1981 asg=Academie voor de Streekgebonden Gastronomie 2011 asg=Advies- & Studiecentrum inzake GastronomiemarketingDovnload 22.27 Kb.
Datum28.08.2016
Grootte22.27 Kb.


1981 ASG=Academie voor de Streekgebonden Gastronomie

2011 ASG=Advies- & Studiecentrum inzake Gastronomiemarketing
Ledendag ASG in Halen op zaterdag 13 juni 2015

Beste Academieleden en genodigden,

We hebben het genoegen U, uw partner en eventuele ASG - belangstellenden uit te nodigen op de 33ste jaarlijkse Algemene Ledendag op zaterdag 13 juni 2015.
De werkgroep “Activiteiten en Promotie” koos dit jaar voor het Limburgse Halen. In het kader van de talloze herdenkingen van de Eerste Wereldoorlog gaat de aandacht traditioneel uit naar het front van de Westhoek. Maar het was hier dat op 12 augustus 1914 het laatste groot gevecht met ruiterijdivisie plaatsvond en het de enige Belgische overwinning tijdens W.O.I op de Duitse troepen was, zonder hulp van geallieerden. De naam 'Slag der Zilveren Helmen' komt door het vinden van de blinkende hoofddeksels na het gevecht …

Halen, kort bij Diest gelegen, is ook de enige Limburgse gemeente die tot het Hageland behoort en heeft nog meer te bieden dan alleen oorlogsherinneringen. Dit komt al duidelijk naar voren in ons eerste trefpunt “De Reinvoart”, dat de streekbenaming is voor het boerenwormkruid. Een kruid dat groeit langs wegbermen en velden. In bloei heeft het mooie gele bloemknopjes met diepgroene blaadjes, vooral bekend om zijn speciale smaak en geur.

Programma (verplaatsingen gebeuren met eigen wagen - we voorzien ook kaartjes):
11.00 Bijeenkomst in het streekmuseum “De Reinvoart”, Hagelandstraat 1, Loksbergen/Halen.

Er is een welkomstkoffie voorzien.11.15 Opening van de jaarbijeenkomst door Jacques Collen, voorzitter van de ASG, met volgens een begroeting door Leo Vandingenen, voorzitter van het streekmuseum.

Hierna zal J. Collen de toeristisch-gastronomische potenties van de streek belichten.

Tijdens dit “academisch gedeelte” is er traditioneel ook (zie ook de bijlage) de toekenning van het jaarlijks:

- ASG Thomas vander Noot – Eremerk aan Variaties vzw als een koepelorganisatie voor dialecten en oraal erfgoed met als motivatie:Van bij de oprichting in 2006 startte Variaties met een project rond voeding en dialect. De resultaten daarvan werden gebundeld in de publicatie “Variatie(s) op je bord!. Dialect en jongerentaal voor eten en drinken.”, dat uitgroeide tot een voorbeeldwerk voor geïnteresseerden in taal en streekgerechten. De organisatie ondersteunt de inventarisatie van de dialectenwoordenschat en is de brug naar het Woordenboek van de Vlaamse Dialecten en soortgelijke uitgaven.

- de uitreiking van de A.S.G.-akte van waardering - diploma, de zgn. “Hesp van het Jaar” genoemd, aan een verdienstelijk ASG-lid als symbool voor alle ASG vrijwilligers en hun werk.In het kader van de kenniseconomie, waarvoor de Academie voor de Streekgebonden Gastronomie staat, organiseerde de ASG vzw & de stichting ASG, in samenwerking met het Summa-college Eindhoven, op woensdag 22 april 2015 een symposium onder de noemer “Het ‘Schathuis’ van de Smaak - van onschatbare waarde!” Dit dag-colloquium over innovatief & smaakvol erfgoed met kwalitatief hoogstaande keynote sprekers, de deskundige presentaties in de ateliersessies, de eraan gekoppelde productpresentaties en netwerkmomenten met als slot het “Schatkamer Diner, Smaakvol Erfgoed”, mag als een groot succes bestempeld worden, zowel inhoudelijk als kwantitatief met een indrukwekkend deelnemersveld van ca. 120 professionele participanten.

Ook voor de praktisch organisatorische kant droegen vele ASG-leden hieraan hun steen(tje) bij, waardoor de totale organisatie door de deelnemers als vakkundig werd ervaren. Als dank aan eenieder, ook aan die ASG-leden die het als een “plicht” zagen om als congressist aanwezig te zijn, willen we onze dankbaarheid uitdrukken in hoofde van: Marco Verspaandonk & Joop van Liessum.12.30 Streekgebonden lunch, bereid door de vrijwilligers van de heemkring. Er is keuze (vooraf te maken bij de inschrijving / drank voor eigen rekening) tussen:

- witte- en zwarte pens met appelspijs

- gehaktballetjes met krieken

We sluiten af met als dessert: reinvoartpannenkoeken + koffie13.30 Geleid bezoek aan het Reinvoart –streekmuseum. Het is gesticht in 1986 met als doel de eigenwaarde (ook op het vlak van “eten en drinken”) van het Limburgse Hageland te bewaren; maar ook deze van dichter August Cuppens (bekend van o.m."Liefde gaf U duizend namen"), de vooroorlogse “Radio Loksbergen", e.a. Wordt afgesloten met een streekdrankje.

14.45 Museum Slag de Zilveren Helmen (Rotemstraat 14 Tel: 013/44 18 92)

Het museum is ontstaan uit een privéverzameling, nl. de fam. Stoobants (ook ASG-lid!). Het is 450 m² groot en een maquette toont je het chronologische verloop van de Slag van Halen, die gestreden werd op 12 augustus 1914. Het was de laatste ruiterveldslag van WO I ten nadele van de Duitsers. Talrijke wapens, kleurrijke uniformen, dagboeken en foto’s maken deel uit van de verzameling. Bezoek aan het museum o.l.v. een gids met nadien een Halens Helmke.16.00 Fruitbedrijf Nickmans (Bloemendaalstraat 203 Tel: 013/46 27 94)

De broers Mark en Erik vormen de derde generatie op dit bedrijf dat vooral peren teelt, maar ook een beperkt areaal appelen heeft. Het bedrijf heeft een eigen sorteerinstallatie en koeling. Zo kan men het hele jaar door fruit aanbieden. De gemaakte fruitsappen worden onder “Puursap” op de markt gebracht. Mark en Erik geven de rondleidingen die afgesloten worden met een eigen fruitsapje!

17.00 We kunnen de biergemeente Halen zeker niet verlaten zonder een Goud*Ster te proeven. Het is een volmoutbier (100%) van hoge gisting met hergisting op fles en zonder toevoeging van suikers. Het bier wordt slecht enkele malen per jaar en in beperkte hoeveelheden gebrouwen naar een aloud recept.

De brouwerij Wauters was actief tot 1968 en in 1991 werd het gebouw (met name de mouttoren), daterend uit het midden van de 19e eeuw, als monument beschermd en gerestaureerd tot meubelzaak.

Eind 2012 lieten enkele plaatselijke bierliefhebbers, waaronder de huidige eigenaar van de vroegere brouwerijgebouwen, weten dat ze terug Goudster wilden brouwen. Voor de ambachtelijke productie werd in februari 2013 een beroep gedaan op de nieuwe plaatselijke “Brouwerij Anders!” aan de Stadsbeemdt in Halen. Het bier werd de eerste maal gebrouwen bij Brouwerij Anders! te Halen.

Dit proeven doen we niet zomaar, maar op de vroegere locatie van de brouwerij aan de Staatsbaan, op de grens van Halen, grondgebied Donk (Herk-de-Stad); heden Meubelen Keldermans, Grote Baan 86, 3540 Herk-de-Stad. Hier zijn we de gasten van de initiatiefnemers terzake en wie weet geraken we tot in de mouttoren …


We hopen U van harte in Halen te mogen begroeten.
Uw aanwezigheid op dit jaarlijks ASG – treffen zal zeer op prijs gesteld worden als blijk van waardering voor de inzet van al de vrijwilligers zonder wie de ASG – werking onmogelijk is.

J. Collen, voorzitter ASG


* Last-minute telefoon: + 32/(0)475/244662 [GW] of +32/(0)476/253638 [JC]
We bieden U dit ganse programma (incl. lunch, toegangsgelden, gidsen, adm. kosten, …) tegen een bodemprijs aan van € 33,- pp.
Wees erbij en schrijf zo snel mogelijk in via e-mail bij logistiek@asg.be (of: tel.03/455.87.69) met de aanduiding keuze voor de lunch en stort gelijktijdig per persoon het totaalbedrag, volgens het hierboven aangegeven kostenplaatje.

Storting op één van rekeningen van de Academie voor de Streekgebonden Gastronomie:  • Voor België is dat KBC-rekeningnummer met IBAN-code: BE49 4096 5234 7171 en BIC-code: KREDBEBB t.a.v. Academie voor de Streekgebonden Gastronomie, Hasselt.

  • Voor Nederland op ING-bank met IBAN-code: NL36 INGB 0009 5565 88 en BIC-code: INGBNL2A t.a.v. Academie voor de Streekgebonden Gastronomie, Maastricht.Greta Wellens Jacques Collen

Secretariaat/ledenadministratie Voorzitter

Tel: 00 / 32 / (0)2 / 253 83 56 Tel: 00 / 32 / (0)11 / 227345

e-mail: secretariaat@asg.be e-mail : voorzitter@asg.be

website: www.asg.be & www.streekgastronomie.nlAdministratieve zetels:

* vzw ASG: Stadsarchief - Rederijkersstraat 42, 3500-Hasselt (B) [ook Bib en Studiecentr.]

/ VZW ondernemingsnummer 422459744

* stichting ASG: Museum aan het Vrijthof - Maastricht (NL)/Kamer van Koophandel NL: registernr. 51802139
De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2019
stuur bericht

    Hoofdpagina