Zwitserland. Gesteenten en mineralenDovnload 11.78 Kb.
Datum25.08.2016
Grootte11.78 Kb.

Zwitserland.Gesteenten en mineralen

 • Het steenarme Nederland noopt toeristen tijdens hun vakanties stenen te zoeken om mee naar huis te nemen of om er gewoon eens naar te kijken en van te genieten.

 • Ook mineralen hebben een geweldige aantrekkingskracht en het is goed om te weten waar welke stenen gevonden kunnen worden en wanneer men kans heeft op fossielen.

 • Mineralen zijn de natuurlijke en vaste bouwstenen van onze Aarde, die gekarakteriseerd zijn door een bepaalde chemische samenstelling en een kenmerkende structuur.

 • Alle gesteenten zijn opgebouwd uit één of meer mineralen, de wijze van ontstaan bepaalt welke mineralen in een gesteente voorkomen en in welke vorm.

 • Gesteenten worden op grond van hun ontstaanswijze ingedeeld in drie groepen: stollings , afzettings en omvormings­gesteenten.


Stollingsgesteenten.

 • Stollingsgesteenten ontstaan door het stollen van vloeibaar gesteentemateriaal zoals graniet en basalt.

 • Graniet, waaruit het Aarmassief en het Gotthardmassief is opgebouwd, is op enkele duizenden meters onder het aardoppervlak ontstaan en wordt dieptegesteente genoemd.

 • Daar kwam het als vloeibare massa omhoog, koelde heel langzaam af en stolde.

 • De mineralen kwarts, veldspaten en lichte of donkere glimmers als mica of biotiet waaruit het is opgebouwd, hebben tijdens dit afkoelingsproces allemaal even veel ruimte gekregen om te stollen en zijn dan ook evenwaardig, met het blote oog zichtbaar en vrij groot, tussen 1 en 5 mm.

 • Als een graniet aan de oppervlakte komt, wordt het langzaam afgebroken, eerst tot kleinere brokstukken zoals grind, vervolgens verweren de verschillende mineralen er uit.

 • Uiteindelijk blijven in een gematigd klimaat de meest resistente mineralen, de kwartskristallen en de lichte glimmers over en vormen zand.

 • In basalt en vulkanisch glas zijn de mineralen met het blote oog niet te zien omdat het na de eruptie zo snel afkoelde dat de mineralen geen tijd en ruimte kregen om mooi uit te kristalliseren; dit worden uitvloeiinggesteenten genoemd.

 • Het aantrekkelijkst zijn de mineralen die en de tijd en de ruimte kregen om uitte kristalliseren zodat ze mooie, grote kristallen konden vormen, zoals bijvoorbeeld kwartskristallen in holtes in gesteenten of toermalijn, beryl en topaas in ganggesteenten die in gangen onder het aardoppervlak afkoelden. Deze mineralen kunnen o.a. gevonden worden in het Binntal en het Gotthardmassief.

 • Stollingsgesteenten bevatten nooit fossielen.


Afzettingsgesteenten.

 • Afzettingsgesteenten zijn gesteenten die door verschillende processen op of dicht onder het aardoppervlak afgezet worden.

 • Een andere benaming voor deze gesteenten is sedimentgesteenten.

 • Voorbeelden zijn zanden, grinden, kalken, kleien, mergels (mengsel van kalk en klei) en löss. Meestal zijn deze gesteenten te herkennen aan hun gelaagde opbouw.

 • Vooral in de Jura komen veel afzettingsgesteenten voor, die vaak talrijke fossielen bevatten.


Omvormingsgesteenten.

 • Gesteenten die door verhoogde temperatuur en soms ook door verhoogde druk een verandering hebben ondergaan in hun structuur en/of in hun mineralogische samenstelling worden omvormingsgesteenten of metamorfe gesteenten genoemd.

 • In Zwitserland komen deze gesteenten veelvuldig voor als gevolg van alle bewegingen en reacties die volgden op de ontmoeting van de continenten.

 • Door verhoogde druk wordt een gesteente hard en vast: klei wordt schalie en lei, zand wordt zandsteen, kalk wordt kalksteen en grind kan aaneengekit worden tot een conglomeraat, waarvan een bekend voorbeeld de nagelfluh is.

 • Uit dit gesteente is het Napfmassief opgebouwd.

 • Wanneer graniet wordt blootgesteld aan zowel een hogere druk als een hogere temperatuur, wordt het

 • omgevormd tot een gneis, die een meer gelaagde structuur heeft.

 • Dit komt veel voor langs het Aarmassief en het Gotthardmassief.

 • Kleilagen veranderen onder die omstandigheden in schisten, een gemakkelijk splijtend gesteente waarin meestal veel glimmers zitten.

 • Kalken worden zo omgevormd tot marmer, waarin geen fossiel meer gevonden kan worden omdat het gesteente gerekristalliseerd is.

 • Marmer is o.a gewonnen in Grindelwald, bij Stöckalp in het Melchtal en bij Stans.
Samengesteld door: BusTic.nl


De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina