regionaal Ziekenhuis St. Trudo: de Var gaat akkoord met het voornemen tot weigering – de voorzieningen wensten hun kansen op de toewijzing van het 9de zorgprogramma veilig te stellen.

 • Brasschaat, AZ Klina: de Var stelt dat een betere regionale spreiding wenselijk zou zijn, maar stelt vast dat een concentratie van diensten een feit is. De Var is van oordeel dat er geen reden is om een toekenning te weigeren, temeer omdat er binnen de regio geen andere aanvraag is die aan de normen voldoet.

 • Turnhout, AZ St. Jozef: de Var gaat akkoord met het voornemen tot weigering van planningsvergunning. De voorziening voldoet niet aan de erkenningsnormen.

 • Deurne, fusieziekenhuis Monica: de VAR gaat akkoord met het voornemen tot weigering van planningsvergunning omdat het ziekenhuis niet aan de erkenningsnormen beantwoordt.

 • Bornem, St. Jozef: de voorziening zal een nieuwe aanvraag doen (gewijzigd beheer) – dossier zonder voorwerp.

Beslissing:Voor Brasschaat, AZ Klina adviseerde de VAR een toekenning van planningsvergunning. De minister heeft de VAR hierin gevolgd (beslissing dd. 26.01.2001). In de overige dossiers werd het voornemen conform het VAR-advies uitgevoerd.De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina