9. Waterverontreiniging 3 Inleiding 3Dovnload 203.39 Kb.
Pagina2/10
Datum27.08.2016
Grootte203.39 Kb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

. Kwaliteit van de gracht


Van de plaatselijke gracht waar Roosen Borgh hun water wil lozen, worden maandelijks op verschillende punten waterstalen genomen.

De kwaliteit van deze stalen kan men bekijken via de meetdatabank van de VMM. Het gaat hier om de meetpunten 146250 genomen tegenover het bedrijf, en meetpunt 146200 een paar kilometer verder in Wonck van de Waalse gemeentschap.
.2. Situering van de meetpunten:


meetpunt: 146250 meetpunt 146200

tegenover Roosen Brogh Wonck


Figuur 9: meetpunten ligging
Meetpunt 146250 is een paar meter voor het bedrijf gelegen. De lozing van het afvalwater gebeurd tussen de 2 meetpunten in.

.3. vergelijking van de 2 meetpunten


Momenteel is er nog geen waterzuivering bij Roosen Borgh nv., met gevolg dat het overtollig vervuild hemelwater gewoon geloosd word in de gracht.

Door een vergelijking te maken tussen de 2 verschillende meetpunten kan er gekeken worden of dit afvalwater negatieve invloeden heeft veroorzaakt aan de waterloop.


Er is echter een probleem waardoor deze resultaten niet nauwkeurig zijn. Tussen deze 2 meetpunten is er een waterzuiveringsinstallatie van aquafin. Daar wordt het rioolwater van de gemeente Riemst gezuiverd en geloosd in de gracht. Het eerste meetpunt ligt dus juist voor het RWZI, dan de lozing van het vervuild hemelwater en tenslotte volgt het laatste meetpunt.

Juist doordat het zuiver rioolwater ook in de gracht stroomt, is de vervuiling door het hemelwater van Roosen Borgh nv. minder sterk, omdat deze verdund wordt.


In de tabel hieronder staan de gegevens van de waterkwaliteit van de 2 meetpunten weergegeven. Het gaat om een gemiddelde waard van het jaar 2003.

Zichen (146250)

Wonck (146200)

Norm

Eenheid

Temperatuur

11,68

12,08

< 25

°C

pH

7,85

7,80

6,5 – 8,5

-

CZV

389,25

147,00

< 30

mg O2/L

Zwevende stoffen

86,79

82,26

< 50

mg/L

Fosfaat (oPO4)

4,05

2,41
mg P/L

Totale fosfor

6,41

4,16

< 1

mg P/L

Ammonium (NH4+)

34,01

16,34

< 5

mg N/L

Nitriet (NO2-)

0,04

0,43
mg N/L

Nitraat (NO3-)

0,31

2,36
mg N/L

Kjeldahlstikstof

49,78

23,90

< 6

mg N/L

Tabel 5: vergelijking waterkwaliteit tussen 2 meetpunten
Alle parameters buiten de pH en de temperatuur voldoen niet aan de normen. Aangezien het afvalwater geloosd wordt tussen de 2 meetpunten is er maar een kleine wijziging van de resultaten tussen de 2 meetpunten.

Het aantal zwevende stoffen is lichtjes gedaald tevens ook het fosfaat en totale fosfor gehalte. Het gehalte aan nitriet en nitraat daarentegen is gestegen.

Dit kan te verklaren zijn door 2 opties. De eerste optie is dat het vervuild hemelwater dat geloosd wordt door Roosen Brogh, door de composthoop stroomt en zo deze nutriënten uitwast. Een andere mogelijkheid hiervoor kan ook zijn dat het gezuiverd rioolwater deze lichte stijging teweegbrengt

15. Het zelfreinigend vermogen van een waterloop

Wanneer sommige oplosbare minerale verbindingen (b.v. NaCI) in een rivier worden geloosd, treedt geen andere noemenswaardige verandering op dan de normale verdunning die toeneemt naarmate het debiet van de rivier toeneemt. De meeste anorganische zouten behoren tot die categorie. Andere daarentegen b.v. ZnSO4, reageren met de natuurlijke bicarbonaatalkaliniteit en slaan neer in het slib.


Indien echter een rivier voortdurend verontreinigd wordt met organische stoffen gebeurt iets fundamenteel verschillend. De rivier tracht die pollutie weg te werken, dat wil zeggen ze tracht de oorspronkelijke toestand te her­stellen. De zelfreiniging van natuurlijk water is één van de merkwaardigste natuurlijke processen die afhankelijk is van een complex geheel van bioche­mische reacties, voornamelijk uitgevoerd door bacteriën, die in aanwezigheid van voldoende opgeloste zuurstof de organische stof gebruiken als voedsel­bron en ingewikkelde moleculen afbreken tot eenvoudige en betrekkelijk onschadelijke eindproducten.
Andere factoren zoals verdunning, sedimentatie, waterbeweging en zonlicht spelen eveneens een niet te onderschatten rol. Sommige rivieren zijn in staat zich op betrekkelijk korte tijd van die ballast te ontdoen, andere daarentegen vergen verschillende kilometers.

Zelfreiniging is een ingewikkeld verschijnsel en iedere rivier bezit een eigen zelfreinigend vermogen.


1   2   3   4   5   6   7   8   9   10


De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2019
stuur bericht

    Hoofdpagina