Acces: Oefeningen query’s. Maak volgende query’s van de tblDierenDovnload 5.55 Kb.
Datum27.09.2016
Grootte5.55 Kb.

Acces: Oefeningen query’s.

Maak volgende query’s van de tblDieren.
  1. qryHoefdieren:

Een query die alle hoefdieren die in paren of familieverband leven weergeeft. Geef de velden dier, diersoort en levenswijze weer (in deze volgorde). Sorteer oplopend op dier.

  1. qryKnaagdierenEnRoofdieren:

Een query die alle knaagdieren en roofdieren weergeeft. Geef de velden dier, diersoort en nestvorm weer (in deze volgorde). Sorteer alfabetische op diersoort en verder aflopend op dier.

  1. qryBeginMetB:

Een query die alle dieren weergeeft waarvan de naam begint met een B. Geef alle velden weer (doe dit niet door ze één voor één toe te voegen aan de query). Sorteer oplopend op dier.

  1. qryReptielenEnAmfibiën:

Een query die de diersoort “reptielen en amfibiën” wijzigt in “reptielen en amfibieën”. Voer deze query ook uit.

  1. qryValk:

Een query die alle dieren verwijdert die in hun naam het woord valk bevatten. Deze query opslaan om eventueel later uit te voeren.

Oplossingen: Zie blad 2.

Acces: Oplossingen query’s.

De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2019
stuur bericht

    Hoofdpagina