Adlib Information SystemsDovnload 0.7 Mb.
Pagina1/21
Datum20.08.2016
Grootte0.7 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   21
6.5.1 gebruikersgids

Tip voor beginners:

Lees hoofdstuk 3
om snel van start
te kunnen gaan.

Adlib Information Systems


Copyright © 1992-2010 Adlib Information Systems B.V.® Alle rechten voorbehouden. Adlib® is een product van Adlib Information Systems B.V.®

De informatie in dit document kan zonder enige voorafgaande waarschuwing worden gewijzigd en houdt geen verplichting in voor Adlib Information Systems. Adlib aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de volstrekte juistheid en volledigheid van de hierin opgenomen teksten. De software, zoals deze in dit document staat beschreven, wordt geleverd onder de voorwaarden van een gebruiksrechtovereenkomst. De bedoelde software mag uitsluitend volgens de voorwaarden van deze overeenkomst worden gebruikt of gekopieerd.

Daar onze producten voortdurend verbeterd worden, kunnen nieuwere versies verschillen met de producten die hierin beschreven staan. Dit document houdt geen enkele contractuele verplichting in om software te leveren, en mag niet als definitieve productbeschrij­ving worden beschouwd.

Inhoud


1. Inleiding

1.1. Wat is Adlib


Adlib is niet alleen de naam van ons bedrijf maar we duiden er ook vaak onze computerprogramma’s mee aan, waarmee u grote hoeveelheden gegevens op een gestructureerde manier kunt beheren.

Er is een onderscheid tussen de Adlib programmatuur (software) en de applicaties (toepassingen). De programmatuur bevat alle code die het lezen in en schrijven naar databases en alle bijbehorende functionaliteit afhandelt, en wordt uitgevoerd in bestanden met het achtervoegsel .exe en/of .dll (en sommige perifere functionaliteit in bin-bestanden). Deze programmatuur is speciaal gemaakt voor het beheer van gegevens uit bibliotheken, musea, archieven, en soortgelijke instellingen.

De Adlib applicaties bestaan uit databases en gebruikersinterfaces (tabbladen met velden bijvoorbeeld) – eigenlijk alleen maar een verzameling gegevens dus – waar de software een bruikbaar geheel van maakt.

Deze structuur maakt het mogelijk dat u regelmatig nieuwe software kunt installeren, waar nieuwe functionaliteit in zit, terwijl er aan uw applicatie (die u misschien zelf hebt aangepast) niets verandert. Daarom kan uw programmatuur regelmatig een nieuw versienummer krijgen (bijvoorbeeld 6.5.0) wanneer u een nieuwe release installeert, terwijl uw applicatieversie altijd dezelfde blijft (bijvoorbeeld Museum Plus 3.4).
De gevensopbouw in Adlib-systemen is te vergelijken met die van een kaartenbak: bij elkaar behorende gegevens (bijvoorbeeld van een tijdschrift) worden bij elkaar opgeslagen. In Adlib spreken we echter niet van een kaart, maar van een ‘record’. Een verzameling records noemen we niet een kaartenbak maar een ‘database’, en een subset (deelverzameling) van een database een dataset. Zo’n database of dataset kunt u in een applicatie (aan)vullen met gegevens.

Gegevens worden ingevoerd en gepresenteerd op formulieren die per onderwerp over tabbladen (schermen) zijn verdeeld (maar tot hetzelfde record behoren).


Om de gegevens snel terug te kunnen vinden, wordt gebruik gemaakt van ‘indexen’; een index is een alfabetische of numerieke lijst van termen met een verwijzing naar het record waarin zo’n term voorkomt. U kunt op verscheidene manieren zoeken en de resultaten gesorteerd afbeelden, afdrukken en/of opslaan.
Het unieke van Adlib-systemen is dat ze erg flexibel zijn: de applicaties zijn op eenvoudige wijze met behulp van Adlib Designer aan te passen aan de wensen van de klant. Zo kunt u zelf kiezen welke gegevens worden opgeslagen en hoe die op het beeldscherm worden gepresenteerd aan de gebruiker. Ook kunt u kiezen voor welke gegevens indexen worden gemaakt en op welke manier deze indexen toegankelijk zijn. (Voor Designer is aparte documentatie beschikbaar in de vorm van online Help.)
Wanneer u Adlib-software koopt, krijgt u daar één of meer applicaties bij afhankelijk van uw licentie. Een applicatie is soms onderverdeeld in verschillende ‘modulen’ die ieder een apart aspect van de werkzaamheden of activiteiten in uw bibliotheek, museum of archief omvatten.

Adlib Museum bijvoorbeeld, wordt als een gestandaardiseerde applicatie geleverd. Elke applicatie omvat minimaal een module om objecten uit de collectie te kunnen beschrijven en weer terug te zoeken. Er kunnen echter ook modules zijn toegevoegd om bijvoorbeeld boeken of tijdschriften te beheren of om via internet in de collectie te kunnen zoeken.

En voor Adlib Bibliotheek is er een module voor het beheren van tijdschriften en een module voor het zoeken in de catalogus door bibliotheekbezoekers.

Dergelijke modulen zijn echter extra, en die moet u apart aanschaffen naast de catalogus- of collectiemodule.


1.2. Over deze handleiding


De handleiding die voor u ligt is toegespitst op de functionaliteit van de Adlib-software die zich voornamelijk in het bestand adlwin.exe bevindt. Het is deze programmatuur die de basis is van uw Bibliotheek, Museum, Tijdschriften, Bestellingen, Archief en/of Uitleenbeheer-applicatie. De functionaliteit in al deze applicaties is dezelfde en daarom is één handleiding daarvoor voldoende.
Zie voor applicatie-specifieke aspecten van Adlib Bibliotheek, Adlib Museum en Adlib Archief de bijlagen achter in deze gebruikersgids. Zie voor specifiek aspecten van de andere applicaties en modules de betreffende applicatie- of modulegidsen, indien beschikbaar.
In de onderhavige gebruikersgids vindt u dus voorbeelden uit alle bovengenoemde applicaties om de software-functionaliteit te illustreren, maar die functionaliteit kunt u in úw specifieke applicatie op basis van adlwin.exe ook terugvinden; de velden, databases en tabbladen zijn dus anders, maar wat u ermee kunt doen niet.
Om in deze handleiding onderscheid te maken tussen beschrijvende tekst en teksten die u op uw beeldscherm aantreft, wordt verschillende opmaak toegepast: • Teksten die op het beeldscherm worden getoond, titels van menu’s en opschriften van knoppen, worden hier cursief afgedrukt, bijvoorbeeld:
  Volledige catalogus
  Combineren
  Volgende • Teksten die u moet typen, worden met een schrijfmachineletter afgedrukt, bijvoorbeeld:
  Deze tekst kunt u invoeren... • Het opschrift van de toetsen op uw toetsenbord wordt in deze handleiding weergegeven met een smal en vet lettertype, bijvoorbeeld:
  Enter
  Page Down
  F1
  (Help)
  Soms moet u twee toetsen ‘tegelijkertijd’ indrukken: houd de eerste toets ingedrukt, en druk dan op de tweede toets. Zo’n toetscombinatie wordt in de tekst aangegeven door een plusteken (of koppelteken) tussen de betreffende toetsen, bijvoorbeeld:
  Ctrl+C

Opmerkingen, tips en waarschuwingen worden in een kader als dit afgedrukt, of alleen als een ingesprongen alinea.


De schermafbeeldingen in deze handleiding kunnen (nog afgezien van de applicatie waarvan ze zijn gemaakt) afwijken van de weergave op uw eigen beelscherm, afhankelijk van onder andere uw schermresolutie en Windows-versie.  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   21


De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2019
stuur bericht

    Hoofdpagina