Ad woensdag 30 juli 2008 ‘ Zonder hulp gaat het straks niet meer’Dovnload 5.98 Kb.
Datum16.08.2016
Grootte5.98 Kb.
AD woensdag 30 juli 2008

Zonder hulp gaat het straks niet meer’

Door HANS VAN SOEST

HILVERSUM - Floor (10) wil haar petje nooit afdoen. Het schermt haar af van de buitenwereld. Want van die buitenwereld moet het meisje niets hebben.

Ilona Greeve met dochter Floor: Er wordt te rigide het mes gezet in de regels.

FOTO UNITED PHOTOS/ROBIN VAN LONKHUIJSEN


Buitenspelen doet ze niet. Liever sorteert ze op haar kamer haar verzameling stenen: op grootte, op kleur. Telkens weer.

„Zes weken na haar geboorte merkten we dat Floor anders was,” vertelt moeder Ilona Greeve. „Hysterische huilbuien die maar niet stopten. Ze keek ons nooit aan.” Na veel onderzoek werd geconstateerd dat ze autistisch was.

Inmiddels is Floor 10. Het leven van Ilona en Erik Greeve staat volledig in het teken van Floor. Wanneer niet alles volgens schema verloopt, raakt het meisje in paniek. Dan begint ze zichzelf te slaan.

Ook haar één jaar jongere zusje Lot lijdt eronder. Spontaan een vriendinnetje meenemen uit school, dat kan niet. Een ander tv-programma op? Muziek aan? Alles wat haar ijzeren dagindeling doorkruist, maakt Floor panisch. „Lot hoeft maar een geluidje te maken waardoor Floors eigen wereldje wordt verstoord en het is oorlog,” zegt Ilona. „Ze wil niets liever dan de wereld buiten houden.”

Mede daarom is de schommel maar binnen opgehangen. Naast de ontbijttafel staat een prikbord waarop met simpele pictogrammen aan Floor wordt uitgelegd wat ze deze dag gaan doen. Als er iets gebeurt wat niet al ’s ochtends is aangekondigd, kan ze er slecht mee omgaan.

Het meisje heeft voortdurend één-op-één-begeleiding nodig. Iets wat niet te combineren is met een tweede kind, een baan en voldoende nachtrust. Vanuit de AWBZ krijgt de familie Greeve geld om zelf hulp in te kopen (een zogeheten persoonsgebonden budget, pgb). Dat geld vroegen ze na een aantal jaar aan, nadat bij hen ‘de accu leeg was’.

Een taxibusje brengt Floor van haar huis in Hilversum naar een speciale school voor kinderen met ernstige gedrags- of psychiatrische problemen in Bilthoven. Drie keer per week wordt ze ’s middags opgevangen door een betaalde hulp, zodat de ouders kunnen blijven werken.

Een keer per maand gaat ze in het weekend naar een logeerhuis, zodat zusje Lot ook wat aandacht krijgt.

Het kabinet wil het mes zetten in deze ‘ondersteunende begeleiding’. De AWBZ groeit uit zijn voegen. Jaarlijks kost die zo’n 22 miljard euro. Deze kabinetsperiode komt daar nog eens 2,5 miljard euro bij. Het kabinet wil de groei indammen en 800 miljoen euro bezuinigen.

De kosten voor de hulp aan Floor, 35.000 euro per jaar, kunnen de ouders niet zelf betalen. „Als de hulp straks niet meer wordt vergoed, weet ik niet of wij het nog wel aankunnen,” zegt Ilona. „Ik weet niet of Floor dan thuis kan blijven wonen.”Volgens Frank van der Meijden van patiëntenvereniging NPCF zijn het niet alleen kinderen als Floor die de dupe worden van de bezuinigingen. „Ook het maatschappelijk werk voor ouderen of de begeleiding van zelfstandig wonende gehandicapten dreigt te verdwijnen. Het mes wordt te rigide in de regels gezet.”

Ilona Greeve begrijpt best dat het kabinet kritisch naar de uitgaven kijkt. „Ik ken ook voorbeelden, waarbij ik denk: moet dat nou? Mensen die nooit hebben gewerkt en zichzelf laten uitbetalen om hun kind naar een sportclub te brengen. Dat klopt niet. Of de schoonmaakster die ineens met een pgb wordt betaald. Dat er beter wordt gecontroleerd op de uitgaven, is goed. Maar nu wordt iedereen de dupe.”
: per saldo -> up1
up1 -> Vereniging van budgethouders voor hulp en hulpmiddelen
up1 -> Verslag van de 25e Algemene Ledenvergadering van de vereniging Per Saldo op zaterdag 24 mei 2008 Aanwezig
up1 -> Slimme lijstjes van Per Saldo
up1 -> Directe financiering in de zorg. Stand van zaken in 8 Europese landen
up1 -> EigenWijs 4, september 2006 Alle teksten [Cover] Protocollen bepalen de indicatiestelling
up1 -> De gedragscode pgb-bureaus De opmaat tot een keurmerk
up1 -> Magazine voor mensen met een persoonsgebonden budget
up1 -> Herijkte grenzen Eindrapport van de Taskforce Verbetering afbakening Wtcg
up1 -> Bijlage 1 Bij de voorgestelde Pakketmaatregelen awbz 2009, vws 13 juni 2008 Onderdeel reactie Per Saldo, Utrecht, 17 juni 2008 Per Saldo: inperkingen awbz veel te rigoureus
up1 -> Paragraaf 6 Persoonsgebonden budget awbz artikel 1 In deze regeling wordt verstaan onder: I
De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2019
stuur bericht

    Hoofdpagina