2. Lidmaatschap internationale organisaties gewoon (volwaardig) lidmaatschap wie kan lid worden van internationale organisaties?Dovnload 16.62 Kb.
Datum21.08.2016
Grootte16.62 Kb.
2. LIDMAATSCHAP INTERNATIONALE ORGANISATIES
2.1. GEWOON (VOLWAARDIG) LIDMAATSCHAP
- WIE KAN LID WORDEN VAN INTERNATIONALE ORGANISATIES?
Staten

Gebieden die niet onafhankelijk zijn:

Niet voorzien in constitutie:

Belarus, Oekraïene, India: Oorspronkelijke leden van de VN

Namibië reeds in 1977 lid van Voedsel- en Landbouworganisatie en in 1978 lid van Internationale Arbeidsorganisatie

Voorzien in constitutie:

Wereld Meteorologische Organisatie: Nieuw Caledonië, Nederlandse Antillen en Aruba, Frans Polynesië

Wereld Post Unie: Nederlandse Antillen en Aruba

Wereldhandelsorganisatie: Taiwan

Groepen van staten:

Caribbean Development Bank

Internationale Koffie Organisatie: 8 Afrikaanse staten: groepslid

Internationale organisaties:

Voedsel- en Landbouworganisatie: Europese Gemeenschap

Wereldhandelsorganisatie: Europese Gemeenschap

Grondstoffenorganisaties en visserijorganisaties: Europese Gemeenschap- AANVANG LIDMAATSCHAP INTERNATIONALE ORGANISATIES

Oprichting van internationale organisatie: Oorspronkelijke leden (meestal staten en uitzonderlijk internationale organisaties)

Toelating van nieuwe leden:

Door amendering constitutie of toetredingsverdragen: Europese Unie, Raad van Europa, NAVO, ...

Door beslissing plenair orgaan: Verenigde Naties

Voorwaarden gesteld door constitutie:

- Geen voorwaarden: Eenzijdige notifciatie volstaat: Internationaal Bureau voor Maten en Gewichten

- Algemene voorwaarden: Verenigde Naties, Raad van Europa, ..

- Specifieke voorwaarden voor elk toetredend lid: Europese Unie, Wereldhandelsorganisatie, Internationaal Monetair Fonds

Oprichting nieuwe staten:

Fusie van staten:

- Syrië en Egypte: 1958 Verenigde Arabische Republiek

- Noord- en Zuid-Jemen: 1990 Jemen

- BRD en DDR: 1990 Duitsland

Uiteenvallen van staat:

- India: 1947 India en Pakistan

- Verenigde Arabische Republiek: 1961 Egypte en Syrië

- Sovjetunie: 1991 Rusland, Moldavië, Oekraïene, Belarus, Georgië....

- Joegoslavië: 1991-1992 Slovenië, Servië en Montenegro, Bosnië-Hercegovina, Macedonië en Croatië

- Ethiopië: 1993 Ethiopië en Eritrea

Statenopvolging met betrekking tot verdragen (Verdrag van 1978):

- Clean slate-theorie: dekolonisatie

- Uiteenvallen en fusie: continuïteit van

verdragsrelaties


- EINDE LIDMAATSCHAP INTERNATIONALE ORGANISATIES
Terugtrekking van lid:

Terugtrekking voorzien in constitutie:

UNESCO (VSA en Verenigd Koninkrijk), NAVO, Raad van Europa (Griekenland), Volkenbond (Duitsland, Japan en Italië)

Terugtrekking niet voorzien in constitutie

(Art. 56 Verdragenverdrag):

Denunciation of or withdrawal from a treaty containing no provision regarding termination, denunciation or withdrawal

1. A treaty which contains no provision regarding its termination and which does not provide for denunciation or withdrawal is not subject to denunciation or withdrawal unless:

(a) it is established that the parties intended to admit the possibility of denunciation or withdrawal; or

(b) a right of denunciation or withdrawal may be implied by the nature of the treaty.

2. A party shall give not less than twelve months' notice of its intention to denounce or withdraw from a treaty under paragraph 1.

Praktijk:

Uitstoting van lid:

Uitstoting voorzien in constitutie:

Volkenbond (Sovjetunie), VN, Raad van Europa, Wereldbank (Tsjechoslowakije)

Uitstoting niet voorzien in constitutie:

Wereld Post Unie (Zuid-Afrika), Organisatie voor Amerikaanse Staten (Cuba)

Juridische argumentatie

Internationale organisatie houdt op te bestaan:

Volkenbond, Warschaupact

Lid houdt op te bestaan:

DDR
2.2. GEASSOCIEERD LIDMAATSCHAP
- VOOR NIET-AUTONOME GEBIEDEN
Lidmaatschap met beperkte rechten

Wereldgezondheidsorganisatie (Puerto Rico, Tokelau), UNESCO, Landbouw- en Voedselorganisatie, Internationale Telecommunicatie Unie


2.3. GEDEELTELIJK LIDMAATSCHAP
2.4. WAARNEMERS
EXCURSIE SCHORSING
De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2019
stuur bericht

    Hoofdpagina