Aanscherping evenementenbeleid Dieper in de stadDovnload 295.17 Kb.
Pagina1/5
Datum18.08.2016
Grootte295.17 Kb.
  1   2   3   4   5
Aanscherping evenementenbeleid

Dieper in de stad,

verder in de wereld
ROTTERDAMWORLDPORTWORLDCITYWORLDEVENTSROTTERDAMWORLD


Gemeente Rotterdam Rotterdam Festivals, januari 2010


Samenvatting

Rotterdam is dé evenementenstad van Nederland. Dat is niet toevallig ontstaan, maar het resultaat van een consistent gemeentelijk beleid. Met onze evenementen bereiken we vrijwel de gehele Rotterdamse bevolking en telkens weer blijkt dat de Rotterdammers trots zijn op ‘hun’ evenementen. Met de festivals vieren we ook onze Rotterdamse identiteit.

Steeds meer mensen van buiten de stad komen daarvoor naar Rotterdam. Meer dan de helft van de bezoekers van het North Sea Jazz Festival, Internationaal Film Festival Rotterdam, Metropolis, de Wereldhavendagen en het Zomercarnaval komen van buiten de stad. Dat is goed voor de economie en voor de werkgelegenheid. De evenementen zijn bovenal goed voor het beeld van de stad. Er is waarschijnlijk geen andere activiteit waarmee Rotterdam zo vaak en zo positief de voorpagina’s van de kranten haalt.
Ook de vooruitzichten zijn goed. De behoefte om met elkaar onze identiteit te vieren blijft groot. Ook de toeristische markt voor evenementenbezoek zal blijven groeien en internationaliseert. Mensen zijn bereid te reizen voor bijzondere en vooral ook authentieke ervaringen. Rotterdam is door haar karakter, haar sterke infrastructuur en het draagvlak onder de Rotterdammers in staat die ervaringen te leveren.
Er zijn ook aandachtspunten. De wereld globaliseert en de internationale stedenstrijd intensiveert. Vergelijkbare steden investeren nu ook en soms meer in hun evenementen. In Rotterdam lijkt bovendien de grens van het aantal mega evenementen in de buitenruimte bereikt en is de discipline in het binnen en buiten de stad zo veelgeprezen coördinatiemodel, duidelijk afgenomen. Meer dan voorheen worden evenementen buiten de bestaande evenementenstructuur om georganiseerd. Door deze versnippering ontstaan er coördinatie problemen en is het risico voor mislukkingen toegenomen. Het zorgt er ook voor dat het heldere ‘’Rotterdamse’ profiel langzaam maar zeker aan het verwateren is.
Het is tijd voor een aanscherping en meer richting in het evenementenbeleid. Een aanscherping die er allereerst voor zorgt dat de bezoekers de best denkbare Rotterdam ervaring aangeboden krijgen, maar die net zo zeer een effectieve strategie is om Rotterdam sterker en gerichter te profileren als een stad waar het prettig wonen, werken en verblijven is.
Rotterdam heeft ambitieuze stedelijke ambities. Deze zijn recent verwoord in de stadsvisie 2030, het binnenstadsplan, de update van de economische visie, het cultuurplan 2009-2012 en het recent vastgestelde ‘merkenbeleid’ van de stad. Het zijn plannen met durf die de inzet hebben de kwaliteit van het leven in de stad te verbeteren – en die beter onder de aandacht te brengen van een nationaal en internationaal publiek.
Deze strategieën hebben een groot aantal overeenkomsten:


 • Er is een sterke wil meer nadruk te leggen op ‘quality of life’ aspecten en duurzaamheid. Kwaliteit gaat voor kwantiteit.

 • Er is een grote nadruk op het belang van internationalisering en het veroveren van een relevante internationale positie. Rotterdam wil zich positioneren als een internationale stad.

 • Er is sprake van een herontdekking van de potenties die de stad heeft: Laat zien en versterk wat goed is en bouw daar op voort.

Dat creëert een aangescherpt, inspirerend kader voor het evenementenbeleid. Een kader

waarbinnen de evenementen een relevante en stimulerende bijdrage zullen leveren aan de ontwikkeling, de aantrekkelijkheid en het beeld van de stad.
Uitgaand van de visie en ambitie en inspelend op de kansen en bedreigingen (hoofdstuk 3) leidt dat tot de volgende aanscherpingen:


 • Een hoger rendement van de festivals voor de stad

Bij beeldbepalende evenementen investeren we meer in de omringende activiteiten met ondernemers, scholen en wijken. De internationale persbewerking wordt versterkt, de aankleding van de stad komt op een hoger niveau.


We brengen de discipline terug in het evenementenmodel en creëren meer focus. ‘Beter’ gaat voor ‘Meer’ en ‘Groter’. Het gaat er om de bezoeker aantrekkelijke, betekenisvolle ervaringen te bieden die in relatie staan met de stad Rotterdam. De Rotterdamse identiteit zal sterker worden benadrukt en het accent zal licht worden verschoven in de richting van kansrijke, jaarlijks terugkerende evenementen.


 • Een sterker internationaal profiel

Om een nadrukkelijke bijdrage te kunnen leveren aan de versterking van het internationale profiel van de stad gaat het ambitieniveau omhoog en maken we de stap naar internationaal niveau en internationale uitstraling.
Het resultaat zal er naar zijn:


 • Rotterdam kan haar voortrekkersrol op evenementengebied behouden en uitbouwen. Door een betere beheersing van het proces en van de openbare ruimte, zal de overlast worden beperkt en het draagvlak bij alle betrokkenen op peil blijven.
 • Dieper in de stad

Het rendement van de evenementen voor de stad wordt vergroot: de festivals dringen dieper

in de stad door. Er ontstaan meer samenwerkingsverbanden met partners in de stad. De

zichtbaarheid, zeggingskracht en kwaliteit van evenementen wordt sterker en ‘Rotterdamser’.


 • Verder in de wereld

Het internationale profiel van de stad wordt versterkt. Rotterdam komt via haar evenementen het hele jaar door internationaal in het nieuws met evenementen die Rotterdamse thema’s uitdragen en, binnen haar segment, tot de top 3 van Europa behoren.

Rotterdam Festivals

Ontwikkelingsbedrijf Rotterdam

Rotterdam, januari 2010
Inhoudsopgave

Samenvatting

1


1

Aanleiding

4

1.1

Aanleiding 1: stedelijke ambities

4

1.2

Aanleiding 2: de verwatering van het coördinatiemodel

5


2

Visie en ambitie

6

2.1

Afbakening

6

2.2

Visie en inspiratiebron: de stad

6


3

Kracht en zwakte van de huidige situatie

7

3.1

Betekenis en rendement gaan boven kwantiteit

9

3.2

Breng de basis weer op orde

9

3.3

Internationale focus noodzakelijk

10


4

Uitwerking, concrete aanpak

11

4.1

Haal meer betekenis en rendement uit het bestaande aanbod

11

4.1.1

Evenementen vertellen nog sterker het verhaal van Rotterdam

11

4.1.2

Iconen worden uitgebouwd en dringen dieper in de stad door

11

4.1.3

Iconen zijn omringd door kleinere en middelgrote evenementen: parels en city lounge

13

4.2

De basis weer op orde

14

4.2.1

Breng de vaste patronen en discipline terug in het coördinatiemodel

14

4.2.2

Versterk relatie evenementenbeleid – vergunningenbeleid

14

4.2.3

Ruimte voor evenementen

15

4.2.4

Houd het draagvlak in de stad op peil

15

4.3

Naar een internationale focus

17

4.3.1

Groei naar een internationale festivalstad

17

4.3.2

Het Evenementenfonds

18

4.3.3

Onder voorwaarden door met themajaren

19


5

Resultaten

21


6

Financieel overzicht

22

Colofon

24

Bijlagen
1

Aanscherping criteria Evenementenfonds, besluitvormingsproces

26

2

Oproep voor plannen en nieuwe criteria Zomerfestivals

28

3

Trends en ontwikkelingen

33

4

Bestedingen en resultaten Evenementenfonds 2007-2009

35

5

De top 10 van 2010

37

6

Het belang van evenementen voor de stad

39


Hoofdstuk 1

Aanleiding
1.1 Aanleiding 1: stedelijke ambities
De afgelopen jaren is een aantal gemeentelijke beleidsplannen1 verschenen die allen als inzet hebben de kwaliteit van het leven in de stad te verbeteren – en die beter onder de aandacht te brengen van een nationaal en internationaal publiek.
De in deze beleidsplannen gekozen richtingen vertonen grote overeenkomsten. Wij zien de volgende voor festivals relevante uitgangspunten.


 • Er is een sterke wil meer nadruk te leggen op ‘quality of life’ aspecten en duurzaamheid. Kwaliteit gaat voor kwantiteit. Dat is zowel van belang voor bewoners, als voor bedrijven en personen die overwegen zich hier te vestigen.

 • Er is een grote nadruk op het belang van internationalisering en het veroveren van een relevante internationale positie.

 • Er is daarbij sprake van een herontdekking van de potenties die de stad heeft: versterk wat goed is en bouw daar op door.

Dit creëert een inspirerend kader voor het evenementenbeleid. De Rotterdamse festivals kunnen een krachtige bijdrage leveren aan het bereiken van deze doelstellingen. Rotterdam beschikt over evenementen met een internationale positie zoals het International Film Festival Rotterdam, het North Sea Jazz Festival en de Marathon. De Wereldhavendagen, het Zomercarnaval en enkele anderen hebben de potentie ook op dat niveau te komen. Samen illustreren ze op een uiterst aantrekkelijke manier de Rotterdamse thema’s. Ze kunnen die, nog veel beter dan nu, voor het voetlicht brengen en zo een krachtige bijdrage leveren aan de ontwikkeling, de aantrekkelijkheid en het beeld van de stad.


Deze notitie doet voorstellen voor meer focus in het beleid voor grote evenementen. Het brengt de festivals op een hoger niveau en laat de stad daar meer van profiteren.

1.2 Aanleiding 2: de verwatering van het coördinatiemodel
In 1990 vierde Rotterdam haar 650 jarig bestaan. Het projectteam werd aangestuurd door de Burgemeester. Het werd een rumoerig, weinig succesvol jaar. Conclusie was dat de verschillende rollen als opdrachtgever en evenementenontwikkelaar binnen de gemeente teveel door elkaar waren gaan lopen en te weinig gebruik gemaakt was van de kennis en kunde van initiatiefnemers in de stad. Het gemeentebestuur trok de conclusie dat een duidelijke scheiding tussen de rol van opdrachtgever en de coördinerende/ontwikkelende rol dringend gewenst was.
Rotterdam zette de lessen van 1990 snel om in aansprekend succes. In de in 1993 door het gemeentebestuur vastgestelde nota ‘Evenementen in Rotterdam, de stad als podium’ werd een nieuwe koers uitgezet waarin het initiatief uit de stad centraal kwam te staan, uiteraard met de intentie zo bij te dragen aan de doelen die de stad zichzelf gesteld heeft.
Er kwam een nieuwe evenementenstructuur met ‘duidelijk onderscheiden rollen die niet meer door elkaar kunnen lopen’. De gemeente Rotterdam concentreerde zich op haar taak als opdrachtgever en vergunningverlener. Rotterdam Festivals werd opgericht om het evenementenbeleid op ‘armlengte van het gemeentebestuur’ te coördineren en verder te ontwikkelen. Parallel daaraan zorgde Rotterdam Topport voor aansprekende topsportevenementen. Als eerste stad in Nederland kreeg Rotterdam een samenhangend evenementenbeleid dat werd geborgd via het platform ‘de stad als belevenis’, waarin ook het in ‘99 opgerichte Rotterdam Marketing en de betrokken gemeentelijke diensten waren vertegenwoordigd. Door plannenmakers binnen een duidelijk tijdspad én in competitie met elkaar te laten meedingen naar een plekje op de kalender ontstond een strakke, eenduidige aanpak, vroegtijdige datumcoördinatie en een helder totaalprofiel.
Het nieuwe beleid was succesvol. De Zomerfestivals zetten Rotterdam op de kaart en Rotterdam onderscheidde zich door originele, met de stad verbonden oplossingen – zoals het organiseren van een Davis Cup ontmoeting op de Müllerpier of het eerste stadsstrand van Nederland. Het Rotterdamse coördinatiemodel werd een voorbeeld voor veel andere steden. Het economisch effect verdrievoudigde en de landelijke media-aandacht vertienvoudigde.

Het succes van Euro 2000 en het culturele hoofdstadjaar 2001 gaf de stad het zelfvertrouwen en de ambitie om, onder meer met behulp van themajaren, door te groeien tot een evenementenstad met internationale uitstraling.


Doordat de financiering van deze themajaren per project geregeld moest worden ontstond echter een vrij lange ambtelijke voorbereidingsperiode, waarin relatief weinig contact was met de plannenmakers in de stad. Langzaam maar zeker begon het coördinatiemodel te verwateren. Er ontstond weer een situatie waarin evenementen op verschillende plekken en op verschillende manieren beoordeeld en ontwikkeld werden. De coördinatieproblemen kwamen daardoor maanden later aan het licht en verschoven naar de afdeling vergunningen, die daarmee een oneigenlijke, steeds moeilijker rol kreeg te vervullen.
Niet alle gemeentelijke initiatiefnemers beschikken daarbij over dezelfde ervaring. Zo maakte onder meer het jongerenjaar tijdens de voorbereidingen nauwelijks gebruik van de in de stad aanwezige kennis, waarmee kostbare tijd en geld verloren is gegaan. Doordat deze partijen, over het algemeen in een laat stadium, alsnog bij Rotterdam Festivals, Rotterdam Marketing of andere ervaren partijen aankloppen krijgen die de ondankbare taak er in een heel laat stadium nog iets van te maken. Het onmiskenbare succes van de Rotterdamse festivals wordt gedragen door een langzaam maar zeker uiteenvallend coördinatiemodel, waardoor de kans op mislukte evenementen is toegenomen en dat verhindert dat de aanwezige kennis en inzet worden omgezet in een duidelijke stap naar het volgende niveau.
Deze notitie doet voorstellen die weer leiden tot een heldere en efficiënte evenementen coördinatie in de stad.


Hoofdstuk 2
Visie en ambitie


  1   2   3   4   5


De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2019
stuur bericht

    Hoofdpagina