1. Onze schoolvisie Het spreekt vanzelf dat wij als Vrije Basisschool onze christelijke geïnspireerdheid gestalte gevenDovnload 208.5 Kb.
Pagina1/3
Datum24.08.2016
Grootte208.5 Kb.
  1   2   3


1. Onze schoolvisie

Het spreekt vanzelf dat wij als Vrije Basisschool onze christelijke geïnspireerdheid gestalte geven.

Zo werken we in de klas en klasoverstijgend aan pastorale activiteiten: bij de start en het einde van het schooljaar; adventstijd (Kerstmis); Broederlijk Delen (Pasen).

Projectmatig werken is één van de belangrijkste sleutels hiervoor. Tevens willen wij openstaan voor initiatieven en projecten als: Vredeseilanden, Artsen Zonder Grenzen, Kom op tegen kanker, Damiaanactie, e.a.

Wij zijn ervan overtuigd dat maatschappelijke gegevens een grote invloed hebben op ons allen.

Daarom moeten wij, als opvoedingsgemeenschap, daarvoor openstaan en tevens onze overtuiging hieraan toetsen en doorgeven aan onze kinderen.

Dit betekent automatisch dat wij, in onze ganse opvoedings- en onderwijsopdracht, constant oog moeten hebben voor drie dimensies :

HOOFD : verstandelijke ontwikkeling, met aandacht voor:

- vooral kunnen en niet louter weten

- toepassen van kennis en oefenen

- geïntegreerd en vakoverschrijdend werken.HART : sociale - emotionele ontwikkeling, met aandacht voor:

- samen leren werken, samen denken, samen verantwoordelijk zijn.

- talenten en beperktheden leren aanvaarden van zichzelf en anderen.
- gevoelig zijn voor wat leeft in de klas, het schoolgebeuren.

- in verbondenheid samen leren en leven op school.HANDEN : creatieve ontwikkeling, met aandacht voor:

  • creatief te leren zijn in de ruime zin van een muzische

ontplooiing in woord, beeld, klank, beweging.

- ervaringsgericht werken en ervaringen opdoen.

Dit leerproces willen we vanuit onze christelijke overtuiging waarmaken in verbondenheid met anderen en in relatie met een ruim cultuur aanbod. Dit kan slagen wanneer wij als opvoeders, ouders en leerkrachten, eerlijk zijn tegenover de kinderen en onze omgeving.


  1. Contact met de school

Wie is wie?

School

Instituut der Heilige Harten – BASISSCHOOL

Burchtstraat 47-49

9400 NINOVEDirectie

Birgit De ManSchoolbestuur

VZW IKORN

Instellingen Katholiek Onderwijs Regio Ninove


Weggevoerdenstraat 55

9400 NINOVE

Het schoolbestuur staat in voor de volgende vijf scholen:

Basisschool HH. Harten.

Basisschool Sint-Aloysius.

Sint-Jorisschool voor buitengewoon onderwijs.

Technisch Instituut HH. Harten.

Secundaire school Sint-Aloysius.

VZW IKORN staat onder het voorzitterschap van de heer G. Beazar.

Leden:

G. Beazar P. Deschuttere H. Van den Braembussche

P. Becaus R. Leys L. Vernaillen

M. De Rijck A. StaelsScholengemeenschap

Wij behoren met onze school tot de scholengemeenschap:

3scholengemeenschap Katholiek Onderwijs Regio Ninove” die als roepnaam “De Ster” heeft. Volgende scholen behoren tot de scholengemeenschap: VBS HH.Harten, VBS St.-Aloysius, VBS voor buitengewoon onderwijs St.-Joris, VBS Aspelare, VBS Meerbeke, VBS Okegem.

Schoolraad

De volgende scholen maken deel uit van de schoolraad: VBS St.-Aloysius, VBS voor buitengewoon onderwijs St.-Joris, VBS HH.Harten.  1. Organisatie van de school

S

chooluren


Op volle klasdagen:

Voormiddag:

08.25 u tot 10.15 u

speeltijd tot 10.30 u

10.30 u tot 11.20 u

middagpauze tot 12.45 u

Namiddag:

12.45 u tot 14.25 u

speeltijd tot 14.40 u

14.40 u tot 15.30 u (einde klasdag)Woensdag beginnen we om:

08.25 u tot 10.10 u

Speeltijd tot 10.20 u

10.20 u tot 12.00 u (einde klasdag)V

oor- en naschoolse opvang

’s Morgens van 7 uur tot 8 uur en ’s avonds van 15.45 uur tot 18 uurOchtend- en avondopvang:

Gebeurt in de kleuterspeelzaal; een bijdrage van 1 euro/u wordt hiervoor gevraagd. (elk begonnen half uur wordt aangerekend, er wordt 0,50 euro gevraagd).

Een opvangkaart kost 10 euro. Dit geld kan u in een gesloten omslag, genaamtekend, afgeven aan de persoon die de opvang doet. Nadien ontvangt u een ontvangstbewijs dat het secretariaatspersoneel maakt na ontvangst van uw omslag. Op deze manier heeft u ook controle. Een fiscaal attest wordt u tijdig bezorgd.


  • Het kan wel eens gebeuren dat u niet tijdig op school geraakt. We vragen u dan om de opvang tijdig te verwittigen. Zij zijn steeds bereikbaar op het volgende nummer: 054 / 31 06 65  • Wie te laat komt in de avondopvang en vooraf niet heeft verwittigd, betaalt de eerste keer 5 euro per half uur extra en vanaf een tweede keer 10 euro per begonnen half uur extra.Woensdagnamiddag:

Gebeurt eveneens in de kleuterspeelzaal vanaf 12.15 uur; de bijdrage wordt geregeld zoals die van de avondopvang tot 18uur. (0.50 euro per begonnen ½ uur).

Ook hiervoor kan de opvangkaart gebruikt worden.

Tijdens de opvang trachten wij de kinderen op hun niveau te laten spelen en werken

Zo voorzien wij:


  • een leeshoek

  • een boetseerhoek

  • een teken-, bouw- en puzzelhoek

  • bij mooi weer kunnen de kinderen buiten spelen

S

tudie


Vanaf het tweede leerjaar kunnen de leerlingen in de opvang zelfstandig hun huiswerk maken in een lokaal dat zich in de opvangruimte bevindt. We verwachten dat de leerlingen hun huiswerk in stilte en met ernst maken. Indien dit niet lukt dan wordt hij/zij apart gezet van de andere leerlingen.

De school verlaten terwijl hij/zij in de opvang moet zijn, wordt niet toegelaten tenzij uw zoon/dochter een schriftelijk akkoord heeft van één van de ouders.

  1   2   3


De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2019
stuur bericht

    Hoofdpagina