1 Belangrijkste vormen van dislipidemie primairDovnload 65.63 Kb.
Datum04.09.2016
Grootte65.63 Kb.
1)Belangrijkste vormen van dislipidemie

PRIMAIR

 hypolipoproteïnemie 1. a-beta-lipoproteïnemie

  • = acanthocytose

  • = Bassen-Kornzweig syndroom

  • ZZ

  • Afwezigheid van beta-lipoproteïne (LDL) in het bloed

  • Ontbreken van chylomicronen en VLDL

  • Oorz:

   1. Defect in biosynthese apoproteïne ApoB

 2. familiale hypo-beta-lipoproteïnemie

  • LDL concentratie <10à50% vd nl waarde

  • Ook chylomicronen w gevormd

  • Meeste ptn: voelen zich gezond & leven lang

 3. familiale alfa-lipoproteïnedeficiëntie

  • = Ziekte van Tangier

  • Homozygote pt  vrijwel volledig ontbreken van HDL

  • Ophoping cholesterolesters in de weefsels

  • Gn invloed opvormine chylomicronen & VLDL

  • Plasmaforese:

   1. Ontbreken van pre-beta-lipoproteïne

   2. Brede beta-band (endogeen gevormd vet)

  • Oorzaak:

   1. Onvermogen vorming ApoA

   2. ApoC-II

    1. w vervoerd dr HDL & afgegeven aan VLDL

    2. activatie lipoproteïnelipase

    3.  gestoorde TG afbraak  neiging hyperTG

 hyperlipoproteïnedeficiëntieType

Totaal plasma cholesterol

Totaal plasma TG

Mechanisme (defect)

Erfelijkheid

Incidentie

Risico

ICM

Lipoproteïne lipase eof ApoC-II

AR

ZZ

Geen

IIa

LDLLDL-R binding

AD

Frequent

Groot

IIb

LDL

VLDL

LDL-R binding

AD

frequent

Groot

IIIIDL

ApoE

?

ZZ

Groot

IV

 

VLDL

Overproductie

AD

Frequent

Klein

V

 

CM,VLDL

Lipoproteïne lipase of ApoC-II(?)

AR

ZZ

Klein

CM = chylomicronen
1. Hypercholesterolemie (LDL++)

 • Tot Chol + +

 • LDL Chol + +

 • TG nl

vb. familiale hypercholesterolemie (FH)

 opname LDL & VLDLremnant in lever is probleem: doorr lager # LDL-Rn

 AD

 minder atherogeen??? meer risico pancreatitis
2. Hypertriglyceridemie (VLDL++)

 • Tot Chol (+)

 • LDL Chol nl

 • TG + +

vb. familiale hypertriglyceridemie

 defectieve lipolyse (type IV of V HLP): gn afbraak VLDL tot VLDLremnant


3. Gemengde vorm

 • Tot Chol + +

 • LDL Chol + +

 • TG + +

vb. familiale disbetalipoproteïnemie (apo E-2/E-2)

vb. typeIII hyperlipoproteïnemie

vb. Homozygote familiale hypercholesterolemie

 verminderde lipolyse: VDLD nr VLDLremnant nr LDL

 LDL receptor defect: verminderde opname LDL en VLDLremnant in lever
SECUNDAIR

Cause

VLDL

LDL

HDL

Type 2 diabetes

­­

­

¯

Obesity

­

= or ­

¯

Alcohol

­

= or ­

­

Nephrotic syndrome

­

­­

= or ¯

Chronic renal failure

­

=

¯

Hypothyroidism

­

­­

­

Cholestasis

=

­­ (LpX)

¯


2)Effectiviteit van behandeling met statines

= HMG-CoA reductase inhibitor • LDL-Cholesterol - 20à60%

 • HDL-cholesterol +5-10%

 • TG -10à30%

 van de krachtigste R/

 beter verdragen

 ook gebruikt zonder hypercholesterolemie (DM)

 specifieke onderdrukking aanmaak cholesterol

Vb:


 • simvastatin

 • atorvastatine

 • fluvastatine

 • pravastatine

 • rosuvastatine

 RIZIV

 • volledig terugbetaald bij: familiale hypercholesterolemie

 • 15% remgeld: primaire cholesterolemie

 • Van heel wat statine’s bestaan generieken waardoor ze in de categorie ‘goedkoop’ vallen  mog slechts 0,3 euro/d


3)Bepaling en belang van absoluut risico voor ischemische hart- en vaatziekten

Modifiable  • Dyslipidemia

* Raised LDL

* Low HDL

* Raised TGs


  • Smoking

  • Hypertension

  • Diabetes mellitus

  • Obesity

  • Dietary factors

  • Sedentary lifestyle

  • …….

Non-modifiable

  • Age

  • Sex

  • Family history of premature CHD

  • Preklinisch bewijs van atherosclerose


Berekeningstabel dodelijk CV risico in eerste 10j:

 • Geslacht

 • Lft

 • Systolische BD

 • Roken

 • Totaal cholesterol

Note that total CVD risk may be higher than indicated in the chart:

-    in asymptomatic subjects with pre-clinical evidence of atherosclerosis

(e.g. CT scan, ultrasonography)

-    in subjects with a strong family history of premature CVD

-    in subjects with low HDL cholesterol levels,
with raised triglyceride levels,
with impaired glucose tolerance, and

with raised levels of C-reactive protein, fibrinogen, homocysteine, Apo B or

Lp(a).

-    in obese and sedentary subjects


4)Dislipidemie bij insulineresistentie (overgewicht/obesitas en/of diabetes type 2)
 • hyperTG

 • laag HDL

 • verhoogd ApoB

 • kleine, dense LDL

 • inflammatoir profiel

 • insuline resistentie

 • hyperinsulinemie

 • glc intolerantie

 • impaired fibrinolyse

 • endotheel dysfct

knn leiden tot

 • DM2

 • HT

 • CV disease

IDF definition of the Metabolic Syndrome • Central Obesity : Waist circumference

> 94 cm (102 cm) men
> 80 cm (88 cm) women

 • Plus any two of the following:

- TG ≥ 150 mg/dl

- HDL-C < 40 mg/dl men< 50 mg/dl women

- BP ≥ 130/ ≥ 85 mmHg

- Fasting glucose ≥ 100 mg/dl
Theorie omtrent CEPT en insuline-resistentie

DM2


 verhoogde conc TG en VLDL

 verhoogde # LDL

 (mild) verlaagde #HDL

 verklaard door verhoogde CEPT activiteit • niet bewezen

 • wel: correlatie tss hoeveelheid small-dense LDL & plasmaTG

  • toename cholesteroltransfer van HDL  LDL bij stijgend plasmaTG

 • rol CETP bij ontstaan atherogeen lipidenspectrum bij DM

 potentieel belang CETP inhibitoren

TG stijging in plasma  verhoogde activiteit CETP (cholesteryl ester transfer protein)

Cholesterol van HDL naar VLDL & LDL  zo naar andere weefsels
Inhibitoren van CEPT worden onderzocht voor de behandeling van dyslipidemie

In theorie: inhibitie CEPT: stijging HDL

 torcetrapib:


   • stijging HDL

   • lager LDL (als + statine)

   • maar  :

    • stijging BD

    • gn verandering in atherosclerose

    • (+statin) stijging mortaliteit & CV events

 JTT-705/R1658 in onderzoek

 anacetrapib in onderzoekArtikel: “Pathogenic role of abnormal FA and adipokines in the portal flow. Relevance for metabolic syndrome, hepatic steatosis and steatohepatitis”

Verhoogde conc non esterified FA in portal flow

 verhogen insuline resistentie

 stimulatie hepatische prot synthese • ApoB verhoging

 • Andere liver-derived enzymes and proteins

 • Verhoogde synthese van stollingsfactoren

 • Verhoogde synthese fibrinolyse inhibitoren

 faciliteren cholesterol transfer van HDL & LDL nr VLDL in uitwisseling voor TG

 gemedieerd door CETP

 TG in LDL en HDL: gehydrolyseerd door hepatisch lipase

= atherogeen profeel

Obesitas

 verlaagde adiponectine productie in vetcel

Adiponectine: reductie vrijstelling FA van vetcellen = verminderen opname in lever

Verhogen opname en oxidatie in spier = verminderen opname in lever

Anti-inflammatoir activiteit

 zo promoten insuline-resistentie

 atherogene dyslipidemie

 prothrombotische toestand

Insuline stimuleert LPL

 DM1 : gedaald insuline  VLDL trager omgevormd tot IDL

 DM2 : gestegen insuline  VLDL sneller omgevormd tot IDL ? nee gedaald # Rn

 sterke stijging VLDL en stijging LDL

 HDL gedaald
Obesitas

 stijging VLDL

 LDL = of gestegen

 HDL gedaald


Insuline-resistentie

= daling insuline-Receptoren

 stijging FFA lever  stijging VLDL  TG nr HDL  hydrolyse: daling kwaliteit  nier

 omgekeerd cholesterol transport gaat niet goed LDL: kleiner en denser: gemakkelijk geoxydeerd
De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2019
stuur bericht

    Hoofdpagina