Aanvraagformulier tot uitbetaling van een stimuleringsbijdrageDovnload 15.74 Kb.
Datum22.08.2016
Grootte15.74 Kb.

Aanvraagformulier Uitbetaling Stimuleringsregeling hemelwater Aa en Maas 2011 -2015 __________________________________________________________________________________________________________________________


Aanvraagformulier tot uitbetaling van een stimuleringsbijdrage

  1. Gegevens aanvrager

Gemeente : ….………………………………...…………………………………..

Adres : ….………………………………...…………………………………..

Postcode : ….………………………………...…………………………………..

Plaats : ….………………………………...…………………………………..

Bankrekeningnummer : ….………………………………...…………………………………..

Naam contactpersoon : ….………………………………...…………………………………..

Functie contactpersoon : ….………………………………...…………………………………..

Telefoonnummer : ….………………………………...…………………………………..

Emailadres : ….………………………………...…………………………………..
Door Waterschap Aa en Maas is in de brief dd. …………….. met kenmerk ……… in principe subsidie verleend voor het afkoppelen van schoon hemelwater van de riolering. De hoogte van de subsidie is toen als voorlopig aangemerkt. Met deze aanvraag meldt de aanvrager dat de werkzaamheden zijn uitgevoerd en wordt verzocht de subsidie definitief vast te stellen en uit te betalen.


  1. Gegevens project

  • Locatie waar werkzaamheden zijn uitgevoerd (woonkern, straat):

………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………….


  • Hoeveel m2 schoon verhard oppervlak is afgekoppeld? (opmerking: hellende dakvlakken horizontaal meten): ……………………m2.

  • Is het oppervlak gewijzigd ten opzichte van het oppervlak waarvoor de stimuleringsbijdrage is aangevraagd (het getal dat is ingevoerd op het aanvraagformulier tot toekenning)?

Ja / Nee


  1. Werkelijke kosten van de uitvoering

De werkelijke kosten van de uitvoering van het plan (conform artikel 9) bedragen

Kosten voor uitvoeringAftrek overige subsidies

–€

Totaal werkelijke kosten

  1. Ondertekening

Ondergetekende verklaart dit formulier naar waarheid te hebben ingevuld.

plaats:


datum:

handtekening:


naam en functie (in blokletters):


__________________________________________________________________________________________________________________________
datum: 1 juli 2011


: binaries -> content -> assets -> am---website -> over-aa-en-maas -> beleid -> hemelwater
assets -> Technische vragen en antwoorden opiniërend ab 7 juli 2010
assets -> Onderwerp : Marap 2011 -1 Bijeenkomst : ab 11-1 op 21-6 te Klaaswaal Korte toelichting
assets -> D activiteiten Scholing Werkervaring Diensten ac-wespp gooi en Vechtstreek Informatie voor klanten
assets -> Aanmeldingsformulier voor beschermd wonen of ambulante woonbegeleiding
assets -> T Hof deeltijdbehandeling voor ouderen met psychiatrische en/ of psychosociale problemen
assets -> De Beeck Inzichtgevende deeltijdbehandeling voor ouderen met psychiatrische problemen
assets -> Voortgezet onderwijs en Middelbaar Beroepsonderwijs Oktober 2011
hemelwater -> Aanvraagformulier tot toekenning van een stimuleringsbijdrage Gegevens aanvrager
De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2019
stuur bericht

    Hoofdpagina