14. 1 Deelnemen aan het verkeer Stel je eens voor. Jij rijdt alleen op straatDovnload 103.79 Kb.
Datum07.10.2016
Grootte103.79 Kb.
14.1 Deelnemen aan het verkeer
Stel je eens voor. Jij rijdt alleen op straat.

Verder helemaal niemand.

Je kunt net zo hard rijden

als je wilt.

Je hoeft niet te wachten

voor een stoplicht.

Je kunt links rijden.
Jammer genoeg is dat niet zo.

Je rijdt met heel veel

andere mensen op straat.

Daar moet je rekening mee houden.

Als je niet goed oplet loop je gevaar.

In 1950 reden er ongeveer

170.000 auto's in ons land.

Nu zijn het er ongeveer

6 miljoen.

Dat is 35 x zo veel!


Veiligheid

Rond 1960 vielen had je net zoveel doden in het verkeer als nu. Is het nu veiliger geworden? Of niet?Wat hebben de volgende dingen met de veiligheid

in het verkeer te maken? (Of niet?)

remmen:

______________________________________________achteruitkijkspiegel:

______________________________________________

versnelling:

______________________________________________

verlichting:

______________________________________________

automatische spoorwegovergang:

______________________________________________

autotelefoon:

______________________________________________

kreukelzone:

______________________________________________

airbag:

______________________________________________geluidswal:

______________________________________________

nat wegdek:

______________________________________________
14.2 Gemiddelde snelheid berekenen
Hoe vlug je rijdt geef je aan met de letter v

Het stuk weg dat je aflegt, geef je aan met de s

De tijd geef je aan met de letter t
Kijk in je tabellenboekje 'Zoek op" blz. 6.
Bij NaSk reken je vaak met korte stukjes.

Niet ............. kilometer per uur,

maar liever ............ meter per seconde.
Als je 1 meter per seconde loopt,

hoeveel meter loop je dan in een minuut? ____________­

hoeveel meter loop je dan in een uur? ____________­

hoeveel kilometer is dat per uur? ___________­_

Onthoud:

m/s x 3,6 = km/uur

km/uur  3,6 = m/s

Bij de volgende opdracht kun je het best in groepjes samen-werken.Bereken de gemiddelde snelheid van:
een hardloper:

____________ m/s _____________ km/uur


een speelgoed-trein (of speelgoed-auto)

____________ m/s _____________ km/uur


een fietser

____________ m/s _____________ km/uur


een wandelaar

____________ m/s _____________ km/uur


een cassettebandje

____________ m/s _____________ km/uur


een videoband

____________ m/s _____________ km/uur


Iemand, die op de evenaar woont

____________ m/s _____________ km/uur
14.3 De tijdtikker
Om de (gemiddelde) snelheid te meten,

kun je een zogenaamde tijdtikker gebruiken.

Hij maakt in één seconde

50 stipjes op een strook papier.

De afstand tussen twee stipje x 50 is ................cm/s.

Bereken de snelheid van een elektrische trein bij:

6 volt _______________________________________

8 volt _______________________________________­

10 volt _______________________________________

12 volt _______________________________________

14 volt _______________________________________
Bij 6 volt rijdt de trein ___________ m/s.

Bij welke spanning rijdt de trein twee keer zo snel?

______________________________________________


Laat de trein een wagentje voortduwen. (6 volt)

Stop de trein plotseling. (stroom uitschakelen)

Hoe ver rijdt het wagentje nog door? _____________cm
Nog een keer,, maar laat de trein nu 2 keer zo snel rijden. Stop de trein door de stroom uit te schakelen..

Hoe ver rijdt het wagentje door? ________________cm

Had je dat gedacht? _____________________________

Je rijdt met je brommer altijd 30 km/uur.

Nu ga je 60 km/uur rijden en je maakt een botsing.

Wat kun je vertellen over de klap, die je voelt?

______________________________________________

______________________________________________

______________________________________________


14.4 Optrekken en afremmen
Op deze papierstrook kun je zien, dat de speelgoedtrein met een regelmatige (we zeggen 'eenparige') snelheid rijdt. De stippen staan even ver uit elkaar.

Als een karretje van een helling rijdt,

gaat het steeds sneller rijden.

De stippen staan steeds verder uit elkaar.

(We noemen dit een eenparig versnelde beweging.)
Je kunt nu niet zeggen, hoe snel het karretje rijdt.

Het karretje gaat steeds harder rijden.

Je kunt wel zeggen, hoe hard het gemiddeld rijdt.

In het midden van de papierstrook legt het karretje

in 1/50 seconde____________cm af.

De gemiddelde snelheid per seconde is dus

_________________­__­__­


Laat een blokje vallen

aan een tijdtikkerpapier..

Is de snelheid nu ook

eenparig (= gelijkmatig)?

Of is de beweging

eenparig versneld?

(gelijkmatig versneld)

_______________________

Hoe kun je dat zien

op het tijdtikker-papier?


Hoeveel cm is het blokje in 0,1 seconde gevallen?

(Dat zijn 5 stippen op het tijdtikkerpapier.)

Vul de volgende tabel in.

na 0,1 sec ( 5 stippen) ____________ cm

na 0,2 sec (10 stippen) ____________ cm

na 0,3 sec (15 stippen) ____________ cm

na 0,4 sec (20 stippen) ____________ cm

na 0,5 sec (25 stippen) ____________ cm

na 0,6 sec (30 stippen) ____________ cm

Zet de gevonden waarden uit in een grafiek.

op de volgende bladzijde.


De lijn in de grafiek loopt __________________________


Uit de grafiek kun je zien, dat ______________________

_________________________________________________­14.5 Traagheid
Wat bedoel je met traagheid?

______________________________________________

______________________________________________

______________________________________________

______________________________________________

______________________________________________


Een wedstrijd met risico's

Rijd met een fiets heel hard een afstand van 50 meter. Geef begin en einde met een duidelijke streep aan.

Welke tijd haal jij? ____________ sec. over 50 meter.
Nu komt het risico! Rijd dit stuk nog een keer. Maar....

je mag met je fiets niet over de eindstreep heen.

Je moet dus bijtijds remmen!

Ga je 10 cm over de eindstreep,

dan krijg je 1 strafseconde. (20 cm = 2 strafseconden)

Wie is nu het snelst? _____________________________­


Wanneer heb je last van de traagheid?

______________________________________________

______________________________________________


Herhaal de wedstrijd, met iemand achterop.

Je mag zelf kiezen wie je achterop neemt.

Wie is het snelst? ______________________________

Wie kun je het best achterop nemen?

______________________________________________

______________________________________________


Waarom?

______________________________________________

______________________________________________
Wie heeft het meest last van traagheid?

______________________________________________

______________________________________________

______________________________________________

______________________________________________


14.6 De achteruitkijkspiegel

ziet niet alles

Wat zie je met een spiegel niet?
Gebruik een lichtkastje met één straal.

Zet het begin van de straal op de punt.

Zet de spiegel op de goede plaats.

Geef alle plekken, waar het licht van de punt via de spiegel kan komen een grijze potloodkleur.

(Je mag het lichtkastje wel iets verdraaien.)


Zoek uit, wat het verschil is tussen een spiegel

en een reflector?

______________________________________________

______________________________________________

______________________________________________
Maak een schematische tekening van een reflector.


14.7 Reactie-tijd

Reactietijd hangt van een heleboel dingen af.

Waarvan?

______________________________________________

______________________________________________

______________________________________________


Meet jouw reactietijd.

We spreken af, dat andere leerlingen uit de klas jou mogen proberen af te leiden.

Wat is jouw gemiddelde reactietijd?

______________________________________________

______________________________________________
Je rijdt in een auto 108 km per uur.

Hoeveel kilometer is dat in één seconde?

______________________________________________
Hoeveel meter leg je nog af,

voordat je met remmen kunt beginnen?

______________________________________________

______________________________________________

14.8 Als het toch misgaat
Hoe werkt een airbag?

______________________________________________


Waarom draag je in een auto veiligheidsgordels?

______________________________________________


Waarom moet je met een brommer een helm op?

______________________________________________
De airbag

Span krantenpapier over een emmer.

Laat een knikker op het krantenpapier vallen

Bij welke hoogte valt de knikker

door het krantenpapier? ________________________­
Blaas een plastic zakje een beetje op.

Leg het op het krantenpapier.

Laat weer de knikker vallen.

Bij welke hoogte knapt het krantenpapier?

______________________________________________


Onthoud:

om op een personenweegschaal 1 kilo te kunnen drukken, heb je een kracht nodig van 10 Newton.
Hoeveel Newton kun jij drukken? ­

______________________________________________


Hoeveel Newton kun jij knijpen met je handen? _____________________________________________
Hoeveel Newton weeg jij?

______________________________________________

Een veiligheidsgordel moet een kracht

tegen kunnen houden van minstens 18.000 Newton.

Is dat veel? ____________________________________


14.9 Niet meer vergeten! ­

Om de snelheid van een voorwerp te bereken moet je de afstand delen door de tijd. v = s  t


­Aan de puntjes die op de tikkerstrook zijn gezet, kun je zien of je te maken hebt met een versnelde of vertraagde beweging of een met constante snelheid.
Ieder ding heeft traagheid. Dat betekent, dat het eigenlijk niet wil afremmen, optrekken of van richting veranderen. Hoe zwaarder iets is, hoe trager.
In het verkeer moet je ervoor zorgen, dat je gezien wordt. Een reflector is noodzakelijk.

In de reactietijd rem je niet.

Op je brommer moet je altijd een helm gebruiken!

In een auto doe je altijd veiligheidsgordels om!

De bromfietshelm, vangt de klap voor het hoofd op, verdeelt de kracht over een groot oppervlak,

dempt de schok voor de hersenen,

voorkomt schaafwon­den.

Deze vragen kun je vast en zeker goed beantwoorden
14.1 Deelnemen aan het verkeer

1. Welke verkeersregel maakt het verkeer veiliger?

______________________________________________

______________________________________________


2. Welke verkeersregel vind je echt onzin?

______________________________________________

______________________________________________
3. Jij mag in de buurt van je school

de verkeerssituatie verbeteren. Wat zou je doen?

______________________________________________

______________________________________________

4. Vraag aan iemand die met de auto naar zijn werk

gaat, hoeveel kilometers hij per week aflegt.

______________________________________________
5. Hoeveel kilometers leg jij in een gewone week af?

______________________________________________14.2 Gemiddelde snelheid berekenen

1. 25 m/s. Hoeveel km/h is dat?

______________________________________________
2. Ron fietst naar zijn Oma. Dat is 8 kilometer fietsen.

Na 30 minuten is hij er. Wat is de gemiddelde

snelheid? ____________________________________
3. In de figuur staat een stukje uit de dienstregeling

van de NS.

a Bereken de gemiddelde snelheid van

de sneltrein tussen Zwolle en Emmen.

______________________________________________

b Bereken ook de gemiddelde snelheid van destoptrein tussen Zwolle en Emmen.

______________________________________________

4. De palen van de bovenleiding van een trein

staan 50 meter uit elkaar. In 5 minuten

ben je 41 palen gepasseerd. Hoe hard reed je?

______________________________________________


14.3 De tijdtikker

1. De snelheid op dit stukje tijdtikker-papier is:


_____________cm/ sec = _____________m/s
2. De snelheid op het stukje tijdtikker-papier

uit vraag 1 is: _____________________km/uur


3. Als de snelheid twee keer zo groot wordt,

wordt de remweg ___________ keer zo groot.14.4 Optrekken en afremmen

1. Welke vervoermiddelen rijden meestal met een

constante snelheid?

______________________________________________

______________________________________________
2. In deze figuur

zie je een v,t-diagram.

Is het van

een versnelde beweging,

of van

een vertraagde beweging?_____________________
3. In de figuur van vraag 2 staat punt A aangegeven.

Wat kun je zeggen van de snelheid op dat moment.

______________________________________________
4. Ron fietst in de regen met een snelheid van 5 m/s.

Bij het remmen slippen zijn handremmen.

Hij gaat elke seconde 1 m/s langzamer.

Na hoeveel seconden staat hij stil?

______________________________________________


5. Waarom kan een auto bij het optrekken,

niet als maar blijven versnellen?

______________________________________________

14.5 Traagheid

1. Welk voertuig is trager, een auto of een vrachtauto?

Waarom?


______________________________________________

______________________________________________


2. Wat is trager, een fietser, of dezelfde fietser

met iemand achterop. Waarom?

______________________________________________

______________________________________________


3. Wat is trager, een auto die 15 km/uur rijdt of

dezelfde auto die 80 km/uur rijdt.

______________________________________________

______________________________________________4. Hoe komt het dat je met een auto

uit de bocht kan vliegen?

_______________________________________________

_______________________________________________

5. Een klein autootje rijdt met 10 km/h achter op een

stilstaande vrachtauto.

Een vrachtwagen rijdt met 10 km/uur achter op een

klein autootje.

Wanneer is de traagheid het grootst?

Wanneer is de schade het grootst?

______________________________________________

______________________________________________


14.6 De achteruitkijkspiegel ziet niet alles

1. Waarom heeft een fiets een reflectoren?

______________________________________________

______________________________________________


2. Waarom hebben wegwerkers, politie en

brandweerlieden reflecterende kleren aan?

______________________________________________

______________________________________________3. In de winter maken domme mensen met haast,

soms slechts een klein stukje van de voorruit schoon.

Waarom is dat gevaarlijk?

______________________________________________

______________________________________________
4. Er zijn auto's met een derde remlicht in de achterruit.

Wat vind jij van dat derde remlicht?

_______________________________________________
5. Teken de ruimte, die de bestuurder via de spiegel

kan zien.
14.7 Reactie-tijd

1. Je rijdt op je brommer 40 km/h.

Je ziet plotseling een auto van rechts aankomen.

Je moet remmen. Je reactietijd is 0,5 s.

Hoeveel meter rijd je nog door voordat je remt?

______________________________________________


2. Waarom is de remweg van een vrachtauto niet langer

dan die van de bromfietser?

______________________________________________

______________________________________________


3. Een auto rijdt 120 km/h. Tegenligger! Remmen!

De reactietijd is 0,2 sec.

Hoeveel meter heeft de auto afgelegd?

______________________________________________


4. Waarom moet je bij gladheid heel zachtjes remmen?

______________________________________________

______________________________________________
5. Mee rijden met een chauffeur,

die teveel heeft gedronken. Zou jij dat doen?

______________________________________________


14.8 Als het toch mis gaat

1. Waarom is het belangrijk, dat het aantal

dodelijke ongelukken afneemt? (2 redenen)

______________________________________________

______________________________________________
2. Waarom is het belangrijk als er minder mensen

door een ongeluk in het ziekenhuis komen?

______________________________________________

______________________________________________


3. Wat vind jij ervan, dat veel auto's alleen maar

een airbag aan de bestuurderskant hebben?

______________________________________________

______________________________________________


4. Waarom moet je ook de autogordels om,

als je achterin zit?

______________________________________________

______________________________________________


5. Waarom is een helm op een snorfiets niet verplicht?

______________________________________________

______________________________________________


7. Een bromfietser zonder helm. Wat vind jij ervan?

______________________________________________

______________________________________________

______________________________________________Eigen werk

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________

De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2019
stuur bericht

    Hoofdpagina