9 januari 2015 gondor, toelatingnummer 14732 NDovnload 7.19 Kb.
Datum18.08.2016
Grootte7.19 Kb.

9 januari 2015


GONDOR, toelatingnummer 14732 N
WETTELIJK GEBRUIKSVOORSCHRIFT
Toegestaan is uitsluitend het professionele gebruik als hulpstof in de volgende toepassingsgebieden


Type

toepassingDoel

Dosering (middel) per toepassing

Maximale dosering (middel) per toepassing

Maximaal aantal toepassingen

Alle gewassen

Hulpstof voor gebruik van herbiciden, fungiciden en groeiregulatoren
Bevochtigen,

Vasthouden van de spuitdruppels

penetratie,

driftreductie0,25 % van de tank mengsel volume

0,25 % van de tank mengsel volume

Zo vaak als de situatie het vereist of zoals voorgeschreven op de etiketten van sommige pesticiden

Aangezien de regels voor toevoegingstoffen nog in Europese procedures moeten worden vastgelegd, heeft er geen risicobeoordeling kunnen plaatsvinden en is de werkzaamheid niet beoordeeld. Er is uitsluitend gekeken of de toevoegingstof geen formuleringshulpstof bevat, die in bijlage III van verordening (EG) 1107/2009 is opgenomen. Het door de aanvrager ingediende wettelijk gebruiksvoorschrift, de gebruiksaanwijzing en de etikettering zijn dus niet beoordeeld op mogelijke risico’s en werkzaamheid. Deze risico’s vallen derhalve onder de verantwoording van de toelatinghouder.: ctb files
ctb files -> Wgga behorende bij het besluit Ctgb lijst gewasbeschermingsmiddelen en biociden 2007
ctb files -> Het college voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden
ctb files -> Het college voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden
ctb files -> Wettelijk gebruiksvoorschrift
ctb files -> Het college voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden
ctb files -> Vivando, toelatingsnummer 14231 n wettelijk Gebruiksvoorschrift
ctb files -> Bijlage bij de beslissing op bezwaar dd 13 februari 2015 met reg nr 2013-11, inzake Proxel bz plus
ctb files -> Het college voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden
ctb files -> Het college voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden
ctb files -> Part a national Assessment The Netherlands
De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2019
stuur bericht

    Hoofdpagina