Aarhus klacht tegen de staat der nederlandenDovnload 14.27 Kb.
Datum25.08.2016
Grootte14.27 Kb.
AARHUS KLACHT TEGEN DE STAAT DER NEDERLANDEN
Stand van zaken

In juni en juli benaderde de NLVOW een aantal mensen met het verzoek feiten aan te leveren om de Aarhus klacht van de NLVOW tegen de Staat te onderbouwen. De respons daarop was niet groot, om niet te zeggen nihil. Dat kan aan de vakanties gelegen hebben, het kan ook gelegen hebben aan het feit dat ondergetekende zo druk was met ontwikkelingen Friesland dat hij er zelf weinig aan kon doen.

 

Dit wil niet zeggen dat er niets is gebeurd. Onze advocaat, Jan Veltman, heeft twee voorbereidende onderzoeken afgerond en daarover nota’s geschreven die kunnen dienen als bouwstenen voor de in te dienen klacht. En een team van studenten van de Erasmus Universiteit Rotterdam heeft een aantal WOB-dossiers geanalyseerd om de klacht met feiten te kunnen onderbouwen. 

Nu de grootste drukte in Friesland voorbij is, hebben we samen met Jan Veltman en de studenten uit Rotterdam de draad weer opgepakt. We hebben dus vertraging opgelopen, de klacht nog dit jaar indienen zal niet meer lukken, maar doel is nu om dat begin volgend jaar te gaan doen.

 

Wat is er nodig?

In de klacht gaan we (onder meer) betogen dat: (1) de overheid - lees: Rijk, provincies of gemeenten - burgers niet tijdig en goed heeft geïnformeerd over beleidsplannen of over aanvragen voor de bouw van windturbines; (2) er geen sprake was van vroegtijdige inspraak, dat wil zeggen: als alle opties nog open zijn; (3) er geen rekening werd gehouden met wat er in die inspraak naar voren werd gebracht.


We weten allemaal dat de overheid het maar al te vaak heeft laten afweten op deze punten, Jan Veltman kan het ook zo opschrijven, maar punt is dat we het moeten kunnen bewijzen. En dat niet alleen: het mag niet om een paar incidenten gaan, maar we moeten kunnen bewijzen dat het systematisch is - dat de overheid er structureel met de pet naar gooit.
En dus hebben we bewijsstukken nodig van zoveel mogelijk situaties waarin het Rijk, de provincie of een gemeente burgers niet goed heeft geïnformeerd, waarin inspraak mosterd na de maaltijd was en waarin er niets werd gedaan met wat burgers naar voren brachten. En wat we dan nodig hebben zijn feiten want alleen daarmee kunnen we de klacht onderbouwen. We kunnen dus niets met een betoog hoe schandelijk het allemaal is. En we kunnen ook niets met verhalen over ontwikkelaars want de klacht richt zich tegen de overheid.
Via de WOB-verzoeken en het werk van de Rotterdamse studenten hebben we inmiddels genoeg bewijsmateriaal dat we kunnen inzetten tegen het Rijk, maar we hebben nog veel te weinig in handen als het gaat om provincies en gemeenten. Dat moet veranderen willen we kans op succes hebben.
We voegen een formulier bij dat u kunt gebruiken om de feiten aan te leveren die we nodig hebben. Graag per concreet onderwerp steeds één formulier. En nogmaals: hou het zo kort en feitelijk mogelijk. We moeten aantonen dat het systematisch is en dus hebben we meer aan 100 korte reacties dan aan 50 lange verhalen. We moeten het bovendien allemaal vertalen!
Willen we vanaf nu de vaart erin houden, dan hebben we uw reactie nodig voor 31 december 2014. Laat ons weten of u mee kunt doen en om welke gevallen het zal gaan. En als u vragen heeft: stel ze.
We hopen dat we op u mogen rekenen. Zonder feiten kunnen we de klacht niet onderbouwen en maken we het de landsadvocaat o zo gemakkelijk de klacht onderuit halen wegens gebrek aan bewijs.

 

En mocht u andere mensen kennen die mee willen doen: schakel ze in!


Prof. dr. Albert Koers, a.w.koers@gmail.com


Zo beknopt en zo concreet mogelijk invullen. Als het even kan: gebruik per feit niet meer dan één regel. Het formulier verlengen is prima.
Twee voorbeelden van het soort feiten waar we wat me kunnen. Zo kort mag het dus zijn.

 • Op [maand + jaar] was er een hoorzitting die net voor de vakantie werd aangekondigd.

 • In [maand + jaar] werden alle ingediende zienswijzen zonder argumenten terzijde geschoven.

****


 1. Gaat het om een beleidsplan of om een plan voor de bouw van een winturbine of -park?

 • Beleidsplan. Zo ja, wat was de naam?

 • Projectvoorstel. Zo ja,wat was de naam?
 1. Wie is verantwoordelijk voor de besluitvorming?

 • Provincie. Zo ja, welke provincie?

 • Gemeente. Zo ja, welke gemeente?
 1. Wanneer en op welke wijze werden omwonenden/inwoners geïnformeerd?
 1. Wanneer en op welke wijze konden omwonenden/inwoners hun mening geven? 1. Op welke wijze werd er rekening gehouden met de resultaten van inspraak?
 1. Vindt u dat de provincie of de gemeente omwonenden/inwoners goed heeft geïnformeerd? Zo nee, waarom niet?
 1. Vindt u dat de provincie of de gemeente omwonenden/inwoners voldoende ruimte heeft gegeven om hun mening naar voren te brengen? Zo nee, waarom niet?
 1. Vindt u dat de provincie of de gemeente voldoende rekening gehouden heeft gehouden met wat omwonenden/inwoners naar voren hebben gebracht? Zo nee, waarom niet?Uw naam: Datum:
: wp-content -> uploads -> 2014
2014 -> Laurien Hansma Rijksuniversiteit Groningen Orangism in the Netherlands ca. 1780-1813
2014 -> Zingen met je kind Aan: de ouders van de kinderen van groep 1 / 2 / 3
2014 -> Verzamelde korte verhalen van Nederlandse en Belgische auteurs
2014 -> Laat het voor mijn part een smeerlap zijn, maar ik wil weten hoe het is
2014 -> Agenda voor het overleg van het Platform Mooi Zuidplas Datum: woensdag 10 september 2014 20. 00 uur Plaats: Oudheidkamer Nieuwerkerk a/d ijssel, ’s Gravenweg 6
2014 -> Agenda voor het overleg van het Platform Mooi Zuidplas Datum: woensdag 10 september 2014 20. 00 uur Plaats: Oudheidkamer Nieuwerkerk a/d ijssel, ’s Gravenweg 6
2014 -> Arts in opleiding tot arts voor Verstandelijk Gehandicapten (avg)
2014 -> Nieuw bulletin met nieuwtjes en berichtjes. Eindstand Nevobo midweek recreatieve competitie mei 2016
2014 -> Naam: Olivier Rijnsaard
De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2019
stuur bericht

    Hoofdpagina