Achterstallig onderhoud. Wie gaat dat betalen?Dovnload 4.99 Kb.
Datum07.10.2016
Grootte4.99 Kb.
Achterstallig onderhoud. Wie gaat dat betalen?

Voorafgaande aan de Tweede Kamerverkiezingen van 9 juni jongstleden werden in het maandelijks magazine van de VvE *) in het kader van de discussie van de fiscale aftrek van hypotheekrente aan de destijds twee grootste regeringspartijen , de CDA en de PvdA, een aantal vragen gesteld met betrekking tot hun partijbeleid inzake achterstallig onderhoud bij Verenigingen van Eigenaren. Ook de twee grootste oppositiepartijen de SP en de VVD kwamen aan bod hun mening over dit onderwerp toe te spitsen.

De PvdA zoekt kennelijk de oplossing in de gemeentelijke sfeer. In geval van achterstallig onderhoud en verloedering van wijken vinden zij dat de gemeente een rol moet hebben om preventief in te kunnen grijpen indien de VvE’en gebrekkig functioneren. Zij stellen dat dit in het belang is van de leden van de VvE zelf. Immers een prettige leefomgeving voor de burger kan niet zomaar wegvallen omdat een VvE beslist de gebouwen niet langer te onderhouden. De PvdA zal dan dus gemeenten bevoegdheid willen geven indien nodig een onderhoudsplan af te dwingen.

De CDA daarentegen zoekt het meer in de juridische sfeer. Zij stellen dat prive eigendom een fundamenteel recht is dat niet zomaar mag worden aangetast en dat achterstallig onderhoud verantwoordelijkheid van de eigenaar blijft. Pas als de leefbaarheid onder druk staat mag de overheid de vereniging ‘bewegen’ tot het aanpakken ervan. Indien er onveiligheid zou ontstaan kan de gemeente handhavend handelen, maar dan altijd via de rechter. Wel zou de gemeente kunnen helpen de VvE’en in contact te brengen met professionele organisaties als woningbouwcorporaties om het achterstallig onderhoud te verbeteren.

Ook de SP zoekt het antwoord op deze vraag in het wettelijk kader, wat verbeterd dient te worden. Met bijvoorbeeld een verplichte onderhoudsplanning en een dotatieregeling aan een reservefonds. De VvE’en dienen meer slagkracht te krijgen, maar dit is sterk afhankelijk van de grootte van een VvE. Knelpunt hierbij is het stemrecht situatie, waardoor de wensen van bewoners vaak ondergesneeuwd worden door die van dominante ontwikkelaars, beleggers of woningcorporaties. Dit zou via verbetering van de wetgeving voorkomen moeten worden.

De VVD heeft de eigen verantwoordelijkheid en vrijheid van vereniging hoog staan. Maar bij eventuele verloedering van gedeelde ruimten van complexen trekken ook zij aan de bel. Zij zien graag een wetswijziging op korte termijn in de Woningwet waarin de overheid onderhoud kan stimuleren, maar de eigenlaren weldegelijk de eindbeslissers blijven. Alleen in geval van gevaar voor de veiligheid of de volksgezondheid zou de overheid gerechtvaardigheid zijn in te grijpen.

Voorlopig is er nog geen coalitie gevormd en dan nog rest de vraag of zij gezien de coalitie onderhandelingen hun standpunten inzake achterstallig onderhoud bij VvE’en daadwerkelijk gestalte zullen doen. En is het aan de Eerste Kamer of de aanstaande wijzigingen in de Woningwet daadwerkelijk zullen worden doorgevoerd.

Footnote: *)Magazine VvE, jaargang 11, nr 2, mei 2010
De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2019
stuur bericht

    Hoofdpagina