Aanvraag bijkomend nieuwe opleidingDovnload 34.88 Kb.
Datum16.08.2016
Grootte34.88 Kb.

Aanvraag bijkomend nieuwe opleiding
  1. Algemene informatie

I.1. Graad en kwalificatie
I.2. VKS-niveau opleiding
I.3. Gerichtheid opleiding
I.4. Studieomvang (ECTS)
I.5. Studiegebied
I.6. Instellingen die de opleiding aanbiedenI.7. Verwante opleidingen (cf. clustering per domein)


  1. Procesbeschrijving aan de hand van vragenlijst (gelieve passend antwoord aan te kruisen)

Vraag

Ja

neen

Nvt

opmerking

II.1. Zijn de domeinspecifieke leerresultaten gezamenlijk opgesteld?

II.2. Werden alle instellingen die de betreffende opleiding aanbieden bij de formulering van de domeinspecifieke leerresultaten betrokken?

II.3. Was er consensus onder de instellingen bij de vastlegging en aanvaarding van de domeinspecifieke leerresultaten?

II.4 Zijn de domeinspecifieke leerresultaten afgestemd op de domeinspecifieke leerresultaten van verwante opleidingen?

II.5. Werden de domeinspecifieke leerresultaten naar inhoud en niveau afgetoetst met domeindeskundigen van het vakgebied in relatie tot de Vlaamse kwalificatiestructuur en artikel 58§2 van het Structuurdecreet?
II.6. Werden de domeinspecifieke leerresultaten afgetoetst met studenten (of recent afgestudeerden)?

II.7. Werden de domeinspecifieke leerresultaten afgetoetst met het werkveld?

II.8. Zijn de gecontacteerde werkveldvertegenwoordigers relevant voor de betreffende sector(en)?

II.9. Zijn de leerresultaten in overeenstemming met de Vlaamse en/of (inter)nationale regelgeving of standaarden betreffende de beroepsuitoefening?

II.10. Zijn de domeinspecifieke leerresultaten gebaseerd op internationale bronnen (kaders)?
II.11. Is het standaard beschrijvingsmodel gehanteerd als methodologisch kader voor het formuleren van de domeinspecifieke leerresultaten? Zoniet, verduidelijk welk methodologisch kader gebruikt werd.

II.12. Zijn de domeinspecifieke leerresultaten gunstig geadviseerd door ten minste twee gezaghebbende internationale domeindeskundigen? Internationale deskundigheid’ betekent dat de domeindeskundige ruime ervaring heeft met verwante buitenlandse opleidingen van dezelfde oriëntatie en hetzelfde niveau en in staat is de betrokken opleiding inhoudelijk ermee te vergelijken. Zeker voor academische opleidingen moeten de internationale domeindeskundigen voor lange tijd in het buitenland werkzaam zijn.
  1. Controlelijst verplichte bijlagen

(aankruisen)

III.1.Domeinspecifieke leerresultaten (door de VLUHR beslist)

X (zie formulier)

III.2. Convergentietabel van domeinspecifieke leerresultaten met Vlaamse kwalificatiestructuur

X (zie formulier)

III.3. Samenstelling taakgroep

X (zie formulier)

III.4. Verslag van toetsingsgroep met samenstelling

X (zie bijlage bij het formulier)

III.5. Rapport van de geconsulteerde internationale deskundigen met kort cv

Zie bijlage

III.6. Verslag beslissing VLUHR over domeinspecifieke leerresultaten

XDe database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2019
stuur bericht

    Hoofdpagina