Aan alle sponsoren en relaties Wij stellen het op prijs u nader nieuws over ons project te kunnen melden. Koningin Beatrix op bezoekDovnload 19.4 Kb.
Datum23.07.2016
Grootte19.4 Kb.


BEELDEN UIT ZEE NIEUWSBRIEF NR 2, SEPT. 2005

Aan alle sponsoren en relaties


Wij stellen het op prijs u nader nieuws over ons project te kunnen melden.

Koningin Beatrix op bezoek


Het bezoek van HM Koningin Beatrix aan Terschelling op 4 augustus jl. was ook voor ons project een geweldige opsteker. De beelden werden speciaal voor deze gelegenheid op het parkeerterrein bij de gemeentehaven De Kom geplaatst. Daar werd Yaël Artsi voorgesteld aan de Koningin waar zich in het Frans een geanimeerd gesprek ontspon. De Koningin was onder de indruk van de reeds bewerkte blokken graniet en vertelde dat ze zelf bij voorkeur met zachtere steensoorten werkt.

Burgemeester J.M. Visser legde uit dat het project “Beelden uit Zee” voor Terschelling iets bijzonders is en dat er nog hard gewerkt wordt aan het sluitstuk van de financiering.

Op de stand stond een bord met de logo’s en namen van de 14 hoofdsponsors tot nog toe.


De Koningin met Yaël Artsi, Burgemeester Visser en Oeroldirecteur Joop Mulder (Foto Koos Boertjens)

Financiën


Het bestuur heeft meer dan 75 instellingen, fondsen en bedrijven aangeschreven met een

verzoek om sponsoring van dit project voor de eeuwigheid. Helaas zijn nogal wat afwijzingen ontvangen, veelal omdat ons project buiten de doelstelling viel van de subsidiënt. Anderzijds omdat zij bepaalde andere initiatieven op Terschelling steunen en


men zich daartoe wil beperken. Desalniette-min zijn we een heel eind gevorderd met het financieel zeker stellen van ons project. Medio augustus stond de teller op € 94.500 aan ontvangen, dan wel toegezegde, gelden van de begrote € 144.000, terwijl daarnaast een aantal toezeggingen in natura is gedaan of is gerealiseerd die tezamen ook nog eens € 10.000 betekenen. Bovendien zal ook het College van B & W van Terschelling de gemeenteraad gaan voorstellen een substantiële bijdrage te gaan verlenen. Tenslotte staat nog een aantal verzoeken uit en worden nog nieuwe contacten gelegd.

Kern met Pit

De Koninklijke Nederlandsche Heidemaat-schappij (KNHM) uit Arnhem stelt het komend jaar voor 200 projecten in Nederland, die bijdragen aan de leefbaarheid van kleine woonkernen, geld beschikbaar. Daartoe is de wedstrijd Kern met Pit uitgeschreven. Het gaat daarbij vooral om projecten die door vrijwilligers zijn opgezet en worden uitgevoerd. Ook het bestuur van de Stichting Beelden uit Zee heeft zich voor deze wedstrijd ingeschreven. Twee juryleden zijn 1 augustus jl. op Terschelling geweest om een aantal kerncriteria te toetsen. In september krijgen we bericht of we zijn toegelaten.
Op de dijk bij het Lichtje


Yaël Artsi heeft twee drukke weken op Terschelling achter de rug. Niet alleen moest het bezoek van Koningin Beatrix worden voorbereid, ook de beoogde locatie voor de Beelden moest worden verkend. Met Nienke Hamstra van het Wetterskip Fryslân werden de mogelijkheden en onmogelijkheden ter plaatse op de dijk besproken. Yaël was zeer onder de indruk van dit unieke stukje Terschelling. Voor haar vormt het een intieme locatie die vraagt om een wijziging in haar oorspronkelijke plan.

In ieder geval zullen de sculpturen “Bolder” en “Zeilen” (zie ook logo) daarvan onderdeel uitmaken, maar een tweede sculptuur Zeilen is geschrapt. De stenen die daarvoor oorspronkelijk waren bedoeld zijn inmiddels bewerkt en gereed en zullen elk op zich een kunstwerk vormen. Op één van deze stenen is het eiland Terschelling in reliëf afgebeeld (zie logo). Dit najaar hopen we over haar definitieve ontwerp te beschikken en kunnen de vereiste procedures bij Wetterskip en Gemeente in gang worden gezet.Jetse de Beer vervoert één van de nieuwe beelden op een heftruc

Oerol 2006


In 2006 wil festivaldirecteur Joop Mulder de voltooiing van de “Beelden uit Zee” tot een belangrijke attractie voor de Oerolgangers maken. Yaël Artsi en haar assistent komen in 2006 eind mei/ begin juni drie weken terug om de laatste ontwerpen af te maken. De laatste week valt samen met het 25e Oerolfestival. Op de dijk bij het Lichtje wordt dan een werkplaats voor Yaël ingericht. De beelden die al gereed zijn worden op deze locatie geplaatst en tentoongesteld. Het voornemen is dat het project “Beelden uit Zee” in september 2006 (in aanwezigheid van sponsoren) met “enig ceremonieel” zal worden opgeleverd.

Publiciteit


Het bezoek van Koningin Beatrix heeft natuurlijk veel publiciteit opgeleverd. In de vele verslagen werden de Beelden genoemd of werden TV beelden en foto’s getoond. Nadien kwam de redactie van het blad “Over ’t Wad” een interview met Yaël afnemen en een cineast kwam een reportage maken, die wordt aangeboden aan de AVRO.

Vrijwilligers


Het project “Beelden uit Zee” wordt weliswaar feitelijk uitgevoerd door de beeldhouwster Yaël Artsi, maar om haar werk mogelijk te maken is een heel legertje vrijwilligers aan de slag geweest dan wel nog bezig. Het aantal uren van al dezevrijwilligers en van de bestuursleden wordt intussen geschat op 2500!

Hoofdsponsoren

De volgende ondernemingen en instellingen hebben ons financieel, dan wel substantieel in natura, gesteund waardoor we dit project in belangrijke mate verder op gang hebben kunnen brengen:

-Accell Premier Cycle Group: Batavus en


Koga Miyata, Heerenveen

-Artstream Creations, Utrecht

-BBF Bouwbedrijf Friesland (Heymans),
Leeuwarden

-Bouwbedrijf “De Niewe Maten” (Krijn van der


Voorn) Wormerveer

-Bouw- en aannemingsbedijf Ybema,


Terschelling

- Tauw bv, Deventer

-CSM, afscheidscadeau Dr.J.J.A. Vink van
Raad van Bestuur, Amsterdam

-Grontmij, Drachten

-Leader+ (EG Fonds)

-Paal8, Hotel aan Zee, Terschelling

-Coöp. Producentenorganisatie van de Neder-
landse Mosselscultuur, Yerseke

-Projectontwikkelaar Segesta, Alkmaar

-Provincie Fryslân

-Rabobank Noordwest Friesland

-Terschellinger Ondernemers Vereniging

-De Vlas Transport, Harlingen/Terschelling

-Woningstichting “Pierre Louis”, Terschelling

Emotioneel Medeaandeelhouderschap


Met de bovengenoemde grote sponsors zijn we natuurlijk heel blij. Daarnaast zijn er ook nog vele kleine.

Om te stimuleren dat velen zich bij het project betrokken kunnen voelen, zal het bestuur tijdens Oerol 2006 de bezoekers in de gelegenheid stellen om emotioneel medeaandeelhouder van de Beelden uit Zee te worden. Iedereen kan voor € 10,- een certificaat met de handtekening van Yaël Artsi kopen met een brokje steen van de Beelden. Voor velen zal dat een tastbare herinnering zijn van het bezoek aan die plek. Het brokje steen kan als presse-papier worden gebruikt en het bestuur hoopt dan ook enkele honderden brokken steen aan de man te kunnen brengen.Steun, Contactadres, Website


Eenieder die ons nu al wil steunen is van harte welkom. Het adres van het secretariaat is:
Stichting Beelden uit Zee, Mauritsstraat 54, 3583 HS Utrecht, tel. 030 251 4160, E-mail: beeldenuitzee@artstream.nl

Bankrekening: 1067 75 634 (Rabobank Noordwest Friesland)

Inschrijving bij Kamer van Koophandel onder registratienr. 01107916

Website: www.beeldenuitzee.nl
De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2019
stuur bericht

    Hoofdpagina