███ Opgave 1 De ruimte inDovnload 45.17 Kb.
Datum24.08.2016
Grootte45.17 Kb.

███ Opgave 1 De ruimte in


2p 1 Een waterraket wordt verticaal gelanceerd. Hij is voor een deel gevuld met water en de lucht in de fles is met een fietspomp op druk gebracht. De raket is beplakt met een kartonnen neuskegel en kartonnen vinnen. Noem twee factoren die invloed hebben op de hoogte die de raket zal halen.


1p 2 In de grafiek hiernaast zie je hoe de omlooptijd van een satelliet afhangt van de afstand van die satelliet tot de aarde. Hoe hoog moet je een satelliet lanceren om hem in een geostationaire baan te krijgen?


2p 3 Dertig jaar geleden wilde de Verenigde Staten een spionage satelliet in een geostationaire baan boven Moskou plaatsen.
Met die satelliet kon de hoofdstad van Rusland dag en nacht in de gaten gehouden worden. Een ruimtevaartdeskundige vertelde de regering van de Verenigde Staten dat dat onmogelijk was. Leg uit waarom.

███ Opgave 2 De maan


2p 4 Laat met een tekening zien wat het verschil is tussen een zonsverduistering en een maansverduistering.
2p 5 Een maansverduistering duurt veel langer dan een zonsverduistering. Leg uit hoe dat komt.
2p 6 Stel je voor dat je op de maan bent geland. Je kunt de aarde niet zien, hoewel je aan de goede kant van de maan zit. Het is ‘nieuwe aarde’. Laat met een tekening zien waar de aarde en de maan dan staan ten opzichte van de zon.

███ Opgave 3 Sterren en planeten


2p 7 Nadat een komeet is gepasseerd, heb je dat jaar kans op een regen van vallende sterren. Leg uit wat een vallende ster is.
1p 8 Leg uit hoe het komt dat na de passage van een komeet er kans is op meer vallende sterren dan normaal.
2p 9 Als de zon recht boven je staat, zoals op de evenaar, schijnt de zon met een stralingsvermogen van 1,40 kilowatt op elke m2. Een huis gebruikt overdag een elektrisch vermogen van 5,6 kilowatt. Hoe groot zou het zonnepaneel op het dak moeten zijn om aan die 5,6 kilowatt te komen?
2p 10 Noem twee redenen waarom het oppervlak dat je in de vorige vraag hebt berekend niet voldoende is om een huis in Nederland te voorzien van 5,6 kilowatt elektrisch vermogen.

███ Opgave 4 Meten op afstand

3p 11 De afstand van de aarde tot de zon is 1,000 astronomische eenheid (AE).

De omlooptijd van de aarde is precies 1,000 jaar ( = 365,25 dag).

Bereken met de formule:


de afstand tot de zon (in AE) van een planeet die een omlooptijd heeft van 224,7 dagen.
3p 12 Van een andere planeet wordt de baan nauwkeurig bijgehouden. Deze planeet blijkt elke maand 2,53° verder te zijn gedraaid in z’n baan rond de zon. Bereken de omlooptijd van deze planeet in jaar.
4p 13 Van een ster die heel ver weg staat kun je alleen het spectrum van de ster bekijken. Welke informatie geeft het spectrum van de ster en welke niet:

a. oppervlaktetemperatuur

b. diameter van de ster

c. kleur van de ster

d. uit welke gassen de ster bestaat


einde
██ Opgave 1 In de woestijn


3p 1 Een auto wordt voorzien van een raketaandrijving op het dak. De auto wordt in een woestijn getest. Noem drie factoren waar de maximale snelheid die de auto zal halen van af hangt.
1p 2 In de grafiek hiernaast zie het verband tussen de afstand die de auto gereden heeft en de snelheid die hij dan heeft. Lees af na hoeveel meter de snelheid 400 km/u is geworden.
1p 3 Hoe kun je aan het verloop van de grafiek zien, dat de snelheid niet na elke 100 m rijden evenveel is toegenomen?

██ Opgave 2 De maan

4p 4 In de figuur hiernaast zijn de schijngestalten van de maan aangegeven met a, b, c en d. Geef aan welke letter hoort bij: nieuwe maan, eerste kwartier, volle maan en laatste kwartier


2p 5 Leg uit waarom je een maansverduistering overal kunt zien en een zonsverduistering alleen op bepaalde plekken op aarde.
2p 6 Een maansverduistering duurt veel langer dan een zonsverduistering. Leg uit hoe dat komt.
3p 7 We zien op de aarde steeds dezelfde kant van de maan. De kant die we niet zien heet in het engels ‘dark side of the moon’. Wij zeggen ‘achterkant van de maan’. Waar of niet waar:

  1. De kant die we nooit zien staat altijd van de aarde af gekeerd.

  2. Op de kant die we nooit zien valt nooit zonlicht.

  3. Als de achterkant van de maan naar ons toe gekeerd is, is het bij ons licht zodat we die kant dan niet kunnen zien.


███ Opgave 3 Sterren en planeten


1p 8 De oude Grieken noemden de ‘planeten’ zo, omdat dat woord ‘zwervers’ betekent. Leg uit waarom planeten niet op een vaste plek aan de hemel te vinden zijn en sterren wel.
1p 9 Verschillende planeten hebben één of meer manen. Leg uit wat het verschil is tussen een planeet en een maan.
2p 10 De afstand van de aarde naar de zon is 149,6 miljoen km. Deze afstand is de astronomische eenheid (AE). Bereken de minimale en maximale afstand in km van de aarde naar Jupiter, als de afstand van Jupiter tot de zon 5,2 AE is.
2p 11 Bereken de afstand van één lichtjaar in kilometer en reken uit hoe groot de afstand van de aarde tot de zon in lichtjaar is.


███ Opgave 4 Meten op afstand


2p 12 Met de formule:

kun je de omlooptijd van een planeet rond de zon berekenen. De omlooptijd is in jaar en de afstand tot de zon is in AE. Bereken de omlooptijd van een planeet die een op afstand van 2,28·1011 m van de zon staat.


De astronomische eenheid (AE) = 149,6 miljoen km.
3p 13 Van een andere planeet wordt de baan nauwkeurig bijgehouden. Deze planeet is elke maand 1,018° verder gedraaid in z’n baan rond de zon. Bereken de omlooptijd van deze planeet in jaar.

3p 14 Het spectrum hieronder is van een ster. Alle kleuren zijn goed vertegenwoordigd. In het spectrum komen enkele donkere lijnen voor.

a. Leg uit welke kleurindruk deze ster zal maken: rood, geel, wit of blauw.

b. Welke informatie geven de donkere lijntjes in het spectrum?

c. Leg uit hoe het spectrum van een rode ster van dit spectrum verschilt.
einde1 maximumscore 2

Neuskegel: betere stroomlijn, dus grotere hoogte

Vinnen: betere sturing, dus rechter omhoog, grotere hoogte

Druk boven het water: hoe hoger de begindruk, hoe groter de hoogte

elk antwoord 1p
2 maximumscore 1

Uitkomst: 35·103 km
Aflezen uit de grafiek
3 maximumscore 2

1p geostationaire satellieten draaien altijd in een baan boven de evenaar

1p Moskou ligt niet op de evenaar
4 maximumscore 2

1p Zonsverduistering: de maan staat tussen de aarde en de zon.

1p Maansverduistering: de aarde staat tussen de maan en de zon.
5 maximumscore 2
1p De maan is veel kleiner dan de aarde
1p De maan zit daardoor langer in de schaduw van de aarde dan andersom.
6 maximumscore 2


1p Je kijkt dan tegen de niet verlichte kant van de aarde aan.

1p De maan zit dus achter de aarde.


7 maximumscore 2
1p Een vallende ster is een brok puin (afkomstig van een komeet) dat in de

aardbaan terecht is gekomen op het moment dat de aarde daar ook is.

1p In de dampkring verbrandt het brok puin en dat geeft een lichtspoor.
8 maximumscore 1

De komeet heeft vers materiaal achtergelaten. De aarde kan dan meer materiaal tegen komen.


9 maximumscore 2

5,6 kW / 1,40 kW/m2 = 4,0 m2


10 maximumscore 2
1p Ten eerste staat de zon niet de hele tijd recht boven de zonnecel.
1p Ten tweede wordt niet alle zonne-energie omgezet in elektrische energie.
11 maximumscore 3
Uitkomst: 0,72 AE

2p 224,7 dag / 365,25 dag per jaar = 0,615 jaar.

1p r = 3√ (0,6152) = 0,72 AE
12 maximumscore 3
Uitkomst: 11,9 jaar

1p 2,53° per maand is 2,53º × 12 = 30,36º per jaar

1p Een heel rondje is 360º

1p Dus 360º / 30,36º = 11,9 jaar


13 maximumscore 4

a wel


b niet

c wel


d wel

Totaal: 28 punten1 maximumscore 3

1p Stroomlijn: betere stroomlijn geeft een grotere snelheid

1p Woestijnondergrond: hoe gladder hoe minder weerstand

1p Stuwkracht van de raket: hoe groter hoe hoger de snelheid


2 maximumscore 1

Uitkomst: 600 km
aflezen: op de verticale as bij 400 km/h  600 km
3 maximumscore 1

De grafiek gaat steeds minder steil.


4 maximumscore 4

Nieuwe maan: d

Eerste kwartier: a

Volle maan: b

Laatste kwartier: c
5 maximumscore 2
1p Bij een zonsverduistering valt de schaduw van de maan maar op een klein stukje

van de aarde.

1p Als de volle maan op aarde goed zichtbaar is, dan is de maansverduistering ook

goed zichtbaar.


6 maximumscore 2

1p De maan is veel kleiner dan de aarde, dus die zit er niet zo lang voor.

1p De grotere aarde dekt de maan langer af.
7 maximumscore 3

a waar


b niet waar

c niet waar


8 maximumscore 1

Een ster staat zo ver weg dat je zijn beweging niet kunt zien.

Planeten staan veel dichter bij, dus hun beweging is wel waar te nemen.
9 maximumscore 1

Een planeet draait rond de zon en een maan draait rond een planeet.


10 maximumscore 2
1p 5,2 AE – 1,0 AE = 4,2 AE. 4,2 × 149,6 miljoen km = 628 miljoen km

1p 5,2 AE + 1,0 AE = 6,2 AE. 6,2 × 149,6 miljoen km = 928 miljoen km


11 maximumscore 2
Uitkomst: 1,58·10-5 AE

1p 300.000 km/s × 60 × 60 × 24 × 365 = 9,46·1012 km

1p 149,6·106 / 9,46·1012 = 1,58·10-5 AE
12 maximumscore 2
Uitkomst: 1,88 jaar

1p 2,28·1012 m = 1,52 AE

1p T = √1,523 = 1,88 jaar

13 maximumscore 3
Uitkomst: 29,5 jaar

1p 1,018º per maand is 1,018º × 12 = 12,2º per jaar

1p Een heel rondje is 360º

1p Dus 360º/ 12,2º = 29,5 jaar


14 maximumscore 3

1p a De kleurindruk zal wit zijn omdat alle kleuren er in zitten.

1p b De donkere lijntjes geven informatie over de chemische samenstelling van de ster.

1p c Bij een rode ster zit er veel minder blauw in het spectrum.Totaal: 30 punten


Pulsar Natuurkunde 2e vwo 3 toetsen © 2008 Noordhoff Uitgevers bv

De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2019
stuur bericht

    Hoofdpagina