16 brabantse gezegdenDovnload 0.96 Mb.
Pagina1/7
Datum22.07.2016
Grootte0.96 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7

16 brabantse gezegden

(Als het kopje met koffie niet vol zit) Het mag wel iets meer, hoor!

We zitte nie in D'n Hoag, hûrre! / Gin Haogs kupske hier, hûrre

agge denkt des goed

als je denkt het is goed

Alles went, behalve dat.

Alles went behalluve Bloalse went.

Als het goed is

Niks mis mi

Als hij wil schreeuwen, dan laat hem toch doen.

Assie ger blert, dan blert ie ger.

Als je het niet meer weet

Als ge het nie wit dan doede ut mee kit

als je het niet weet (als grap)

als ge het nie wit kende ut altijd nog behange

als je maar plezier hebt

agge mar leut het

Als je maar plezier hebt

agget mar luuk eet

Als je verlegen bent benje

Verlegen goed deugd niet

ben je boos en beledigd?

Zijde geraokt?

Ben je mal

Zedde nouw goaw gek

Ben je vanavond alleen

Hegge 't oavend bèssem?

ben jij nou mal!!!!

zijde gij nouw van de pot gerukt!!!!

beter een kort en goed leven dan een lang en slecht

beter un kort en goei leven as un lang en slecht

beter om elkaar te spreken in de rust

din't hast in munne box

bijt hij als ik hem aai

bet ie ek um aai

blijf met je handen er vanaf

blie der af me aow peggen

daar heb ik niks mee te maken

hek niks mee te stellen

Dat ga je toch niet menen?

Dè minne gai nie war?

dat gaat gemakkelijk

da gaot as un flutje van ne cent

Dat gaat gemakkelijk

Des hendig

Dat is een mooie damen

Des ún lekker wééf

dat is heel ver weg

das kei weite weg / Weeg

Dat is kwaliteit meneer

Das kwaoliteit baas van den bovenste plaank!

Dat is lekker

Da gaot dr goe in!

Dat is lekker eten

Das goei voeier

dat is lekker gebak

da zen goei botterhammen

dat is niet leuk/ dat is zielig/ dat is sneu

germ

dat is toch wat?!

dè is toch wè?!

Dat is veel te ver!

Dès vuste wait weg!

Dat je bedankt bent dat weet je toch

Da ge bedankt zèt dè witte war!

Dat kan gebeuren

Da hedde wellus

dat kan niemand weten

da witte nie, kunde nie wete

dat komt nog wel

de kumt nog wel

Dat meen je niet

Dè minde nie

Dat meen je niet

Ge lieg ut

Dat snapt toch iedereen

Dè snapt unnen boer mee éénen errem nog wel

Dat was een leuk idee!

Dat zou ook een leuk idee geweest kunnen zijn!

dat weet ik nog niet rare

da wit ik tog ok nie gek!

de koe liep en ze viel

de koei lupte en ze viel um

De morgenstond heeft goud in de mond

D' urste krèij vêngt de piere.

de warmte hangt binnen

de heit hangt binne

die auto verbruikt veel brandstof

dieën auto rai schailijk

die jongelui hebben een rotzooi van gemaakt

die gasten hebben ut wir begaaid

die kerel is niet goed bij z'n verstand

die vent die spoort nie

doe geen gevaarlijke dingen

lop nie in zeuven slooten tegelijk

een borrel gaan drinken

dur eene gaon vatten

een brutaal persoon

een strant menneke

een buil op het hoofd hebben

unne bult op oewe kop hebben

een dutje doen

un toerke maffen

een gekke meid

un zotte spol

een goede haan is niet vet

unne goeie haan is nie vet

een hele zware risicovolle taak verrichten

deur de kordons gaon

Een karen doen (beter weten)

unne koaren doen

een kopje koffie

un tas koffie

een mooie vrouw die niet wil werken

van un schon toffel itte nie lang

Een varken gaan vetmesten

Un vêrreke anzette

er een rotzooi van maken

ut begaaien

er flink van langs krijgen

ze goed uitgemeten krijgen

erg dwars zijn

hij is zo dwars as een remhout

erg zout

zo zout as brem

ergens over piekeren

mee iets in oewe kop zitten

ergens rap bij zijn, bv eten of een nieuwtje

hij vliegt dur op es unne haon op unne kroeselbos

ga maar niet aan de kant

ik rij ouw zo omverre heej

gaan plassen

de geit verpinne

gaan poepen

dun hond uit gaon laoten

Geen zin om opnieuw te trouwen van een weduwe

ge kunt vur un eindje worst gin heel verreke in huis hoale

Goirle, daar komt niets goeds vandaan

Gôôl, daor komt gin goei gèèt vandaon!

handige persoon

helveg

hard en tactloos zijn mening zeggen

met ut botte bijltje hakken

hardcore

stampuh jonge

hartstikke bedankt

dagge bedaankt zij, dah witte war

Heb je ''HET'' al gedaan ?

Is ut perd al gewasse en de waai al gemaaid ?

heb je al een vriendje

Hedde al n'vrijer

Heb je dat gezegd? Meen je dat echt? Hoe doe je dat? Hoe doe je dat? Hoe heb je dat gedaan?

Hedde gij da gezeet ghad? Mende da werklik woar? Hoe doede gij da? Hoe doede gij da? Hoe hedde gij da gedoan?

heb je weer te gedronken

hedde wir te veul gezooppe

heb jij dat gezegd

hedde gij da gezeet gehad

Heb jij dat gezegt, meen jij dat werkelijk, hoe doe jij dat, hoe doe jij dat, hoe heb je dat gedaan?

Hedde ge da gezeet gehad, minde da werkelijk woar hoede de ge da hoe de gij da, hoe hedde ge da gedan?

heel erg (heel erg goed)

kei (kai )

Het enige goede dat uit Rotterdam komt, is de trein naar Eindhoven

't innigste goeie dah uit Rotterdam komt, is d'n trein naor Eindhoven

Het is is erg onwaarschijnlijk.

Da is ok!

het is moeilijk zoenen met een stenen bakkes

werd door een brabantse tante gebezigd

het is nu of nooit

't is nu of tenooi

het leven van een brabander gaat niet over rozen

Tis Wa

het met tegenzin doen

het nooi doen

het schiet al aardig op

het is op goei komende wegen

het tegenovergestelde doen van wat men van je verwacht

tegen den draod in gaan

het zit me niet mee

godnondeju nou

hiernaast

hierneffe

Hij doet ook helemaal niets/niks.

Hij doet ok zúíver niks!

hij had het zich vast voorgenomen

hij had ut zun eigen in zunne kop gezet

hij had last van zijn maag

zen maog speulde op

Hij is niet goed bij zijn hoofd.

Die het zeker nun klap van de molen gehad, ofwa

Hij is voor de duivel niet bang

He is vôr d'n duvel nie bang

Hij vertelde me dat hij dat wilde

da zittie da tie da wou

hij werd paars van woede

hij wier pers van kwaaiigheid

hij zat in zijn rats

hij zaat um goed te rijen

Hij zei niets

Hij zee ter ginne ene

Hij zei niets

hij zee dur ginnen ene

Hij zweeg erover

hij hieuw dur zunne kop over

hoe heb je dat gezegd, hoe heb je dat gedaan, hoe doe jij dat, hoe doe jij dat, hoe heb jij dat gedaan

hoe hedde gij da gezeed gehad hoe hedde gij da gedoan, hoe doedde gijda, hoe doedde ge da, hoe hedde ge da gedoan

Hoe ver moet ik nog?

Oe waai môk nog?

hoe verwijder je een woord

hoe kende iets eroit flikkere

hoeveel kan ik daarmee verdienen

wè schuft dà

ieder ogenblik ontslag kunnen krijgen

op den schupstoel zitten

iemand eruit gooien

iemand duruit bossen

ik ga

ik pak de biezem

ik ga even naar opa en oma

K'goai effekes noar opa's en oma's

Ik ga voor een stukje worst geen heel varken (een man) in huis halen!

ik goa nie vur un stukske worst un hil vereke (vent) in haus hoalen!

ik geef er niks om

't zal me verrekke

ik heb er geen zin in

ik suk het nie

Ik heb geen zin

k zuuk da nie

ik hoef niet weg

'k zit nie op unne skupstoel

ik hou van je

i'kou van oe

Ik hou van jou

Ik hoe van oe

ik kan het missen als kiespijn

ik ken et missen es kiespijn

Ik kwam laatst Joke nog tegen, ze zei dat ik moest zeggen dat het zondag geen mis is.

Kiek kwaam lest Jokes nog tegen, ze ed mij toen gezeejen da'k moes zeggen da't zondag ginne mis is.

ik moet van mijn moeder naar bed

ik moy van ons mama na bed

ik snap er niets van

ksnap er de balle niej van

Ik stap maar weer eens op

Ik goa zuutjes aon op haus af

Ik wil ook wat drinken!

Keb òk gin lèren bakkus

ik word het zat

ik heb er voorts een beetje tabak van

In Aarle Rixtel is niets te doen

In Aole is niks te haole

in verband met

in vergelijking met

Is dat lekker?

Kende ge da êten?

is het niet ?

of nie dan ?

Ja dat denk ik

Ja da denk

je bent een smiegt

ge bent unne skoellie

je bent heel aardiage

je bent heel aardige

je hebt het of je hebt het niet

Gé het ut of gé het ut nie

Je hebt nog niet genoeg geld

De os is nog niet vet

je kan de groeten uit brabant krijgen

ge ken de groete uit broabant kreége

je moet niet zeuren

Ge mot nie maauwe

je moet van mijn kind afblijven

gu mot mee oe poten van m'n jong blijve

je weet het niet

ge wittut nie. kweet ut nie

je weet nooit

ge wit oit noit nie

Je zoekt het zelf maar uit!

Witte wè gai kan...

Je zoekt het zelf maar uit!

Gai moogt verrekkuh

Jemig, wat is dat nou

Wa is da toch

jij bent een rare

gij zijt nun aorige

jij krijgt nog geld van mij toch?

gij kreed nog geld van mij ofnie?

ken je dit

kende gij et

Kijk, dat bedoel ik!

Kiek, (das wa 'k bedoel)!

kinderstoel

krokstoewl

Klaar met werken

Ik ben afgewerkt

klappen uitdelen

dur us goed onder maaien

kopje koffie of thee

un baksku koffie of thee

koude voeten

kauw voet

Krijg toch de rambam

schét toch un end umhoog

Kun je me niet verstaan?

Bende gij doof ofzo?

Kun jij dat even voor mij doen?

Kenne gij da effekes veur mè deun?

Kunt u even op mijn kinderen letten?

Kunde gij ekkes op menne keinder lette?

liever een carlijn in je hand dan honderd manonnen in het land

matenaaaier

liever een Karlijn in je hand dan honderd Manonnen in het land

poep

Lig niet zo te klieren

Lig nie zo te muiken

mag ik een stukje kaas

gifde gij mijn ffkes een stukske kaes

mevrouw ,wat heeft u toch een donker haar!

Miekes ,wa bende toch zwert!

mijn echtgenoot

menne mens

mijn echtgenote

ons vrouw

mijn vrouw / vriendin

die van ons / Oos vrouw

moeder willen worden

ne kleine willen hebben

moet je een kus van een echte brabander.

motte gij un kus vn unné echte broabander

Moet je klappen

Motte gij butsen

Naast de Aldi

Neffe den Naldi

niet het een niet het ander

tussen de fib en de faillie

niets van gemerkt

Niks geleje

Ó, Een grasmaaitractor

Ohhh, Unne zitmeiier

of je worst lust

poep stinkt

olie jij die van jullie ook (auto)

ullie de gullie d'n ullien ok

onkuisheid begeren

vuulikke

onze ouders zijn niet thuis

we hebben bessem

op andermans kosten leven

ge bent unne schaafloper

Opschieten

Apperentie moake

Precies wat ik wilde en nu heb ik het.

Krek wà'k wou en nou hè'k ut

sla met ei met ui met aardappels

slaai meej ajuin meej aai meej êrêpel

Sla met ei, ui en aardappelen

Slaoi meej aai meej juin meej èèrepel

slaap krijen

den bekker krijgen

Tilburgs proberen te praten, maar het lukt niet

Die proat stads meej heikaants

tot volgende keer

allé tot in den drooij

veel te veel

vulste veul

vergeet je jasje niet

vergitte gij oew jaske nie

Vlooien op je hoofd

Pietjes op oew tebbes

Vlooien op je zak

Pietjes op oew tas

voor het spel, niet voor de knikkers

vur sles

voortijdig vertrekken

bij ut kruske de kerk uitgaon

Wat dacht jij

Wa dochte gij

wat de boer niet kent dat eet hij niet

wa dun boer niej kent da vreêttie nie

wat denk jij

hoeist nou

Wat een boer niet kent dat eet hij niet

Wa nen boer nie kent, dè vrit ie nie

Wat een boer niet kent, dat eet hij niet

Weh unne boer nie kent, deh vret ie nie

Wat een lomperik

wanne klippel

Wat een onzin

Wanne kwats

wat heb jij daar

wa hedde gai doar

Wat voor baan heb jij?

Wa sjouwde gij?

Wat voor een auto heb jij?

Wavvurre n' woage hedde gij?

wat voor een auto rijd jij

we veur une plate kar rijde gij

wat wil je hebben?

wa motte hebbe?

wat zeg je?

wa lulde?

Wat zegt u /jij?

wa zeede gij?

Wat zei je?

Wè zeejde gij?

weet jij dat

witte gij da

weinig levensrijd meer hebben

hij zee: tis kort dag aon ut worre

weinig levenstijd meer hebben

hij zee: tis kort dag aon ut worre

Wie de bal kaatst, kan de bal terug verwachten

As ge goit, kriedum vaneiges terug in ou gezeecht

Wie lachend slaapt, is de volgende morgen ook blij

As ge slaopt de ge lacht, dan ben de mergevruug blij

Wie zijn je vader en moeder

Van wie bende gij dur jeenuh

wil je vanavond iets gaan doen

wilde ge vanoavond iets goan doen

Wortelgeraai

Op het pleintje v/d Bottelroosstraat in Boakel

ze hebben het vernield

ullie hebben ut vurballemont

ze wou moeder worden

ze wou ne kleine

zeer dom

zo lomp as ut achterend van un varreku

zie hem er plezier om hebben

kekt um leut hebbe

zo scherp als een mes

zo scharp as un vlimmeke

zou dat zo zoet genoeg zijn?

zò da zò zuut zat zen

zou je die vreemdgaande man/vrouw van je niet op de stoep zetten

schup da vuol ding den heg in
  1   2   3   4   5   6   7


De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2019
stuur bericht

    Hoofdpagina