Aanvraag verzekering afdeling welzijnsschakelsDovnload 27 Kb.
Datum24.07.2016
Grootte27 Kb.


aanvraag verzekering AFDELING WELZIJNSSCHAKELS


(moederdossier IC: D00046/6A)

 1. Groeperingen’ voor deelnemers aan activiteiten

 2. Lichamelijke ongevallen vrijwilligers met dekking bewezen loonverlies

 3. Objectieve burgerlijke aansprakelijkheid bij brand en ontploffing voor uitbating eigen lokalen (wettelijk verplicht!)

 4. Alle risico’s eigen materiaal of tijdelijk gehuurd/geleend materiaalOpsturen naar: IC verzekeringen, Handelsstraat 72, 1040 Brussel of per mail aan serviceteam6@ic-verzekeringen.beTelefoonnummer 02/509 97 97Gegevens van de groep die behoort tot Welzijnsschakels
Naam groepJuridisch statuut

Vzw ( ) – feitelijke vereniging ( ) (aankruisen wat past)
Adres (1)Tel en faxE-mail (2)Rekeningnummer (3)VerantwoordelijkeOverzicht van af te sluiten dekkingen

 1. Groeperingen’ voor deelnemers aan activiteiten

Activiteit

Regelmaat

Gemiddeld aantal deelnemers


 1. Lichamelijke ongevallen vrijwilligers met bewezen loonverlies

(zie toelichting achteraan)

Aantal prestatiedagen
 • 50 dagen

 • 100 dagen

 • 150 dagenEnkel voor personen met een beroepsinkomen
 • Ja

 • Neen
 1. Objectieve burgerlijke aansprakelijkheid bij brand en ontploffing voor uitbating eigen lokalen (wettelijk verplicht!)


Risicoligging:

Straat + huisnummer

Postcode + gemeente


Aantal dagen per jaar uitgebaat: 1. Alle risico’s eigen materiaal of tijdelijk gehuurd/geleend materiaal

Gelieve het bijgevoegd document vervolledigd terug te sturen.Toelichtin bij de verzekering lichamelijke ongevallen voor de vrijwilligers met bewezen loonverlies


 • Het conventioneel loon is gelijkgesteld met het wettelijk maximum in arbeidsongevallen (2012 = € 38.564,91).

 • Risicobeschrijving: Opdrachten van de verzekeringnemer voor uitoefening van activiteiten inherent aan de werking van Welzijnsschakels.

 • Dekkingen::

- Overlijden: 7 x conventioneel loon

- Blijvende invaliditeit: 12 x conventioneel loon

- Tijdelijke ongeschiktheid: 90% van het conventioneel loon

- Medische kosten: barema AO
 • Interpretatie voor het bepalen van het aantal prestatiedagen: Eén prestatiedag wordt beschouwd als 8u. Met andere woorden: Een raming maken van alle prestatie-uren van alle vrijwilligers en samentellen  gedeeld door 8, is het aantal prestatiedagen.

 • Premies:

  • 50 prestatiedagen voor alle vrijwilligers:

  • 50 prestatiedagen enkel voor personen met een beroepsinkomen:

  • 100 prestatiedagen voor alle vrijwilligers:

  • 100 prestatiedagen enkel voor personen met een beroepsinkomen:

  • 150 prestatiedagen voor alle vrijwilligers:

  • 150 prestatiedagen enkel voor personen met een beroepsinkomen:

De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2019
stuur bericht

    Hoofdpagina