Aanscherping evenementenbeleid Dieper in de stadDovnload 295.17 Kb.
Pagina2/5
Datum18.08.2016
Grootte295.17 Kb.
1   2   3   4   5

2 .1 Afbakening

Deze notitie creëert een aangescherpt afwegingskader voor de grote evenementen die minimaal 5.000 bezoekers trekken, geheel of gedeeltelijk plaats vinden in de openbare ruimte en tot ver buiten Rotterdam bekend zijn. Grootstedelijke evenementen die het profiel van Rotterdam mede bepalen, belangrijke pijlers zijn onder het cultuur- en sportbeleid van de stad en bezoekers van buiten Rotterdam naar de stad trekken.


Het Rotterdamse evenementenbeleid is veelzijdig en in een overkoepelende notitie over een stedelijk kader komt niet alles aan bod. Ook wordt een aantal onderwerpen aangestipt die dit jaar een nadere uitwerking krijgen.
Kleinere evenementen en in het bijzonder evenementen met een vooral sociale, gebiedsgerichte aanpak ontbreken in deze notitie. Niet omdat wij ze minder van belang achten, ze vormen een uiterst belangrijk onderdeel van het totaalaanbod, maar omdat ze andere doelen nastreven en een eigen aanpak met eigen doelstellingen verdienen. Rotterdam Festivals neemt zich voor ook daarvoor de komende tijd een nieuwe visie formuleren.
Datzelfde geldt voor de cruciale en vanzelfsprekende inbedding van de evenementen binnen het cultuur- en sportklimaat van de stad. Ieder evenement heeft, los van haar instrumentele waarde voor de stad, in de eerste plaats haar eigen inhoudelijke waarde. Dat aspect is goed gewaarborgd binnen de verschillende sectoren, onder meer via het cultuurplan 2009-2012. Wij nemen dat als vertrekpunt, bouwen daar op door en verbinden dat met een bredere, stedelijke context.
Doel is een aangescherpt stedelijk kader te creëren en een ambitieniveau vast te stellen waarbinnen de stad optimaal profijt trekt van haar evenementen en waarbij, beter dan op dit moment, prioriteiten gesteld kunnen worden bij het samenstellen van een evenwichtig, bij de stad en haar bewoners passend aanbod aan grote evenementen.

2.2 Visie en inspiratiebron: de stad

Visie: Rotterdam is een stad met een onderscheidend, gevarieerd aanbod van internationaal aansprekende evenementen. Evenementen die gedragen worden door de Rotterdammers, dieper doordringen in de stad en Rotterdam in binnen- en buitenland profileren als een stad met een eigen identiteit waar het prettig wonen, werken en verblijven is. De evenementen samen vertellen ‘het verhaal van Rotterdam’.

Rotterdam als jonge, internationale stad aan het water met een daadkrachtige en nuchtere mentaliteit.
De stad en haar bewoners vormen de belangrijkste inspiratiebron voor de Rotterdamse evenementen.


Hoofdstuk 3

Kracht en zwakte van de huidige situatie

Het Rotterdamse evenementenbeleid is binnen en buiten de stad veel geprezen en geldt als voorbeeld voor veel andere steden. We mogen daar met elkaar trots op zijn, maar het betekent niet dat onze positie onbedreigd is. Integendeel, de concurrentie neemt snel toe. Een balans van de sterke en zwakke punten, de bedreigingen én de kansen, opgesteld op basis van interviews met deskundigen en nationale en internationale literatuur.


STERK


  • Er is een sterke festival infrastructuur. Het gemeentebestuur en de gemeentelijke diensten staan van harte achter de doelstellingen. Er zijn ervaren, goed samenwerkende coördinerende partijen als Rotterdam Topsport, de Directie Veiligheid en Rotterdam Festivals. We beschikken over initiatiefrijke, op hoog niveau opererende, culturele instellingen en sport- en evenementenorganisatoren. Internationaal heeft Rotterdam een zeer goede naam bij event-professionals, sportbonden en producenten.
  • Met de festivals vieren we onze Rotterdamse identiteit. De wijzigingen in de bevolkingssamenstelling, de ontwikkeling van het culturele klimaat en de Rotterdamse thema’s worden weerspiegeld in de Rotterdamse evenementen. Festivals versterken de sociale cohesie en de trots van de bewoners op de stad. Die eigen identiteit zorgt er ook voor dat ons aanbod zich onderscheidt van dat in andere steden.
  • Rotterdam onderscheidt zich door de breedte van het aanbod dat alle segmenten van de Rotterdamse samenleving bereikt. Voor veel bezoekers behoren ‘hun’ festivals tot de hoogtepunten van het jaar. Telkens weer blijkt dat de Rotterdammers trots zijn op hun festivals.
  • We beschikken over een aantal evenementen met een internationale reputatie zoals het Filmfestival, North Sea Jazz en de Marathon. Veel andere evenementen behoren tot de landelijke top in hun segment. Ze hebben een duidelijk profiel, hebben een toekomstvisie en voelen zich verbonden met de stad.
  • Festivals hebben grote positieve neveneffecten voor de stad. De festivals genereren veel positieve media aandacht en bepalen mede het beeld van de stad. Er is waarschijnlijk geen andere activiteit waarmee Rotterdam zo vaak en zo positief de voorpagina’s van de kranten haalt. Het positieve beeld van stad heeft invloed op de keuze om er te wonen, te werken of te studeren en daardoor op het vestigingsklimaat voor het bedrijfsleven. De bezoekers zorgen door hun bestedingen ook voor een directe impuls van de economie.


ZWAK

  • Het groeiende aantal actoren dat buiten de in de jaren ‘90 door het gemeentebestuur opgezette evenementenstructuur om werkt, brengt serieuze coördinatie- en kwaliteitsproblemen met zich mee. Hierdoor is het heldere Rotterdamse evenementenprofiel langzaam maar zeker onduidelijk aan het worden. Ook het risico van mislukte evenementen is hierdoor toegenomen.
  • De na het EK2000 Voetbal en het Culturele Hoofdstadjaar 2001 beoogde internationale doorbraak is er nog niet gekomen. Rotterdam is nog geen stad met een sterk internationaal profiel als aantrekkelijke (evenementen)stad.
  • De themajaren voor water, sport en architectuur brachten de thema’s breed onder de aandacht en gaven een impuls aan de ontwikkeling van de betreffende sector. Het rendement ervan wordt echter geremd door late besluitvorming en het ontbreken van vaste patronen, waardoor initiatiefnemers in de stad te laat betrokken worden. Hierdoor worden kansen op het behalen van synergievoordelen gemist. Internationale promotie is in die situatie maar beperkt mogelijk.

1   2   3   4   5


De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2019
stuur bericht

    Hoofdpagina