Aanscherping evenementenbeleid Dieper in de stadDovnload 295.17 Kb.
Pagina3/5
Datum18.08.2016
Grootte295.17 Kb.
1   2   3   4   5

BEDREIGINGEN

 • Het publiek verandert van omvang, van samenstelling en van voorkeur. Daar niet op inspelen leidt tot sleetsheid en op termijn tot verlies aan betekenis. Zie bijlage 3.
 • De ontwikkeling en het succes van de Rotterdamse evenementen staan niet los van ontwikkelingen elders. Het aantal evenementen neemt overal ter wereld toe, er is een toenemende concurrentie tussen steden. Steden als Den Haag, maar ook Manchester, Wenen, Toronto, Singapore, Melbourne en Edinburgh investeerden de afgelopen jaren extra in hun evenementen. Ook zij zien steeds meer de waarde van evenementen voor hun imago en ontwikkeling. Het houdt ook in dat niets doen achteruitgang en verlies aan concurrentiepositie betekent.
 • De financiële positie van de meeste festivals is niet heel sterk. De basisfinanciering is via het cultuurplan of anderszins voor enige jaren gegarandeerd, maar er zijn geen grote reserves om tegenvallers op te vangen of weloverwogen risico’s te nemen bij het verder ontwikkelen van een evenement. Stijgende eisen en doorbelastingen vanuit de overheid kunnen een bedreiging gaan vormen.
 • Door de verdichting van de binnenstad zal er minder ruimte beschikbaar zijn voor grootschalige evenementen. Als deze spanning verder toe neemt zal het draagvlak bij bedrijven en bewoners van de binnenstad mogelijk afnemen.
 • Ernstige incidenten zoals die plaats vonden tijdens Koninginnedag 2009 in Apeldoorn en het strandfeest in Hoek Van Holland stellen ons voor de opgave ‘feestelijk’ en ‘veilig’ tijdens openbare manifestaties in balans te houden.


KANSEN


 • De kracht van de Rotterdamse evenementenstructuur en de gedrevenheid van de stad om zich op een hoog, niveau te presenteren creëert een enorme mogelijkheid om, juist in een economisch lastige periode, onze relatieve positie te versterken.
 • Er is sprake van een sterk groeiende bezoekersmarkt. Dit biedt kansen om meer mensen via evenementen Rotterdam te laten bezoeken en, vaak ook, te laten ontdekken.
 • Een steeds gesegmenteerder en veeleisender publiek dat op zoek is naar bijzondere, authentieke en betekenisvolle ervaringen en in toenemende mate bereid is daarvoor te reizen. Rotterdam kan die ervaringen bieden.
 • Er is een opvallende coherentie in de verschillende beleidsplannen die meer dan ooit samenhangend beleid en synergievoordelen mogelijk maakt. De stad is ambitieus en er is een heldere merkenstrategie vastgesteld. De Rotterdamse festivals kunnen sterker bijdragen aan de positionering als aantrekkelijke (evenementen)stad.

De confrontatie van deze punten met de, in het vorige hoofdstuk beschreven, ambitie en visie leidt tot de in hoofdstuk 4 beschreven aanscherping van de aanpak.Conclusies uit sterke zwakte analyse, daar uit voortvloeiende acties en

ambities


  1. Betekenis en rendement gaan boven kwantiteit

De toename van het aantal evenementen, de verdere verdichting van de binnenstad en toenemende internationale concurrentie vragen om een aanpak die meer is gericht op kwaliteit en zeggingskracht, dan op kwantiteit.


Lokale trots en worteling, toenemende behoeften aan bijzondere, authentieke ervaringen en de noodzaak om onderscheidend te zijn stimuleren in de richting van een sterk Rotterdams profiel.


   • Evenementen vertellen nog sterker ‘het verhaal van Rotterdam’

Geeft prioriteit aan evenementen die nauw verbonden zijn met de Rotterdamse bevolking en de Rotterdamse thema’s. Met elkaar zullen de evenementen, nog meer dan nu, het authentieke en bijzondere ’verhaal van Rotterdam’ vertellen.


   • Meer rendement en betekenis

Kwaliteit gaat voor kwantiteit. Eventueel ten koste van het aantal evenementen. De beleving van de bezoekers en de sfeer in de stad krijgen meer prioriteit. De grote evenementen zijn meerdaags en nodigen uit in de stad te verblijven. Er komen meer samenwerkingsprojecten met scholen, winkeliers en wijken.
3.2. Breng de basis weer op orde

De toename van het aantal evenementen in relatie met verminderde discipline en de verdere verdichting van de binnenstad vragen om meer focus, heldere coördinatieafspraken en herstelde discipline.
   • Breng de vaste patronen en discipline terug in het coördinatiemodel. Maak vroegtijdig en centraal afwegingen op basis van het evenementenbeleid van de stad.
   • Ontwikkel een duidelijke visie op en maak duidelijke afspraken over het gebruik van de openbare ruimte.
   • Houd het draagvlak in de stad op peil.
   • Zorg tijdens evenementen voor een veilige én feestelijke sfeer.

Bovengenoemde punten houden samen het draagvlak in de stad op een hoog niveau en ongewenste neveneffecten beter beheersbaar. Door betere coördinatie en door het intensiveren van de samenwerking kunnen ondernemers en maatschappelijke organisaties uitgroeien tot partners en ontstaan synergie voordelen.


3.3 Internationale focus noodzakelijk
De bezoekersmarkt zal blijven groeien, internationaliseert en concurrerende steden investeren fors in hun beeldbepalende evenementensector. Toenemende concurrentie, het nog weinig ontwikkelde internationale profiel en ambities op het gebied van citymarketing dwingen tot een onderscheidende, internationale positionering.

Dit sluit naadloos aan op de ambities van de economische visie (ruimtelijke ontwikkelingsstrategie) 2030, waar vrije tijd een van de belangrijkste prioriteiten is, de merkenstrategie van de stad, de tussenrapportage van de EDBR en het cultuurplan 2009-2012.

De uitgangspositie voor Rotterdam is uitstekend. Onze evenementen kunnen de stad nog veel meer op leveren dan ze al doen. Om de in de merkenstrategie genoemde ambities waar te maken is echter, ook bij bestaande sterke evenementen, meer focus en een hoger ambitieniveau noodzakelijk.
Hoofdstuk 4

Uitwerking, concrete aanpak
4.1 Haal meer betekenis en rendement uit het bestaande aanbod

Inzet voor de komende jaren is meer focus en meer kwaliteit, meer doorlopende lijnen en minder ad hoc beslissingen. Het beleid zal daarom enigszins worden bijgesteld ten gunste van sterk met de stad verbonden, jaarlijks terugkerende evenementen en thema’s.4.1.1 Evenementen vertellen nog sterker het verhaal van Rotterdam
De evenementen zullen nadrukkelijker uitgedaagd worden betekenisvolle, met de kenmerken van de stad verbonden ervaringen te leveren. Wat wordt er gevierd met het festival; wat maakt het typisch Rotterdams; wat geeft het terug aan de stad worden belangrijker vragen bij de beoordeling van initiatieven. Rotterdam Festivals heeft de richting uit de nota inmiddels opgenomen in haar criteria (zie bijlage 2) en in praktijk gebracht bij het vaststellen van het programma voor 2010.
Bij het vaststellen van het programma is een duidelijk onderscheid gemaakt tussen iconen, parels en kleinschalige projecten. Om het heldere stedelijke evenementenprofiel te herstellen komt daarbij meer accent op de met de thema;’s van de stad verbonden festival iconen én op met de locatie verbonden kleinschalige programmering. Naast een algemene inzet om Rotterdam te positioneren als interessante, internationale en kosmopolitische cultuur- en sportstad zullen de festivals Rotterdam uitdragen als Havenstad, Jongerenstad, Multiculturele stad en als een stad die durft.
4.1.2 Iconen worden uitgebouwd en dringen dieper in de stad door
Iconen vormen het meest opvallende gezicht van de evenementenstad Rotterdam. Ze hebben internationale potentie en over het algemeen hoge bezoekers aantallen, ze wortelen diep in de stad en dragen bij aan het ‘merk Rotterdam’ doordat ze een Rotterdams thema onderscheidend positioneren. Naast publieksevenementen ontwikkelen ze zich ook steeds meer als internationale netwerkbijeenkomsten voor professionals. Spreiding over meerdere aaneen gesloten dagen en een kwalitatief hoogstaande (maar niet per se grootschalige) randprogrammering geven de stad een feestelijk karakter. De aankleding van de stad ademt de sfeer van het Icoon uit. Mensen kijken ernaar uit om meerdere dagen in de stad te verblijven.
Jaarlijks zal op voordracht van Rotterdam Festivals en Rotterdam Topsport in de Staf City Marketing een selectie gemaakt worden van omstreeks tien top evenementen die met elkaar de thema’s van de stad uitstralen en een evenwichtig beeld van de stad Rotterdam geven.

Iconen 2010
Januari International Film Festival Rotterdam (stedelijk thema: C)

April Marathon Rotterdam (S)

Juni onder voorbehoud: mogelijk nieuw dance evenement (J)

Juli Grand Depart Tour de France (S)

Juli Zomercarnaval (M)

Juli North Sea Jazz (C)

Augustus Bavaria City Racing (D)

September Wereldhavendagen (H)

September Gergiev Festival (C)

Oktober WK Turnen (S)


Evenemenen representeren de volgende Stedelijke thema’s;

De Havenstad

De Jonge stad

De Multiculturele stad

De stad met Durf: ‘Dat kan alleen maar in Rotterdam’/ ‘Zoiets heb ik nog nooit meegemaakt

Stad met een internationaal Sportklimaat

Stad met een kosmopolitisch, internationaal Cultuurklimaat

Van deze iconen verwacht de stad de inzet om de betekenis, zeggingskracht en het rendement van de iconen voor Rotterdam en de Rotterdammers te laten toenemen. Rotterdam Festivals gaat met deze partijen in gesprek om hen daarbij te steunen en te stimuleren. Binnen het evenementenfonds wordt voor dit doel een bedrag afgebakend.


De iconen wortelen dieper in de stad, dragen bij aan het merk Rotterdam en zijn naast publieksevenementen ook internationale netwerkbijeenkomsten voor professionals.
We zetten in op de versterking van de iconen door te investeren in:


 • Verdieping in de stad: permanente samenwerking met scholen, ondernemers en wijken.

Betrokkenheid van andere partijen (scholen, ondernemers) in de stad wordt door Rotterdam Festivals en de betrokken festivals actief gestimuleerd, onderhouden en uitgebouwd. Samenwerking leidt tot een diepere worteling van het evenement in de stad en een hoger rendement voor alle betrokkenen. Dit zal leiden tot minimaal 6 samenwerkingsprojecten per jaar. • Zichtbaarheid: rand- en voorprogrammering in de stad.

Beeldbepalende evenementen, waaronder het Zomercarnaval en de Marathon worden nadrukkelijker tweedaags. Spreiding over meerdere aaneengesloten dagen en een kwalitatief hoogstaande (maar niet per se grootschalige) randprogrammering geven de stad een feestelijk karakter. De aankleding van de stad wordt op een kwalitatief hoger niveau gebracht. Het wordt aantrekkelijker om meerdere dagen in de stad te verblijven. • Eenduidige presentatie van het stedelijk aanbod

Op dit moment ontbreekt een webportal waar het totale festivalaanbod aansprekend, in samenhang en tweetalig wordt gepresenteerd. Rotterdam Festivals heeft die site ontwikkeld en zal deze nog voor het zomerseizoen presenteren en daarbij zorgen voor een goede koppeling aan andere stedelijke websites.


 • Persbewerking

Rotterdam Marketing zal de internationale persbewerking intensiveren, waardoor de media aandacht wordt vergroot. Op de festivals vindt de gast ook informatie over de stad Rotterdam.


 • Gastvrijheid

Service en gastvrijheid zijn zeer sterke concurrentiefactoren en zullen de komende jaren meer accent krijgen. De belangrijkste factoren die bijdragen aan een gastvrij gevoel zijn van menselijke aard, een vriendelijke en persoonlijke benadering zal het verschil maken. De Chief Marketing Officer (CMO) neemt zich voor dit onderwerp de komende jaren prioriteit te geven, onder meer door positieve en slechte ervaringen sneller en vaker met elkaar uit te wisselen.
De belangrijkste festivals zullen hierdoor dieper in de stad doordringen en meer synergie voordelen opleveren. Het evenementenprofiel van de stad zal, ook naar buiten toe, sterker en aanzienlijk helderder worden.
4.1.3 Iconen zijn omringd door kleinere en middelgrote evenementen: parels en city lounge
Uiteraard zijn er nog veel meer belangrijke en zelfs gezichtsbepalende evenementen in de stad. Het lijstje iconen ligt dan ook zeker niet vast voor de komende jaren.

Ook de Operadagen, Het CHIO, het Dunya Festival, ABN AMRO World Tennis Tournament, De Wereld van Witte de With en de Dag van de Romantische Muziek (om er maar een paar te noemen) zijn onmisbare parels binnen het totaalaanbod. Met elkaar zorgen ze voor een levendig en divers aanbod, voor een evenwichtig, op elkaar afgestemd geheel waarin voor iedere doelgroep iets van waarde te vinden is.

Ook veel van de middelgrote en kleinere evenementen genereren binnen hun specifieke segment landelijke en soms internationale aandacht. Ze vormen een aantrekkelijk en essentieel onderdeel van het totaal, maar zijn over het algemeen minder grootschalig. Ook deze evenementen zullen aangesproken worden op hun ‘Rotterdamsheid’ en betekenis voor de bezoekers, maar veel van de succesvolle aspecten van het huidige beleid blijven gehandhaafd. Er blijven veel laagdrempelige festivals. Festivalonderdelen en evenementen in de openbare ruimte blijven waar mogelijk gratis toegankelijk. Duurzaamheid wordt een steeds belangrijk aandachtspunt.

Gebiedsgeoriënteerde evenementen


De derde, maar zeker niet minder belangrijke laag vormen de evenementen die de gewenste sfeer in een bepaald deelgebied creëren of een ontmoetingspunt zijn voor bewoners van een straat, wijk of deelgemeente. Ze hebben geen groot effect op het imago van de stad, zullen geen toeristen trekken en moeten ook niet belast worden met verwachtingen op dat punt. Deze evenementen hebben heel specifieke doelen en verdienen een eigen, op het gebied gerichte, aanpak. Ze vallen echter buiten het bestek van deze notitie over grote evenementen. Wel relevant in dit kader is de rol die kleinschalige activiteiten spelen in het centrum van de stad.
Meer kleinschalige activiteiten: City Lounge

City Lounge is een samenhangend geheel aan kleinschalige activiteiten die het (zomer)festivalgevoel versterken. Ze vinden plaats in de binnenstad, zijn een kwalitatieve toevoeging op het aanbod in de stad, markeren bepaalde gebieden, werpen een (ander) licht op onontdekte plekken en vormen een doorlopende rode draad door de zomerprogrammering. Ze kunnen aansluiten bij initiatieven van ondernemers en verhogen de sfeer in het centrum.


Binnen het programma van de Rotterdamse Zomerfestivals 2010 is, ondanks doorgevoerde bezuinigingen, meer ruimte geschapen voor deze kleinschalige, gebiedsgeoriënteerde evenementen. Deze activiteiten zullen de specifieke kwaliteiten van een locatie benadrukken: Het Park als oase van rust, het Grote Kerkplein en het Schouwburgplein als het kosmopolitische stadsplein van Rotterdam.

Voorbeelden zijn ook de Zomerzondagen in het Park, Verborgen Tuinen, North Sea Round Town en ‘De Nieuwe Binnenweg Leeft.
4.2 De basis weer op orde
Voor een succesvol en evenwichtig evenementenbeleid is een strakke, centrale coördinatie noodzakelijk. Overname van onderstaande adviezen zal er voor zorgen dat het evenementen coördinatiemodel weer optimaal functioneert.

4.2.1 Breng de vaste patronen en discipline terug in het coördinatiemodel. Coördineer vroegtijdig en blijf scherp met het vergunningbeleid


 • Vaste loketten: Rotterdam Festivals, Rotterdam Topsport

Rotterdam Festivals en Rotterdam Topsport, voor de sportevenementen, vormen de vaste loketten voor grote publieksevenementen. Rotterdam Festivals is daarbij verantwoordelijk voor de datumcoördinatie en het opstellen van de evenementenkalender.
Rotterdam Festivals en Rotterdam Topsport begeleiden het proces, beoordelen initiatieven in een vroegtijdig stadium, geven een oordeel over de meerwaarde voor de stedelijke thema’s, de haalbaarheid, beschikbare data, enz. Ze zijn namens de stad contractpartij en financieren, ondersteunen en begeleiden de evenementenorganisatoren.


 • Bestuurlijke inbedding via Staf City Marketing

OBR, Dienst Kunst Cultuur en de dienst voor Sport en Recreatie vervullen vanuit de gemeente de opdrachtgeversrol voor deze stichtingen. Bij grote, sectoroverstijgende evenementen, zoals de themajaren en bijzondere projecten zoals de Tour De France, de Red Bull Air Race en andere in omvang en complexiteit vergelijkbare projecten, vindt besluitvorming plaats in de in januari 2009 opgerichte ‘Staf City Marketing’ 2, waarbij ook de dienst Kunst en Cultuur en Sport en Recreatie betrokken zijn.
Door de voorgestelde aanscherping van de taakverdeling neemt het risico voor mislukkingen af en wint het proces en het eindresultaat aan kwaliteit.
4.2.2 Versterk relatie evenementenbeleid - vergunningenbeleid
Een succesvol evenementenbeleid vereist een goede samenwerking tussen alle betrokken partijen, maar zeker tussen de partijen die vanuit de evenementenvisie van de stad ‘aanvallen’ en de partijen die ‘beheersen’ .
De inhoudelijke beoordeling of een evenement ondersteuning verdient ligt in eerste instantie bij Rotterdam Festivals en Rotterdam Topsport, als het gaat om grote sectoroverstijgende evenementen vindt vervolgens besluitvorming plaats bij de Staf City Marketing, o.l.v. de wethouder Economie, Haven en Milieu. Naast de inhoudelijk beoordeling dient het evenement te worden getoetst aan de criteria die gelden voor de openbare orde en veiligheid. De Burgemeester is hiervoor verantwoordelijk en bepaalt onder welke voorwaarden een evenement georganiseerd kan worden. Op basis hiervan wordt er wel of geen vergunning verleend.
Door de hiervoor beschreven verwatering van het coördinatiemodel is de relatie tussen deze twee poten voor verbetering vatbaar. Door de beperking van het aantal loketten en geldstromen en een intensieve en vroegtijdige uitwisseling van informatie tussen Rotterdam Festivals en de Directie Veiligheid zullen eventuele problemen in een veel eerder stadium voorzien en opgelost kunnen worden.
De samenwerking tussen Directie Veiligheid en Rotterdam Festivals krijgt gestalte door:


   • Ontwikkeling van gebiedsprofielen. Zonder de voor een aansprekend en verrassend programma noodzakelijke flexibiliteit aan te tasten zullen er voor een aantal cruciale en gevoelige plekken in de stad zoals de Coolsingel en het Waterfront gebiedsprofielen worden opgesteld, waarin een aantal vaste randvoorwaarden per plek wordt vastgelegd. Dit betreft zowel beheersaspecten als de gewenste sfeer. Rotterdam Festivals en de Directie Veiligheid stellen jaarlijks aan de hand van de door de betrokken partijen aangedragen feiten en ervaringen een advies op ten aanzien van de het specifieke gebruik van deze evenementenlocaties. Deze gebiedsprofielen zullen de overlast beperken en bijdrage aan de gewenste uitstraling van het gebied versterken.
   • Rotterdam Festivals beheert een databestand waarin alle beoogde grote projecten in een vroegtijdig stadium zijn opgenomen. Hierin wordt naast beoogde locatie en tijdstip ook de in de nota evenementenvergunningen ‘risico classificatie’ opgenomen. Mede hierdoor kunnen evenementen beter gespreid worden over data en locatie.
   • Rotterdam Festivals of Rotterdam Topsport wordt betrokken bij de beoordeling van alle grootschalige evenementen, ook de evenementen die niet afhankelijk zijn van financiële ondersteuning door de gemeente Rotterdam.
   • Op basis van de beschikbare informatie vindt geformaliseerd driewekelijks agendaoverleg tussen Rotterdam Festivals en Directie Veiligheid plaats. Hierdoor ontstaat in een vroeg stadium betrokkenheid van Directie Veiligheid bij het samenstellen van de agenda.
   • Het tijdspad voor de beoordeling van plannen en vergunningsaanvragen zijn afgestemd en zullen strenger worden gehanteerd. Vaak zijn laat ingediende plannen niet de meest professionele en resteert te weinig tijd voor een zorgvuldige productie en promotie.


4.2.3 Ruimte voor evenementen
Evenementen hebben het grootste rendement in de binnenstad. Tegelijkertijd wordt de fysieke buitenruimte voor evenementen steeds schaarser. Het OBR zal, in nauwe samenspraak met de dienst Stedenbouw en Volkshuisvesting, Rotterdam Festivals en andere betrokkenen op korte termijn onderzoeken op welke wijze ruimtelijke mogelijkheden ontwikkeld kunnen worden om ook in de toekomst grote evenementen in het centrum te kunnen blijven presenteren.1   2   3   4   5


De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2019
stuur bericht

    Hoofdpagina