799. simpelveld 15km – 8,5Dovnload 25.8 Kb.
Datum18.08.2016
Grootte25.8 Kb.799. SIMPELVELD 15km – 8,5km

www.wandelgidszuidlimburg.com


Startpunt: Cafetaria ’t Pastorieke, Pastoriestraat 7, Simpelveld. (Open: Wo t/m Vr 16.00 uur, Za/Zo 11.30 uur). U kunt parkeren in de straat, Let op! Niet in de blauwe zone! Als u nergens plaats vindt kunt u gratis op de parkeerplaats van het station parkeren aan de Stationstraat of op de parkeerplaats achter het Gemeentehuis..
Tijdens deze heuvelachtige en afwisselende wandeling wandelt u via het Molsbergervoetpad omhoog naar de buurtschap Huls. U loopt via een veldweg omlaag, gaat onder de A76 door en dan wandelt u naar de buurtschap Benzenrade. Dan klimt u via een mooi bospad omhoog door het Imstenraderbos tot bij De Pannenkoekenkamer waar u iets kunt drinken. (Dagelijks open vanaf 10.00 uur). De terugweg gaat via leuke bospaadjes omlaag naar het viaduct en dan klimt u langs een mooie bosrand en groeve Putberg omhoog naar Vrouwenheide. Via de buurtschap Bosschenhuizen loopt u over leuke paden omlaag naar de Eyserbeek. Onderweg staan genoeg zitbanken. Aan het eind kunt u lekker wat eten bij de cafetaria, er is ook een rustig achterterras. (Open Wo-Vr 16.00 uur, Za-Zo 11.30 uur). U kunt de route inkorten tot 8,5km.

Gps afstand: 15000m Looptijd: 3.30 Hoogteverschil: 102m

799. SIMPELVELD 15km – 8,5km

(Vanaf treinstation). Met uw rug naar het treinstation gaat u R. Neem de eerste weg L (Nieuwe Gaassstraat). Aan de kruising R (Irmstraat). Negeer zijwegen en volg de doorgaande weg RD die vanaf de kerk Pastoriestraat heet).
(Vanaf gemeentehuis),

Loop terug naar het gemeentehuis. Met uw rug naar de ingang van het gemeentehuis steekt u RD de Markt over. Aan de rotonde gaat u RD. Ga nu verder bij **** in punt 1.

1. Met uw rug naar de ingang van de cafetaria gaat u L. Meteen daarna aan de T-splitsing gaat u L richting Kerkrade. Aan de rotonde met kunstwerk gaat u L (Dr.Poelsplein). **** Meteen daarna gaat u R (Grachtstraat). Aan de 4-sprong RD. Meteen daarna voor huisr. 13 gaat u R (Molsbergervoetpad) het pad in. Volg geruime tijd het mooie stijgende pad. (Een eind verder ziet u rechts boven woningen in het buurtschap Molsberg). Bijna boven bij twee ijzeren hekken wordt het pad een veldweg. Aan de smalle asfaltweg gaat u L (bruin) de holle weg omhoog. Boven aan de T-splitsing in het buurtschap Huls gaat u L (wit) omhoog. Tegenover huisnr. 4 gaat u R over de klinkerweg met links van u de Jozef Arbeider kerk (1956). De klinkerweg buigt naar links. Aan de T-splitsing bij bushuisje gaat u R omlaag. Bij speeltuintje neemt u de eerste weg R (Zijstraat). Aan de T-splitsing bij huisnr. 5 gaat u R (blauw/bruin). De asfaltweg wordt een veldweg, die u RD (blauw/bruin) volgt. Steek bij wegkruis de voorrangsweg over en ga R over het fietspad. Meteen daarna gaat u L (/blauw) de asfaltweg in richting Hoeve Keverberg. (Voor het eerst genoemd in 1380. Na een verwoestende brand werd de hoeve in 1890 herbouwd).
2. Neem de eerste weg schuin R (blauw). Meteen daarna gaat u bij zitbank en het bijzondere herinneringskruis (zie tekst) R (blauw) over de veldweg langs de laagstamboomgaard. Aan het einde van de laagstamboomgaard loopt u RD over de veldweg, die even verder naar links (blauw) buigt. Volg nu de veldweg geruime tijd, parallel aan de lager gelegen autoweg Aken-Antwerpen (A-76). Een eind verder daalt het pad met mooi uitzicht. Aan de 3-sprong, waar het pad een dalende verharde weg wordt, loopt u RD (geel). (Degene, die 8,5 km loopt, gaat hier scherp L (blauw/geel) langs de afsluitboom het bospad omhoog. Ga dan verder bij **** in punt 5). Beneden aan de voorrangsweg gaat u R over het trottoir en loop onder het viaduct door. Vlak daarna gaat u bij wegkruis en zitbankje R (geel) de veldweg/verharde weg omhoog. (Even verder passeert u in de holle weg enkele dassenburchten). Bijna boven neemt u het eerste pad scherp L (wit). (Voorbij zitbank ziet u schuin rechts voor u de hoogstgelegen woontoren van Nederland (Parc Imstenrade). Links ziet u het Zuyderland ziekenhuis (hoog wit gebouw)). In het buurtschap Benzenrade loopt u RD de asfaltweg omlaag. Aan de 3-sprong bij woning gebouwd met Kunradersteen gaat u RD verder omlaag.
3. Aan de 4-sprong bij de met Kunradertsteen gebouwde H. Hart kapel (1925) gaat u R. Aan de 3-sprong gaat u L (Bremersweg) en bij infobord steekt u de Geleenbeek over. Na 100 m. gaat u bij zitbank en groot infobord R (wit) over de veldweg en u passeert hoeve “de Benzenraderhof”. (Voor de hoeve ziet u rechts de vijver van waaruit de Geleenbeek “vertrekt”. De Benzenraderhof werd voor het eerst genoemd in 1281. In de hoog gelegen kelders van deze hoeve ontspringt de Geleenbeek. Het water wordt naar de naast de hoeve gelegen vijver geleid. De 48 km lange Geleenbeek mondt vlakbij Stevensweert via de Molenplas en de Oude Maas in de Maas uit). Achter de boerderij gaat u L en via 2 draaihekjes loopt u RD (wit/rood) over de veldweg richting bos. Aan de rand van het Imstenraderbos gaat u door de nauwe doorgang. Meteen daarna gaat u aan de 3-sprong R (wit) over het bospad door de bosrand. (In dit eeuwenoude loofbos staan vele beuken en zomereiken, die stammen uit de het einde van de 18e eeuw. Waarschijnlijk zijn het de hoogste en meest majestueuze beuken van Nederland). Bij zitbank en rechts beneden een waterpoel loopt u door een grubbe en ga dan meteen L (wit) het pad omhoog met links van u de grubbe. Let op! Bij de volgende twee paaltjes met witte markering en bij het paaltje met gele markering gaat u L de helling omhoog. Steek meteen daarna het brede bospad over en loop dan RD de volgende korte helling omhoog en daarna de korte helling omlaag. Ga dan R en loop het trappenpad omhoog. Boven gaat u R (wit) en u passeert een boomzitbank.
4. Aan de asfaltweg voor de sportvelden van RKHBS gaat u R (geel). (Als u hier L de asfaltweg omlaag gaat, dan komt u na 150 m. bij De Pannenkoekenkamer, een leuke pauzeplek met groot terras. Hier is ook een overdekte kinderspeeltuin). Negeer beneden bospad scherp rechts. Meteen daarna aan de 4-sprong gaat u bij twee zwerfstenen schuin R het bospad in langs een boomstronk en bordje “Imstenraderbos”. Negeer zijpaadje links en loop RD het bospad omlaag. Beneden aan de T-splitsing gaat u R. Meteen daarna aan de 3-sprong bij zitbank met opschrift: “Ter herinnering aan Loek en Maarten Opa en Oma van Engelen” gaat u L (geel) het pad omhoog. (Rechts ziet u weer het Zuyderland ziekenhuis). Boven aan de Y-splitsing gaat u L (wit) verder omhoog. Aan de volgende Y-splitsing gaat u R. (U verlaat hier de witte markering). Bij infobordje en steile helling gaat u L boven langs de helling. (Dit is de rand van “de beukenkuil” met haar prachtige beuken). Even verder buigt het pad door de bosrand omlaag. Vlak daarna gaat u aan de 3-sprong bij 2 trappenpaden gaat u RD (rood) langs de bosrand omlaag met links van u braamstruiken/weiland. Beneden aan de 3-sprongbij infobordje gaat u L (rood/wit) door de bosrand. (Even verder bij infobordje heeft u links boven mooi zicht op de Villa Imstenrade (1908)). Bij infobordje buigt het pad naar links omhoog. Boven buigt het pad rechts omlaag en meteen daarna bij infobordje naar links. Beneden aan de Y-splitsing gaat u L (rood) met rechts van u een helling en beneden een weiland. Aan de 3-sprong bij trapje en infobord gaat u L (rood). Bij draaihekje en liggende boomstam buigt het pad naar rechts. Het pad maakt een lus en buigt dan rechts omhoog en u verlaat het Imstenraderbos

5. Boven bij infobord gaat u R over de verharde veldweg. Negeer alle zijpaden rechts en volg geruime tijd de verharde veldweg, die een dalende verharde veldweg wordt, RD (geel). Beneden aan de voorrangsweg bij wegkruis gaat u L en loop weer onder het autowegviaduct door. Meteen daarna gaat u L (geel) de asfaltweg omhoog. Boven aan de Y-splitsing gaat u R (blauw/geel) langs de afsluitboom omhoog. **** Aan de Y-splitsing gaat u R (blauw/geel) over het smalle bospad dat u geruime tijd RD volgt. Bij het geologisch monument “groeve Putberg” (zie infobord) gaat u R (blauw/geel) het trappenpad omlaag en volg verder het pad. Aan de twee boogvormige holtes in de bergwand gaat u RD (blauw/geel/groen/wit). (Dit was de dubbele kalkoven van de kalksteengroeve Putberg, die u juist gepasseerd bent. Het is één van de 44 kalkovens die rond Ubachsberg in bedrijf waren. De Romeinen zijn met de kalkwinning begonnen. Tijdens de Eerste Wereldoorlog waren circa 700 personen werkzaam in de Zuid-Limburgse kalkindustrie. De gewonnen kalk werd ter plekke in ovens gestookt). Blijf het licht stijgende pad langs de bosrand en weilanden RD volgen. Negeer trappenpad links omhoog. Boven aan de T-splitsing voor laagstamboomgaard gaat u R (geel/groen/blauw/wit) over het smalle pad, dat een stijgende veldweg wordt. Aan de 3-sprong gaat u L (geel/blauw) verder omhoog. Aan de voorrangsweg gaat u R (wit/blauw/geel) omlaag.

6. Na 100 m. gaat u L (geel/blauw/wit) de smalle eenrichtingsweg omhoog. (Voor u ziet u de wieken van de korenmolen Op de Vrouweheide (1858), de hoogstgelegen windmolen van Nederland). Negeer bij zitbank breed bospad links omhoog. (Een prima pauzeplek met mooi uitzicht). Aan de T-splitsing gaat u R (geel/zwart/wit). (Hier op het plateau van Ubachsberg heeft u rondom prachtig uitzicht o.a. in de verte op de kerk van Vijlen, de hoogstgelegen parochiekerk van Nederland). Aan de 4-sprong bij wegkruis gaat u L (zwart) de veldweg omlaag. (Voor u ziet u de 133 m. hoge Tv-toren in het Aachener Wald en de Wilhelmina uitkijktoren op de Vaalserberg. Links ziet u windturbines (EuroWindPark Aachen) in het Duitse plaatsje Vetschau vlakbij de grensovergang Bocholtz)). Aan de 3-sprong bij zitbank gaat u L de veldweg omlaag. Beneden aan de 4-sprong bij stenen wegkruis gaat u RD (zwart) de asfaltweg omlaag en u loopt het buurtschap Bosschenhuizen binnen. Negeer klinkerweg links omhoog. Aan de T-splitsing gaat u L omlaag. Aan de 3-sprong bij zitbank en wegkruis gaat u R langs huisnr. 22 en volg de veldweg omhoog. Boven aan de 3-sprong gaat u RD en volg de holle weg met mooi uitzicht omlaag. Beneden bij rioolwaterzuiveringsinstallatie Simpelveld gaat u RD over de smalle asfaltweg.
7. Aan de 3-sprong voor stenen wegkruis gaat u R (groen/zwart). Een eindje verder steekt u de Eyserbeek over. Meteen daarna gaat u L over het voetpad langs de beek. (De Eyserbeek ontspringt in Bocholtz nabij hoeve Overhuizen en mondt tussen het buurtschap Cartils en Gulpen in de Geul. Het dorp Eys is naar deze beek genoemd). Negeer zijpad rechts. Aan de 3-sprong bij zitbank gaat u R (Brandstraat) over de brede asfaltweg. Steek vlak daarna bij St. Jozef kapel de weg over en ga R over het asfaltpad, parallel aan de Brandstraat en de Eyserbeek. Steek bij links gelegen bredeschool de Klimpaal de asfaltweg over en ga RD over het asfaltpad, parallel aan de weg en de linksgelegen Eyserbeek en blijf dit pad RD volgen. Bij 2 zitbanken en parkeerplaats buigt het pad naar links. Ga aan het eind L over de asfaltweg en steek weer de Eyserbeek over. Meteen daarna gaat u R over het voetpad. Aan de asfaltweg gaat u R. (Meteen links (nr. 5 A) passeert u het tot leuke woning verbouwd voormalig pomphuisje van Limagas). Aan de 4-sprong gaat u L langs de kerk. (De met Kunradersteen gebouwde St. Remigius kerk dateert uit 1921,de toren uit 1935). Via een glazen deur kunt u het interieur van de kerk bezichtigen. Tegenover de kerk (nrs. 13-15 (zie infobordje) staat de voormalige kapelanie (1778)). U komt weer bij ’t Pastorieke, de sponsor van deze wandeling, waar u de wandeling met een hapje en drankje, binnen of op het terras in de tuin, kunt afsluiten. O.a. met een lunch, vers ouderwets stoofvlees, zelf gemarineerde satés, zelf gemaakte maaltijdsalades en nog veel meer.Auteur: Jos Wlazlo


Het Auteursrecht van deze tekst en het Databankenrecht op deze route ligt volledig bij de auteur. Niets van deze wandelroute mag worden gekopieerd, verveelvoudigd of openbaar gemaakt zonder toestemming van de auteur.

Wandelen met een PAUZE in een GEZELLIG KROEGJE: www.kroegjesroutes.nl

De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2019
stuur bericht

    Hoofdpagina