Aan het college van burgemeesterDovnload 8.18 Kb.
Datum24.08.2016
Grootte8.18 Kb.

Aan het college van burgemeester


en schepenen van en te
1500 HALLE
Inschrijvingsnummer: riool 2014

Ondergetekende …………………………………………………………………………………...


wonende te ………………………………………………………………………………………...
Tel: ……………………………………...…… BTW nr. ………………………………………..

Gsm: ………………………………………….


verzoekt de dienst openbare werken van de stad Halle, het volgende werk te laten uitvoeren:
aansluiting aan het riool met grèsbuizen

aansluiting aan het riool met PVC-buizen

plaatsen van wachtkokers (keuze aanduiden met x)

ontstoppen van een aansluiting


op het adres ………………………………………………………………………………………..
waarvan hij zich verbindt de kosten rechtstreeks en op het eerste verzoek in handen van de aannemer te vereffenen, zonder tussenkomst van het stadsbestuur en dit volgens de goedgekeurde eenheidsprijzen.
De aannemer is ertoe gehouden de vaststellingen tegensprekelijk te doen met de aanvrager.
Het stadsbestuur zal niet tussenkomen in de geschillen welke zich zouden kunnen voordoen tussen de aannemer en de aanvrager, behalve indien de belangen van het bestuur in het gedrang worden gebracht.
Hij noteert dat wanneer het werk op zaterdag, zondag of feestdag moet gebeuren, hem het dubbele der prijzen zal aangerekend worden.
Opgemaakt op datum van: …………………………
Handtekening:

Nota voor de aanvrager:

Voor een vlotte afwerking van de uitvoering wordt aangeraden telefonisch contact op te nemen met de aannemer Viabuild, hoofdzetel Mechelen Campus, Schaliënhoevedreef 20 gebouw F te 2800 Mechelen. (tel 015/61 63 03) info@viabuild.bevoormalig NV Brussels Concrete, gefuseerd sinds 1/1/2013.De aanvrager zal ook rekening houden met de winterperiode en het bouwvakverlof, zo ook met de andere verletdagen van toepassing in deze bedrijfstak
De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2019
stuur bericht

    Hoofdpagina