Zuid Engeland WinchesterDovnload 16.16 Kb.
Datum25.07.2016
Grootte16.16 Kb.

Zuid EngelandWinchester.

 • De oude stad Winchester (96.000 inw.), onder de Romeinen bekend als Venta Belgarum is lange tijd de belangrijkste stad van Engeland geweest.

 • In de Saksische periode was het de hoofdstad van het konink­rijk Wessex.

 • De legendarische Saksische koning Alfred the Great (848­-899) had hier zijn hof en ook de Normandiër Willem de Veroveraar koos Winchester als zijn residentie en begon er de bouw van een kathedraal.

 • Hoewel de glorie en de politieke betekenis van Winchester nu verbleekt zijn, is het als nijver landbouw  en handelscentrum én centrum van religie en wetenschap nog altijd een plaats van belang.

 • Ook in toeris­tisch opzicht heeft het veel te bieden. Voor een bezoek aan de stad kunt u dicht bij de centrale (alleen voor

 • voetgangers toegankelijke) High Street uw auto kwijt in de parkeerga­rages van The Brooks Shopping Centre, aan Friarsgate en in Tower Street.

 • Betrekkelijk dichtbij (oostelijk van The Broadway nabij Cesil Street) is het Cecil Multi Storey Car Park.

 • We beginnen de stads wandeling op The Square, even zuidelijk van High Street, dat samen met de Great Minster St. een aardig plekje met oude huizen vormt in de noordwesthoek van de mooie (maar weinig besloten) cathedral close.

 • City Museum Met collecties betrekking hebbende op de stad en Mid­den Hampshire. Daarnaast zijn er archeologische vondsten, een mozaïekvloer uit de 3e eeuw en enkele Jane Austen memorabilia.Op een steenworp afstand ligt de magistrale kathedraal van Winchester.

 • Kathedraal Dit pronkstuk van Winchester werd tussen 1079 en 1093 in Norman stijl gebouwd. Gedeelten werden veranderd en toegevoegd in Perpendicular stijl. Met zijn lengte van 170 m is de kathedraal de lang­ste ter wereld.Indrukwekkend is het lange schip dat door bisschop William of Wyke­ham (1367 1404) en zijn meestermetselaar William Wynford werd her­bouwd. Loopt u op het koor af, dan passeert u rechts Wykeham's Chantry, de kapel met de tombe van de bisschop. Rechts van het koor (in het zuidelijke dwarsschip) bevindt zich onder andere de bibliotheek van bisschop Morley met de Winchester Bible, en de Silkestede's

 • Cha­pel met het graf en herdenkingsraam van Izaak Walton, schrijver van het beroemde vissersboek The Complete Angler. Vervolgens naar het koor met zijn 14e eeuwse koorstoelen en 15e eeuwse gerestaureerde koor­ hek. Hier staat de tombe van koning William II Rufus (zoon van Willem de Veroveraar) en op de stenen koorhekken staan grafkisten, waaron­der die van de Deense koning Canute (Knut). Het presbyterium wordt afgesloten door het prachtig gebeeldhouwde altaarscherm, dat oor­spronkelijk uit de 15e eeuw stamt. Rechts daarvan staat de tombe van Richard, ook een zoon van Willem de Veroveraar en vervolgens komt u bij de eveneens bijzonder fraai gebeeldhouwde kapel van bisschop Fox. Achter in de kathedraal bevinden zich Bishop Lanton's Chantry (hout­snijwerk), en de 13e eeuwse Lady Chapel. Aan de andere zijde loopt u terug langs Bishop Wayneflete's Chantry (hij was tevens Headmaster van Winchester College, zie hieronder) naar het noorder dwarsschip, waar zich de Holy Sepulchre Chapel bevindt met zijn muurschilderin­gen. Ten slotte langs de 12e eeuwse, zwart marmeren doopvont en het graf van de schrijfster Jane Austen naar de uitgang. Wie het kathedraal­koor wil horen, kan de evensong bijwonen (dagelijks, met uitsluiting van woensdagen en vakantiesom 17.30; zondags om 15.30 uur).

 • Aan de zuidkant wordt de kathedraal begrensd door een volgebouwd binnenplein. Hier herinneren nog slechts een paar bogen aan het vroe­gere klooster; een ander deel is verwerkt in het schitterende verblijf van de deken, dat herkenbaar is aan zijn drie spitse lancetbogen. Schuin tegenover de Deanery loopt de Dome Alley, een oud steegje met 17e eeuwse huizen. Cheyney Court is een vakwerkgebouw met haaks daarop de langwer­pige voorraadschuur van het klooster, eveneens in vakwerk. En dan is er nog de 14e eeuwse Pilgrim's Hall. Hier verbleven de pelgrims die de schrijn van de heilige Swithun kwamen bezoeken. Bezienswaardig in dit gebouw is het houten plafond, een zogenaamd hammerbeam (steekbalken) roof uit 1295. Door de King's Gate (met een kleine kapel boven de drie doorgangen) naar College St. Op nr. 8 sleet Jane Austen haar laatste levensjaren. Ze stierf in 1817 op 41 jarige leeftijd (zie de pla­quette).

 • Winchester College Deze public school, gesticht in 1382, behoort tot de gerenommeerdste en beste kostscholen van Engeland en kan zich als zodanig meten met Eton en Harrow. De gebouwen dateren voorna­melijk uit de 14e en 15e eeuw. Er zijn een paar rondleidingen per dag.

 • Wolvesey Castle Men begon met de bouw van dit kasteel (EH) in 1138. Na de Civil War werd het ontmanteld, waarna Christopher Wren er een bisschoppelijk paleis neerzette. Van dit laatste gebouw resteert nog een belangwekkend gedeelte. Het doet nog steeds als zodanig dienst.

 • Langs de buitenkant van de stadsmuur kunt u wandelen naar de rivier de Itchen. De Weirs Riverside Walk leidt u naar de brug.

 • City Mill Deze oude molen van de National Trust dateert uit 1744 en is nu in gebruik als jeugdherberg.

 • King Alfred Statue Standbeeld van de bekende Saksische koning: 'stichter van het Koninkrijk en de Natie'. Het standbeeld werd in 1901 onthuld, ter herdenking van zijn dood in 899.

 • U bent nu op de brede Broadway. Met het standbeeld in de rug liggen links de tuinen van het Abbey House.

 • Abbey House Het werd in de 18e eeuw gebouwd op de plek van een be­nedictinessenconvent, gesticht door Alfreds vrouw Alswitha. Nu is het de officiële residentie van de burgemeester.

 • Aangrenzend kunt u het qua omvang en stijl typisch Victoriaanse raadhuis bezoeken.

 • Guildhall Het raadhuis (1893). Binnen is onder andere de Tourist Infor­mation en een galerij met wisselende tentoonstellingen. Tot de perma­nente collectie behoort een schilderij van Charles II door Sir Peter Lely. U passeert nu rechts The Brooks, een modern overdekt winkelcentrum (1991). Op een steenworp afstand is King's Walk, het domein voor antiekliefhebbers. U kunt naar Upper Brook Street nr 52 54 lopen.

 • Winchester Heritage Centre De 18 minuten durende audiovisuele show vertelt de 2000 jarige geschiedenis van de stad.

 • Linksaf het Winchester Heritage Centre uitlopend komt u terecht in High Street. U slaat hier rechtsaf.

 • City Cross Ook wel Buttercross genoemd en opgericht in de 15e eeuw en gerestaureerd in 1865.

 • De Old Guildhall is herkenbaar aan zijn vooruitstekende klok (1713). Het is een 18e eeuws gebouw met in de gevel een standbeeld van koningin Anne. Hier wordt sinds de dagen van Willem de Veroveraar om 8 uur de avondklok geluid. Nog steeds in High Street staat het House of Godbegot, een vakwerkhuis uit de Tudorperiode.

 • U loopt nu verder door over High Street.

 • Westgate Een 13e eeuwse stadspoort, die in de 17e eeuw als gevangenis werd gebruikt. Nu is het een museum met een mooie collectie maten en gewichten en verder wapens en wapenrustingen. Vanaf het dak hebt u een fraai uitzicht op de stad.

 • The Great Hall Is het restant van een koninklijk kasteel, dat in 1651 na de Civil War werd ontmanteld. De grote Hall (1222 1235) was vele ma­len plaats van samenkomst van het Parliament in zijn ontwikkelings­stadium en er werden beruchte `halszaken' berecht. Walter Raleigh hoorde hier zijn doodvonnis uitspreken en de beruchte Judge Jeffreys hield hier zijn bloedraad tegen de protestantse rebellen die de Duke of Monmouth gesteund hadden. In de Hall hangt de bekende `Ronde Tafel'. Zo zou de legendarische Round Table van koning Arthur en zijn 24 ridders eruitgezien hebben. Een grondig onderzoek heeft uitgewe­zen dat de tafel van omstreeks 1280 dateert.

 • In de directe omgeving van de Great Hall is een aantal musea; de meeste van militaire regimenten.

 • We noemen: het Royal Hampshire Regiment Museum (Southgate Street), het Light Infantry Museum, het Royal Green Jackets Museum, het Royal Hussars Museum en het Gurkha Museum (alle vier in de Peninsula Barracks aan Romsey Road). Het Royal Green Jackets heeft een Waterloo Diorama met 22.000(!) tin­nen soldaatjes. Eveneens aan Romsey Road is Intech (het Hampshire Technology Centre), dat technisch geïnteresseerde ouderen en jonge­ren zal plezieren. Na deze rondleiding door de stad moeten wij u nog op een bezienswaardigheid wijzen.

 • Aan de St. Cross Road, even ten zuiden van het centrum, staat het Hospi­tal of St. Cross, een bouwwerk uit 1136. Dit armenhuis heeft zijn al meer dan 800 jaar oude charitatieve traditie ononderbroken voortgezet. Nog steeds wordt hier aan de 'Wayfarers' (reizigers) de `Dole' (bestaan­de uit brood en een slok bier) gratis uitgereikt door de in middeleeuwse kledij gestoken broeders van de stichting.Samengesteld door: BusTic.nl 7/25/2016De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2019
stuur bericht

    Hoofdpagina