3. 4Human Resource ManagementDovnload 38.46 Kb.
Datum17.08.2016
Grootte38.46 Kb.

Deel 3: Integratie van verantwoord ondernemen: didactische werkvormen

3.4Human Resource Management


DIDACTISCHE WERKVORM 3.4.1

HUMAN RESOURCES MANAGEMENT

Ervaringsoefening: de NASA-oefening

STUDIENIVEAU: Master

OPLEIDINGSONDERDEEL: Human Resources Management

WERKVORM: groepsopdracht

Omschrijving:

Duurzaamheid heeft te maken met het combineren van verschillende perspectieven, logica’s, belangen, … Omdat deze verschillen onvermijdelijk gebonden zijn aan mensen, is de kwaliteit van de samenwerking tussen mensen cruciaal. Duurzame oplossingen ontstaan als er kwaliteitsvolle beslissingen worden genomen waarin dikwijls de expertise en het standpunt van uiteenlopende partijen zijn opgenomen. Deze oefening illustreert dat een goede samenwerking kan bijdragen tot een resultaat dat beter is dat de gemiddelde groepsprestatie en zelfs beter dan de beste individuele prestatie.
Didactische werkvorm Human Resources Management

Ervaringsoefening: de NASA-oefening

  1. Lees de instructie & vul de individuele rangordening in. (5 minuten)

  2. In verschillende groepjes van idealiter een vijftal personen wordt er in overleg een groepsrangorde bepaald. (20 minuten)

  3. Beantwoord in groep onderstaande reflectievragen (15 minuten): (a) In welke mate kwam iedereen aan bod? En in welke mate werd er naar ieders argumentatie geluisterd? (b) Hoe werden er beslissingen genomen? In welke mate werden beslissingen genomen op basis van de argumentatie van één iemand of een minderheid, de meerderheid (“stemmen”) of consensus?

  4. De docent deelt de expertrangordening mee, d.i. de “juiste” rangorde zoals bepaald door experten.

  5. Berekenen (1) de individuele score (door de som te nemen van de absolute waarden van het verschil tussen de individuele rangordening en de expertrangordening), (2) de groepsscore (door de som te nemen van de absolute waarden van het verschil tussen de groepsrangordening en de expertrangordening. Bepaald ook (3) de beste (= laagste) individuele score en (4) het gemiddelde van de individuele scores.

  6. Ga na in welke mate dat er sprake is van “zwakke synergie” (het verschil tussen de groepscore en de gemiddelde individuele score), d.i. in welke mate de groep het beter deed dan de gemiddelde individuele prestatie.

  7. Ga na in welke mate dat er sprake is van “sterkte synergie” (het verschil tussen de groepscore en de beste individuele score), d.i; in welke mate de groep het beter deed dan de beste individuele prestatie.

  8. Probeer de relatie te begrijpen tussen de antwoorden op de reflectievragen en de al dan niet bereikte synergie.

  9. Plenaire discussie en het formuleren van enkele conclusies.NASA-exercise

You are part of a group of five astronauts. Your task is to contact the mother ship on the sun-illuminated area of the moon. Due to technical problems, the capsule landed at 300 km from the mother ship. While landing, the equipment was partially destroyed. Your survival depends on reaching the mother ship on foot. You can only carry with you the most essential things to bridge the distance. Below is a list of 15 objects that were not damaged. It is your task to assess the importance for each item: how important is it for the crew to take it with them during the trip. Order the 15 objects labeling the most important object with “1”, the next one with “2” and so on… until you reach number “15” for the least important object. Fill out these rankings in the first column ‘individual ranking’.


ObjectsIndividual

Ranking

Group


Ranking

NASA


Ranking

Absolute difference with indiv. ranking

Absolute difference with group ranking

1 box of matches
1 box with tins of concentrated provisions
20 meters of nylon rope
30m² parachute-silk
1 portable cooking-device
2 pistols, 7.65mm
1 box of milk-powder
2 oxigen tanks from 50liters
1 map of the stars
1 rubber dinghy (boat) with CO2-bottles
1 magnetic compass
20 liters of water
1 box of fire-rockets (that burn in the vacuum)
1 first-aid suitcase with hypodermic needles
1 FM-radio receiver and transmitter, on solar energySum = ….. Indiv. score

Sum = …..

Group scoreIndividual score = ………..

Group score = ………..

Highest individual score in your group = ……….

Lowest individual score in your group = ……….

Mean of the individual scores in your group = .………
De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2019
stuur bericht

    Hoofdpagina