1 Nanne, geboren te Drogeham rond 1625, volgt onder II. IIDovnload 277.97 Kb.
Pagina1/7
Datum21.08.2016
Grootte277.97 Kb.
  1   2   3   4   5   6   7

Genealogie van Pieter.

I Pieter, geboren te Drogeham voor 1599.

Zijn zoon bij een onbekende vrouw:

1 Nanne, geboren te Drogeham rond 1625, volgt onder II.


II Nanne Pieters, geboren te Drogeham rond 1625, overleden aldaar voor 29 mei 1658, zoon van I.

Hij is ondertrouwd te Drogeham op 25 juni 1647 voor de kerk met Jantie Jans, geboren rond 1631, overleden voor 29 mei 1658, dochter van Jan Jansen en Tjitske Feddes.

Uit dit huwelijk:1 Pieter, geboren te Drogeham in het jaar 1649, volgt onder III.


III Pieter Nannes, geboren te Drogeham in het jaar 1649, overleden aldaar voor 1695, zoon van II.

Hij is getrouwd rond 1680 voor de kerk met Trijntje Gerbens, geboren te Kollumerzwaag in het jaar 1643, overleden na 1706, dochter van Gerben Egberts en Geertie Nittes.

(Zij is eerder getrouwd op 31 januari 1664 voor de kerk met Hedzer Oedses, overleden voor 1677, zoon van Oedts Hidserts en Jouck Jans.)

Uit dit huwelijk:


1 Nanne, gedoopt te Drogeham op 18 februari 1683, volgt onder IV-a.

2 Gerben, volgt onder IV-b.

3 Dirk.

4 Trijntje.


IV-a Nanne Pieters, gedoopt te Drogeham op 18 februari 1683, overleden aldaar voor 1747, zoon van III.

Hij is getrouwd te Drogeham, getrouwd op 22 december 1709 voor de kerk met Trijntje Sybes, gedoopt te Drogeham op 24 mei 1691, overleden aldaar op 7 januari 1752, begraven aldaar op 14 januari 1752, dochter van Sybe Annes en Antje Wybrens.

Uit dit huwelijk:1 Pieter, gedoopt op 28 oktober 1710, overleden voor 1714.

2 Pyter, geboren op 30 december 1714, overleden voor 1716.

3 Pytter, geboren te Drogeham, gedoopt aldaar op 22 november 1716, volgt onder V-a.

4 Trijntie, geboren te Drogeham, gedoopt op 31 maart 1720, volgt onder V-b.

5 Sybe, geboren te Drogeham, gedoopt op 12 maart 1724, overleden te Kooten voor 1786.

Hij is getrouwd te Drogeham op 7 april 1754 voor de kerk met Eelkjen Sytzes, gedoopt te Twijzel/Kooten op 9 januari 1730, dochter van Sijtze Wouters (Wolters) en Janke Klazes.6 Gerben, gedoopt te Drogeham op 20 juli 1727, overleden aldaar op 20 augustus 1793.

7 Anne, gedoopt te Drogeham op 2 november 1732, overleden te Aug op 7 mei 1813.

8 Antie, gedoopt te Drogeham op 25 december 1734.

Zij is getrouwd te Drogeham op 24 juni 1764 voor de kerk met Douwe Everts, geboren te Ureterp op 27 oktober 1727, gedoopt aldaar op 9 november 1727, zoon van Evert Franses en Antje Jans.
V-a Pytter Nannes, geboren te Drogeham, gedoopt aldaar op 22 november 1716, overleden aldaar in het jaar 1791, zoon van IV-a.

Hij is getrouwd te Drogeham op 22 november 1750 met Teetske Jacobs, geboren te Eastermar, gedoopt aldaar op 16 februari 1721, overleden te Drogeham in het jaar 1801, dochter van Jacob Mients en Tjeerdtje Fockes Wilhelmy.

Uit dit huwelijk:1 Trijntje, geboren te Drogeham op 6 februari 1752, gedoopt op 5 maart 1752, overleden te Drogeham op 13 januari 1756.

2 Nanne, geboren te Drogeham op 24 januari 1754, gedoopt op 3 maart 1754, overleden te Drogeham op 4 januari 1756, begraven op 9 januari 1756.

3 Jacob, geboren te Drogeham op 6 juli 1755, gedoopt aldaar op 3 augustus 1755, volgt onder VI-a.

4 Trijntje, geboren te Eestrum op 7 april 1757, gedoopt te Drogeham op 10 mei 1757, overleden aldaar op 11 oktober 1809.

5 Nanne, geboren te Drogeham op 18 maart 1759, overleden aldaar op 29 april 1759.

6 Nanne, geboren te Drogeham op 24 mei 1760, gedoopt op 22 juni 1760, volgt onder VI-b.

7 Fokke, geboren te Drogeham op 3 april 1763, gedoopt aldaar op 15 mei 1763, volgt onder VI-c.


VI-a Jacob Pieters Hoeksma, geboren te Drogeham op 6 juli 1755, gedoopt aldaar op 3 augustus 1755, overleden aldaar op 11 september 1830, zoon van V-a.

Hij is getrouwd te Drogeham op 29 mei 1791 voor de kerk met Haantje Atzes Nicolai, geboren te Bergum op 2 november 1762, gedoopt aldaar op 21 november 1762, overleden te Drogeham op 15 mei 1847, dochter van Atze Roels Nicolai en Tytje Symens Algra.

Uit dit huwelijk:1 Pieter, geboren te Drogeham op 30 juni 1791, gedoopt aldaar op 7 augustus 1791, volgt onder VII-a.

2 Teetske, geboren te Drogeham op 6 februari 1793, gedoopt aldaar op 10 maart 1793, volgt onder VII-b.

3 Atze, geboren te Drogeham op 16 november 1794, gedoopt aldaar op 1 februari 1795, volgt onder VII-c.

4 Tietje, geboren te Drogeham op 11 december 1796, gedoopt aldaar op 15 januari 1797, volgt onder VII-d.

5 Jan, geboren te Drogeham op 27 november 1798, gedoopt aldaar op 13 januari 1799, volgt onder VII-e.

6 Anne, geboren te Drogeham op 1 mei 1801, gedoopt aldaar op 7 juni 1801, volgt onder VII-f.

7 Gerben, geboren te Drogeham op 16 augustus 1804, gedoopt aldaar op 16 september 1804, volgt onder VII-g.


VII-a Pieter Jacobs Hoeksma, geboren te Drogeham op 30 juni 1791, gedoopt aldaar op 7 augustus 1791, overleden te Jistrum op 31 december 1859, zoon van VI-a.

Hij is getrouwd te Achtkarspelen op 13 mei 1823 met Foekje Binnes Binnema, geboren te Eestrum op 4 januari 1794, gedoopt te Drogeham op 26 april 1807, overleden aldaar op 28 november 1864, dochter van Binne Jans Binnema en Froukje Rinses.

Uit dit huwelijk:1 Jacob, geboren te Drogeham op 19 maart 1824, volgt onder VIII-a.

2 Binne, geboren te Drogeham op 7 december 1825, volgt onder VIII-b.

3 Johanna, geboren te Tietjerksterdeel op 17 december 1828, overleden te Achtkarspelen op 31 januari 1866.

Zij was gehuwd met Leense Sjoukes Riemersma, geboren te Opeinde op 16 juni 1839, overleden te Grootegast op 12 mei 1913, zoon van Sjouke Lieuwes Riemersma en Ytje Roels Dijkstra.

(Hij is later getrouwd te Grootegast op 25 april 1874 met Lammina de Witt, geboren te Doezum-Kornhorn op 22 november 1846, overleden te Surhuizum op 22 november 1920, dochter van Petrus Klaas de With en Trientje Jans Boonstra.)


4 Jan, geboren te Buitenpost op 3 december 1831, overleden te Drogeham op 16 mei 1862.

Hij is getrouwd te Buitenpost op 2 juni 1860 met Trijntje Sijmens van der Wal, geboren te Drogeham op 8 januari 1834, overleden aldaar op 11 september 1915, dochter van Symen Alles van der Wal en Geertje Andries Henstra.

(Zij is later getrouwd te Buitenpost op 14 november 1872 met haar neef Alle Feyes van der Wal, geboren te Drogeham op 9 december 1830, overleden aldaar op 29 maart 1915, zoon van Feye Alles van der Wal en Sjoukje Annes Steltman. (Hij is eerder getrouwd te Buitenpost op 4 juni 1858 met Jantje Jans Bijker, geboren te Twijzel op 14 mei 1832, overleden te Drogeham op 16 februari 1863, dochter van Jan Jans Bijker en Geertje Atzes Merkus.))


5 Froukje, geboren te Buitenpost op 4 augustus 1834, volgt onder VIII-c.

6 Antje, geboren op 27 december 1838, overleden te Achtkarspelen op 10 oktober 1868.


VIII-a Jacob Pieters Hoeksma, geboren te Drogeham op 19 maart 1824, overleden te Tietjerksterdeel op 28 februari 1896, zoon van VII-a.

Hij is getrouwd te Buitenpost op 2 september 1865 met Aukje Johannes van Kammen, geboren te Kooten in het jaar 1832, dochter van Johannes Stevens van Kammen en Dieke Hendriks van der Veen.

Uit dit huwelijk:1 Dieke, geboren op 31 oktober 1867.

Zij is getrouwd te Tietjerksterdeel op 14 mei 1887 (1) met Willem Klazes de Boer, geboren te Giekerk in het jaar 1859, overleden voor 1894, zoon van Klaas Pieters de Boer en Klaaske Harings van der Kooi.

Zij is getrouwd op 20 april 1895 (2) met haar zwager Aan Klazes de Boer, geboren in het jaar 1861, zoon van Klaas Pieters de Boer en Klaaske Harings van der Kooi.


2 Pieter, geboren te Drogeham op 19 juni 1869, overleden aldaar op 17 mei 1881.


VIII-b Binne Pieters Hoeksma, geboren te Drogeham op 7 december 1825, overleden op 10 mei 1878, zoon van VII-a.

Hij is getrouwd op 26 mei 1855 met Hiltje Hendriks Posthuis, geboren te Drogeham op 24 maart 1830, overleden op 19 maart 1873, dochter van VIII-be.

Uit dit huwelijk:1 Pieter, geboren te Drogeham op 14 februari 1858.

Hij is getrouwd op 5 december 1891 met Tietje Andries Rinzema, geboren te Kootstertille op 24 december 1862, dochter van Andries Rinzema en Janke Goffes van der Veen.2 Trijntje, geboren op 7 september 1859, overleden op 17 juni 1893, begraven te Groningen/zuiderbegraafplaats.

3 Foekje, geboren op 17 september 1861, overleden op 19 december 1861.

4 Hendrik, geboren op 2 december 1862, overleden op 16 januari 1869.

5 Jan, geboren op 1 april 1865.

6 Foekje, geboren op 3 februari 1867, overleden te Groningen op 3 januari 1945.

Zij is getrouwd op 30 mei 1891 (1) met Johannes Ates Tjoelker, geboren in het jaar 1868, overleden in februari 1892, zoon van Ate Jans Tjoelker en Beitske Johannes Boetes.

Zij was gehuwd (2) met Popko Reinder Timmer.


7 Antje, geboren op 18 januari 1869, overleden te Drogeham op 3 september 1873.

8 Hendrik, geboren op 3 januari 1871, overleden op 18 mei 1885.

9 Froukje, geboren op 13 maart 1873, overleden op 13 januari 1881.


VIII-c Froukje Pieters Hoeksma, geboren te Buitenpost op 4 augustus 1834, overleden op 26 juni 1875, dochter van VII-a.

Zij is getrouwd te Achtkarspelen op 10 mei 1856 met Minze Oebeles Vries, geboren te Kooten op 7 januari 1833, overleden aldaar op 20 januari 1895, begraven te Kootstertille (R17-N11), zoon van VIII-ba.

Uit dit huwelijk:1 Oebele, geboren te Achtkarspelen op 7 december 1856, overleden voor 1859.

2 Foekje, geboren te Drogeham op 2 maart 1858, overleden te Metslawier op 11 april 1934.

Zij is getrouwd te Dantumadeel op 18 mei 1882 met Jacob Roels de Boer, geboren te Kollumerland C.A. op 14 september 1857, overleden te Oostdongeradeel op 9 januari 1939, zoon van Roelof Sytzes de Boer en Antje Jacobs Fokkema.3 Oebele, geboren te Drogeham op 16 december 1859, overleden te Kooten op 23 augustus 1945.

Hij is getrouwd te Buitenpost op 15 mei 1886 met Lijsbert Oebeles Rispens, geboren te Westergeest op 25 mei 1862, overleden te Kooten op 16 augustus 1937.4 Pieter, geboren te Drogeham op 6 mei 1861, overleden te Eestrum op 3 december 1936.

Hij is getrouwd te Buitenpost op 19 augustus 1899 met Froukje Pieters Besling, geboren te Harkema Opeinde op 12 juni 1877, overleden te Eestrum op 28 februari 1916.5 Ritske, geboren te Drogeham op 5 maart 1863, overleden aldaar op 29 mei 1925.

Hij is getrouwd te Achtkarspelen op 28 mei 1898 met Jantje Huisma, geboren te Harkema Opeinde op 1 mei 1873, overleden te Drogeham op 9 maart 1929, dochter van Gerk Rones Huisma en Engeltje Johannes Huisma.6 Akke, geboren te Drogeham op 16 februari 1864, overleden te USA op 7 februari 1927.

Zij is getrouwd te Buitenpost op 15 mei 1886 met Sietse Pieters Bosma, geboren te Drogeham op 27 september 1862, overleden te USA op 21 juli 1938.7 Jan, geboren te Kooten op 3 maart 1867, overleden in het jaar 1935.

Hij is getrouwd te Buitenpost op 14 mei 1892 met Lysbet Freerks Vaatstra, geboren te Surhuizum op 16 juli 1867, dochter van Freerk Alles Vaatstra en Folkje Luitzens Ystra.8 Yske, geboren te Kooten op 6 april 1869.

Zij is getrouwd te Buitenpost op 27 mei 1890 met Joannis Jacobs van der Oord, geboren te Bornwird (Dongeradeel), overleden te Duitsland.9 Johanna, geboren te Kooten op 12 september 1872.

Zij is getrouwd te Buitenpost op 14 mei 1891 met Gerben Jans de Vries, geboren te Drogeham op 8 november 1871, zoon van VIII-q.10 Doodgeboren zoon, geboren te Kooten op 25 juni 1875.


VII-b Teetske Jacobs Hoeksma, geboren te Drogeham op 6 februari 1793, gedoopt aldaar op 10 maart 1793, overleden aldaar op 15 april 1874, dochter van VI-a.

Zij is getrouwd te Achtkarspelen op 8 april 1816 met Lykele Jans Wielinga, geboren te Rinsumageest op 26 januari 1792, overleden te Drogeham op 26 mei 1851, zoon van Jan Jitzes en Antje Lykeles.

Uit dit huwelijk:1 Jacob, geboren te Drogeham op 16 januari 1817.

2 Jan, geboren te Drogeham op 10 maart 1820, volgt onder VIII-d.

3 Gerben, geboren te Drogeham op 12 oktober 1822, overleden te Harkema Opeinde op 25 mei 1897.

4 Hantje, geboren te Drogeham op 18 september 1827.

5 Antje, geboren te Drogeham op 23 augustus 1833.


VIII-d Jan Liekeles Wielinga, geboren te Drogeham op 10 maart 1820, overleden te Achtkarspelen op 25 mei 1901, zoon van VII-b.

Hij is getrouwd te Achtkarspelen op 12 juni 1874 met Grietje Vaatstra, geboren te Kollum op 29 oktober 1846, overleden te Achtkarspelen op 7 juni 1912, dochter van Teye Gooytzens (Vaatstra) en Aukje Eltjens Roorda.

Uit dit huwelijk:1 Liekele, geboren te Achtkarspelen op 8 augustus 1877.


VII-c Atze Jacobs Hoeksma, geboren te Drogeham op 16 november 1794, gedoopt aldaar op 1 februari 1795, overleden aldaar op 23 juni 1871, zoon van VI-a.

Hij is getrouwd te Achtkarspelen op 29 maart 1856 met Trijntje Franzes van der Veen, geboren te Akkerwoude op 7 november 1823, overleden te Zwaagwesteinde op 1 mei 1873, dochter van Frans Romkes van der Veen en Marijke Sapes van der Meer.

Uit dit huwelijk:1 N.N., overleden in het jaar 1858.

2 N.N., overleden in het jaar 1857.

3 N.N., overleden in het jaar 1860.

4 N.N., overleden in het jaar 1861.


VII-d Tietje Jacobs Hoeksma, geboren te Drogeham op 11 december 1796, gedoopt aldaar op 15 januari 1797, overleden te Kooten op 16 oktober 1861, dochter van VI-a.

Zij is getrouwd te Achtkarspelen op 10 mei 1823 met Jelle Freerks Brouwer, geboren te Kooten op 29 juli 1804, gedoopt te Twijzel/Kooten op 12 augustus 1804, overleden te Kooten op 17 mei 1895, begraven te Kootstertille (R20-N10), zoon van Freerk Jelles Brouwer en Froukje Riemers Gorter.

Uit dit huwelijk:1 Hantje, geboren te Kootstertille op 3 november 1823.

2 Froukje, geboren te Kooten op 6 oktober 1826, volgt onder VIII-e.

3 Taetske, geboren te Kootstertille op 2 augustus 1829.

4 Freerkje, geboren te Kooten op 2 augustus 1832, volgt onder VIII-f.

5 Doodgeboren kind, geboren te Achtkarspelen op 18 oktober 1835.


VIII-e Froukje Jelles Brouwer, geboren te Kooten op 6 oktober 1826, overleden aldaar op 6 augustus 1899, dochter van VII-d.

Zij is getrouwd te Buitenpost op 25 mei 1846 met Jan Hylkes Tadema, geboren te Kootstertille in het jaar 1823, zoon van Hielke Wybes Tadema en Geeske Jans Zijlstra.

Uit dit huwelijk:1 Geeske, geboren te Achtkarspelen op 27 juli 1853.


VIII-f Freerkje Jelles Brouwer, geboren te Kooten op 2 augustus 1832, overleden te Drogeham op 29 augustus 1917, dochter van VII-d.

Zij is getrouwd te Buitenpost op 5 april 1851 met Gabe Lammerts Witteveen, geboren te Drogeham op 4 juni 1830, overleden voor 1917, zoon van Lammert Willems Witteveen en Trijntje Gabes Bron.

Uit dit huwelijk:1 Lammert, geboren op 2 september 1851.

2 Hantje, geboren te Kooten op 21 juni 1853.

Zij is getrouwd te Buitenpost op 5 september 1872 met Jacob Yjes de Vries, geboren te Surhuisterveen op 2 augustus 1846, zoon van VIII-bd.3 Trijntje, geboren op 26 juni 1855, overleden voor 1856.

4 Trijntje, geboren te Drogeham op 7 augustus 1856, overleden te Augustinusga op 12 april 1882.

Zij is getrouwd te Buitenpost op 30 januari 1879 met Simen Gaeles Couperus, geboren te Augustinusga in het jaar 1856, overleden aldaar in het jaar 1942, zoon van Gaele Johannes Couperus en Aafke Gooitzens Luimstra.

(Hij is later getrouwd op 12 april 1883 met zijn schoonzus Tietje Gabes Witteveen, geboren te Drogeham op 26 juni 1862, overleden te Kortwoude op 11 oktober 1950, begraven te Augustinusga, dochter van VIII-f.)


5 Jelle, geboren op 20 december 1859.

Hij is getrouwd te Achtkarspelen op 24 maart 1883 met Antje Kramer, geboren op 24 januari 1861, dochter van Johannes Douwes Kramer en Marijke Mintjes Dijkstra.6 Tietje, geboren te Drogeham op 26 juni 1862.


VII-e Jan Jacobs Hoeksma, geboren te Drogeham op 27 november 1798, gedoopt aldaar op 13 januari 1799, overleden te Harkema Opeinde op 5 december 1884, zoon van VI-a.

Hij is getrouwd te Achtkarspelen op 11 juni 1836 met Jitske Jans Kloosterman, geboren te Buweklooster op 11 juni 1809, overleden te Harkema Opeinde op 22 juli 1868, dochter van VII-v.

Uit dit huwelijk:


  1   2   3   4   5   6   7


De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2019
stuur bericht

    Hoofdpagina