9. Waterverontreiniging 3 Inleiding 3Dovnload 203.39 Kb.
Pagina5/10
Datum27.08.2016
Grootte203.39 Kb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

11.3. Andere toepassingen


Naast het zuiveren van afvalwater kan deze kokos toepassing ook aangewend worden in het verwerken van mest. Het mestverwerkingsproces kan men toepassen op kippenmest en drijfmest van koeien en varkens. Het eindproduct mag niet in de landbouw maar wel in de groenverwerking aangewend worden, aangezien het een verrijkte grondverbeteraar is. Tevens is dit eindproduct reukvrij.


12. Rietvelden


Een zuivering over rietveld gebeurt door de afwisselde werking van de micro organismen in aërobe en anaërobe omstandigheden.

Om deze omstandigheden te creëren maakt men gebruik van moerasplanten of ook wel helofyten genoemd. De bekende voorbeelden zijn riet, lisdodde,…12.1. Principe


Het water wordt doorheen een rietbed gestuurd: eerst treedt er een filtering op van organisch materiaal, waarbij de fijne deeltjes achter blijven in het grind.

12.2. Werking van het riet


De rietstengels zorgen voor openingen in de zandlaag waardoor het water gemakkelijker naar beneden kan stromen. Deze stengels hebben luchtkanaaltjes die zuurstof uit de lucht opnemen en transporteren naar de wortels. Hierdoor ontstaan er zuurstofrijke gebieden rond de wortels en iets verder weg zuurstofarme gebieden waar een andere populatie ontstaat aan bacteriën. De zuurstofminnende bacteriën zorgen vooral voor de afbraak van organische stoffen, dus een vermindering van het biochemisch zuurstofverbruik (BZV) en chemisch zuurstofverbruik (CZB).
De wortels van het riet kunnen tot 1,5 meter doorwortelen. Om deze diepte te kunnen bereiken, moeten men afwisselend het rietveld laten droogvallen en terug laten onderstromen. De wortels volgen de weg van het water op deze manier.
De voordelen van riet:

  • Vele stengels, dicht begroeid zodat er een zo groot mogelijk hechtingsoppervlak ontstaat voor de microscopische fauna en flora die het water zuiveren

  • Hoge planten, dicht begroeid geeft automatisch veel schaduw zodat er geen algengroei gestimuleerd wordt

  • Stengels zijn altijd stevig (winter, zomer, droogte,…)

  • Goede weerstand tegen (tijdelijke) hoge chemische concentraties12.3. De zuivering

12.3.1. Verwijdering van organische stoffen


In de oppervlakkige bodemlaag van de filter wordt het grootste deel van de organische bestanddelen weerhouden. De zwevende organische deeltjes worden door de bodem, die als filter werkt weerhouden uit het afvalwater.

12.3.2. Verwijdering van fosfaten


De fosfaten worden voornamelijk verwijderd door fosfaatvastlegging in de bodem en de vegetatie. De fosfaatvastlegging in de bodem is afhankelijk van de pH en de aanwezigheid van zuurstof in de bodem. Onder aërobe omstandigheden en bij een pH tussen 4 en 7 kan fosfaat adsorberen aan de aluminium- en ijzerhydroxiden, die aanwezig zijn in de zandfilter. Bij een pH hoger van 8 kan calciumhydroxyfosfaat gevormd worden. Onder anaërobe omstandigheden lossen de ijzer-hydroxiden op en kan ijzerfosfaat gevormd worden. De fosfaatverwijdering in de vegetatie gebeurt op twee plaatsen: de wortels en de bovengrondse delen.
In het wortelstelsel van de helofyten kan 20 tot 40 kg fosfaat per jaar opgeslagen worden. De hoeveelheid in de bovengrondse delen bedraagt ongeveer 10 tot 20 kg per ha per jaar. Op lange termijn, na verzadiging van de bodem, kan enkel fosfaat verwijderd worden door de bovengrondse delen te maaien. Het voordeel van een percolatierietveld bestaat in de sterk vergrote adsorptiecapaciteit. Het water komt immers over een veel grotere diepte in contact met de bodem. Door periodiek te bevloeien stijgt de efficiëntie van de fosfaatverwijdering omdat dit gepaard gaat met de oxidatie van ijzer. Na bevloeiing valt de filter droog en kan er lucht in het zand doordringen, waardoor de zuivering sterk verbeterd.

12.3.3. Verwijdering van stikstof


De stikstofverwijdering uit afvalwater met behulp van een helofytenfilter gebeurt door stikstofopname door het gewas en door denitrificatie. Stikstof wordt aangevoerd onder de vorm van ammonium, nitraat of organische stikstofverbindingen. De organisch gebonden stikstof wordt door bacteriële werking omgezet in ammonium (mineralisatie). In aëroob milieu, de bovenste bodemlaag van het rietveld, wordt ammonium omgezet in nitraat (nitrificatie). Bij volgende bevloeiing wordt het nitraat naar de diepere zuurstofarme lagen gespoeld waar denitrificatie optreedt. Het gevormde N2 of NO2-gas zal opstijgen en de filter verlaten. Denitrificatie zou in een helofytenfilter de belangrijkste stikstofverwijdering veroorzaken. Anderzijds kan nitraat uit de filter verwijderd worden door opname door de helofyten. Voor de totale zuivering is de opname van stoffen uit het afvalwater door de helofyten van weinig betekenis. Wel hebben de helofyten een onmisbare functie om de bacteriën hun werk te laten doen. De helofyten hebben luchtkanalen in hun stengels, waardoor zuurstof vanuit de lucht naar de wortels en de wortelstokken getransporteerd wordt. Rond de wortels ontstaan in de bodem zuurstofrijke zones. Zuurstofminnende bacteriën kunnen hiervan gebruik maken bij de afbraak van organische stoffen in het afvalwater.

Figuur 11: voorbeeld van een rietveld

13. Vergelijking Kokos vs. Rietbed
13.1. Algemene vergelijking


De basiswerking van beide systemen is hetzelfde. Beiden zijn ze een biologisch zuiveringssysteem dat gebruik maakt van micro-organismen en dat past in de landelijke omgeving van het bedrijfsterrein. Tevens gebruiken de beide technieken gewassen om een gedeelte van de nutriënten te verwijderen.
Na een studie in Nederland is gebleken dat het rietveld bij een composteringsbedrijf niet efficiënt genoeg werkte. Dit kwam doordat het grind en/of zand in het rietbed vlug verstopte door organisch materiaal. Bij het gebruik van kokosvezels wordt dit tot een minimum herleid. Door de structuur van de vezel zijn er grotere mazen dan bij zand. De kans op een verstopping zou hierdoor dus veel kleiner moeten zijn.
Als men de kostprijs gaat bekijken van de twee, dan loopt dit bijna gelijk. Beiden dienen een bevloeiingssysteem te hebben boven het bed, een folie als onderlaag. Het verschil zit hem echter in het gebruik van de plantensoort die men gaat gebruiken bij de kokos-vezel. Bij een rietbed kan men natuurlijk alleen maar riet gebruiken. Bij kokos-vezel ligt dit anders. Men kan dit bed nog nuttig gebruiken voor de kweek van oa. rabarber, asperges. Natuurlijk kan er ook riet op gezet worden, tevens is het ook aan te raden er bessenstruiken op te planten.
Beide systemen dienen afhankelijk van het gebruik na ongeveer 10 jaar vervangen te worden. Een rietveld kan vaak iets langer meegaan. Hier moeten dus het zand en de grindlagen gezuiverd worden. Bij een kokosbed kan men de kokos verwijderen en dit gebruiken als grondverbeteraar.
De last van geurhinder is zowel bij het rietveld als bij het kokosbed afwezig.
De werking van het kokosbed is het best na een lente en zomer, bij een rietveld is dit na 5 maanden. Doch garandeert het kokosbed een efficiënte zuivering vanaf het begin.
Wat ook wel een nadeel is bij een rietveld, is dat het gevoelig is voor aanvreten door o.a. konijnen. Ook is dit het geval bij het kokosbed. In principe zou dit ook enkel kunnen werken zonder begrazing, maar dit wordt proefondervindelijk uitgezocht.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10


De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2019
stuur bericht

    Hoofdpagina