769. munstergeleen 12Dovnload 29.38 Kb.
Datum27.08.2016
Grootte29.38 Kb.


769. MUNSTERGELEEN 12km

www.wandelgidszuidlimburg.comTijdens deze heuvelachtige wandeling met enkele boshellingen wandelt u door het mooie Geleenbeekdal naar Manege Ten Eysden en dan klimt u de Danikerberg omhoog. U loopt even door het dorp Puth en dan loopt u over een rustige weg naar het natuurgebied de Wanenberg. Via leuke bospaadjes en trappen loopt u naar boven waar u een mooi vergezicht heeft. U passeert de rand van Windraak waar u een ijsje kunt eten en dan gaat de route over de Kollenberg naar de rand van Sittard. Als laatste wandelt u een mooi stuk langs de Geenbeek waar u ook nog de bekende Pater Karelkapel passeert die een bezoekje waard is. Neem zelf drinken mee, er staan voldoende banken onderweg. Aan het eind is een mooi terras.
Startpunt: Brasserie Abshoven, Abshoven 35, Munstergeleen.

(Voor de brasserie is een parkeerplaats).

Gps afstand: 12000m

Looptijd: 2.35

Hoogteverschil: 59m


769. MUNSTERGELEEN 12km

1.  Met uw rug naar de ingang gaat u R langs de parkeerplaats omlaag. Beneden bij meterkast gaat u L de stenen trap omhoog en ga dan R over het trottoir. Aan de T-splitsing (Beekstraat) bij ANWB wegwijzer steekt u via de oversteekplaats de voorrangsweg over en gaat u R richting Geleen. Steek de Geleenbeek over en ga dan L (Bergstraat) de doodlopende weg in en loop even verder RD parallel aan de spoorlijn Sittard-Heerlen. Voorbij huisnr. 31 gaat u L (Kwaatgat/rood) het brede voetpad in. Aan de 3-sprong voor brug gaat u R (rood) met links van u hoge populieren. Aan de asfaltweg gaat u L. Steek de Geleenbeek weer over en ga meteen bij afsluitboom R over het pad met rechts van u de beek. Bij de eerste brug steekt u R de beek over en ga meteen L over het pad met nu links van u de beek.
2. Aan het einde van het pad steekt u bij manege Ten Eysden L de brug over. Negeer zijpaden en volg het verharde pad RD langs de bosrand en weiland. Negeer bij zandvlakte en boshelling zijpad rechts omhoog. Let op! Voorbij deze zandvlakte, waar het pad weer verhard wordt, gaat u R en meteen L over het bospad dat parallel aan het asfaltpad loopt. Na 50 m. aan de T-splitsing (10 m. links hiervan is het asfaltpad) gaat u R het brede bospad omhoog door het mooie open Danikerbos. Het pad buigt naar rechts. Boven buigt het pad scherp naar links met links van u de helling, die u omhoog bent gelopen. Negeer zijpad rechts. Aan de 3-sprong bij afgezaagde boom RD (geel). Vlak daarna aan de volgende 3-sprong gaat u weer R (geel). Aan de T-splitsing voor afrastering en akker gaat u L langs de bosrand. (U verlaat hier de gele route. Rechts beneden ziet u het dorp Sweikhuizen). Het pad buigt naar rechts. (Als u hier links over het grasveld loopt, dan heeft u bij zitbank mooi uitzicht. V.l.n.r. ziet u o.a. het voormalig klooster Abshoven in Munstergeleen (de startplaats), de 80 m. hoge kerktoren van de St. Petrus kerk (ook wel Grote kerk genoemd) in Sittard en rechts de kerk van Munstergeleen). Beneden aan de kruising met smalle asfaltweg en boomkruis gaat u RD (geel/oranje) de veldweg, die later een mooi hol pad wordt, omhoog.
3. Aan de 4-sprong bij boomkruis gaat u verder RD omhoog. Boven aan de 4-sprong bij zwerfsteen en gedichtpaal gaat L over de asfaltweg. (Even verder heeft u links mooi uitzicht over het Maasdal). U loopt Puth binnen. Aan de 3-sprong voorbij St. Christoffel kapelletje gaat u L (Kempkensweg) omlaag. Steek de voorrangsweg over en ga meteen R (blauw) de veldweg omhoog langs huisnr. 90. (U loopt dus niet RD over de asfaltweg langs het wegkruis). Aan de autovrije smalle asfaltweg bij zitbank gaat u L omlaag. Aan de 3-sprong gaat u RD (blauw) verder omlaag. (Hier ziet u rechts de kerk van Puth). Negeer veldweg rechts en twee asfaltwegen links omhoog. Beneden aan de 3-sprong bij bosrand, zitbanken en gedichtpaal gaat u L. Let op! Na 10 m. neemt u het tweede bospaadje R (blauw/oranje). (Dus niet het rechtse mountainbike pad/rode driehoek op geel plaatje). Het bospad buigt meteen links omhoog en volg het pad RD via trappenpaden omhoog. Boven aan de 3-sprong in de bosrand bij uil op paaltje (houtsnijwerk) gaat u L. Volg nu het pad door en langs de bosrand parallel aan de rechtsgelegen akker. Negeer bij paal I.V.N. Heemtuin trappenpad links omlaag en loop RD (rood). Het pad buigt naar rechts (rood) verder langs de akker. (Meteen hierna passeert u links twee zitbanken).
4. Ga aan het eind het trappenpad omlaag en ga dan bij zitbank L (blauw/wit-rood) de smalle asfaltweg omlaag. Let op! Na 100 m., tegenover uil op paaltje en bij afvalbak, gaat u R (geel/blauw/wit-rood) het bospad omhoog en loop even verder de houten trappenpaden omhoog. Boven gaat u L over het pad langs de akker en bosrand. U bent nu op de Wanenberg. Aan de T-splitsing, met mooi uitzicht en bij richtingspaaltje Heemtuin, gaat u L het bospaadje in. Vlak daarna buigt het pad rechts omlaag door en later langs de bosrand. Beneden aan de smalle asfaltweg gaat u R. Vlak daarna aan de T-splitsing bij twee zitbanken gaat u R omlaag. Aan de 3-sprong gaat u schuin R (oranje) het smalle paadje in langs een zitbank. (Links ziet u hier de kerk van Munstergeleen). Het pad buigt rechts omhoog langs de volgende zitbank. Aan de Y-splitsing gaat u L omhoog. Boven aan de 3-sprong bij zitbank gaat u L (oranje) over het bospad. Aan het grasveld bij waterpunt en kikker (houtsculptuur) loopt u RD. Aan de asfaltweg bij parkeerplaats en gedichtpaal gaat u L.
5. Aan de T-splitsing gaat u L omlaag. (Als u zin heeft in een ijsje of koffie, ga dan hier R over het linksgelegen voetpad naar ijsboerderij Coumans (150 m.). Na 10 m. gaat u bij lantaarnpaal 628 R (geel/Schelberg zijweg) het bospad in. Voorbij zitbank buigt het pad scherp rechts omhoog langs een grote akker. Dan buigt het pad links langs de akker omlaag. (Rechts ziet het groene torentje van
het voormalig land- en jachthuis (1752) Huize Watersley. Van 1876 tot 1967 was dit een klooster). Beneden loopt u L het bos in. Aan de 3-sprong RD. Beneden aan de smalle asfaltweg gaat u L omlaag. Voorbij bushokje gaat u R over het fietspad. Steek voorzichtig via de oversteekplaats de grote kruising (Middenweg) bij ANWB-wegwijzer over en ga RD (Watersley). Na 150 m. gaat u bij lantaarnpaal 1988 L het pad omhoog. Boven aan de 4-sprong op de Kollenberg gaat u L met links van u de bosrand en rechts een akker. Negeer drie zijpaden links en volg dan RD het brede dalende, holle bospad. Aan de 4-sprong voor de villawijk Kollenberg gaat u L (Breijhaag) via het trapje het asfaltpad omlaag. Het pad buigt naar rechts. Negeer voorbij oorlogsbunker zijpad rechts en dan buigt het pad links omlaag.
6. Beneden voor de voorrangsweg (Heerlenerweg) gaat u R over het trottoir. Steek na 100 m. via de oversteekplaats deze weg over en loop RD (Oude Heerlenerweg). Aan de T-splitsing gaat u L (Leeuwerik) omlaag. Let op! Na 10 m. gaat u R de klinkersteeg in langs huisnr. 5, die een dalend asfaltpad wordt. Aan de 4-sprong voor de brug gaat u L met rechts van u de Geleenbeek. Negeer bij greppel zijpad links. Vlak daarna gaat u bij de grote brug R over het fietspad. Steek voorzichtig via de oversteekplaats de doorgaande weg (Middenweg) over en ga L. Steek weer de brug over en ga R door het klaphek. Volg nu het pad RD langs de hier meanderende Geleenbeek. Aan de 3-sprong RD verder langs de beek. Aan de kruising bij brug gaat u bij prachtige treurwilg RD verder langs de hier gekanaliseerde beek. (De 48 km lange Geleenbeek ontspringt in het buurtschap Benzenrade (Heerlen) en mondt vlakbij Stevensweert in de Maas uit. Vroeger meanderende de beek, maar in de dertiger jaren van de vorige eeuw, werd ze gekanaliseerd om voor de afvoer van mijnwater te zorgen).
Aan de volgende brug gaat u R. (U kunt hier ook de route afkorten. Lees dan verder bij de laatste alinea. Als u hier L gaat, dan komt u na 200 m. bij de bedevaartkapel van Pater Karel, die jaarlijks door circa 50.000 mensen wordt bezocht). Meteen na de brug gaat u voorbij zitbank en bij afsluitboom L over het pad verder langs de gekanaliseerde beek. Ga aan het eind RD over de asfaltweg. Aan de voorrangsweg gaat u L over het fietspad. Aan de 3-sprong gaat u L (Abshoven) en al snel komt u weer bij de brasserie, de sponsor van deze wandeling, waar u nog iets kunt eten of drinken. Aan de achterzijde is een rustig terras. De gezellige brasserie is gehuisvest in de voormalige kapel en klooster van de zusters Dienaressen van het Heilig Hart van Jezus.
Het complex Abshoven was lange tijd eigendom van de abdij van Val-Dieu. De oudste delen stammen uit rond 1715. In 1901 werd Abshoven een zusterklooster van de Franse congregatie Dienaressen van het Heilig Hart van Jezus. Het voormalig klooster is lange tijd in gebruik geweest als instelling voor de jeugdhulpverlening. Na lange leegstand werd het complex in 1995 door brand zwaar beschadigd. Anno 2014 is het een prachtig gerestaureerd gebouw.

Beschrijving afkorting: Ga hier bij de brug L over de asfaltweg. Na 100 m. gaat u bij zitbank R over het smalle paadje met links van u de molentak van de Geleenbeek naar de voormalige watermolen van Cardus Houben. (Als u hier 100 m. RD loopt over de asfaltweg, dan komt u bij de bedevaartkapel van Pater Karel, die jaarlijks door circa 50.000 mensen wordt bezocht). Aan de klinkerweg gaat u R. Aan de 3-sprong RD (Beekdalstraat). De klinkerweg buigt naar links en wordt een smal klinkerpad. Aan de doorgaande weg gaat u R en na 150 m. komt u weer bij de brasserie, de sponsor van deze wandeling, waar u nog iets kunt eten of drinken.


Auteur: Jos Wlazlo
Het Auteursrecht van deze tekst en het Databankenrecht op deze route ligt volledig bij de auteur. Niets van deze wandelroute mag worden gekopieerd, verveelvoudigd of openbaar gemaakt zonder toestemming van de auteur.
Wandelen met een PAUZE in een GEZELLIG KROEGJE: www.kroegjesroutes.nlDe database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2019
stuur bericht

    Hoofdpagina