Adlib Information SystemsDovnload 101.82 Kb.
Datum24.07.2016
Grootte101.82 Kb.
foutcodes

Adlib Information Systems


Copyright © 1992-2009 Adlib Information Systems B.V.® Alle rechten voorbehouden. Adlib® is een product van Adlib Information Systems B.V.®

De informatie in dit document kan zonder enige voorafgaande waarschuwing worden gewijzigd en houdt geen verplichting in voor Adlib Information Systems. Adlib aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de volstrekte juistheid en volledigheid van de hierin opgenomen teksten. De software, zoals deze in dit document staat beschreven, wordt geleverd onder de voorwaarden van een gebruiksrechtovereenkomst. De bedoelde software mag uitsluitend volgens de voorwaarden van deze overeenkomst worden gebruikt of gekopieerd.Daar onze producten voortdurend verbeterd worden, kunnen nieuwere versies verschillen met de producten die hierin beschreven staan. Dit document houdt geen enkele contractuele verplichting in om software te leveren, en mag niet als definitieve productbeschrij­ving worden beschouwd.

Foutcodes in Adlib


Code

Oorzaak

0

Geen fouten, actie geslaagd.

1

Tag niet gevonden.

2

Fout bij het alloceren van geheugen.

3

Overflow fout.

4

String te lang.

5

Foutieve datum of verkeerd datumformat.

6

Foutief sleuteltype.

7

Record niet gevonden.

8

Interne fout.

9

Fout in de database handle.

10

Index niet open.

11

Database niet open.

12

Fout bij het lezen van een database.

13

Fout bij het aanmaken van een database.

14

Fout bij het doorzoeken van een database.

15

Fout bij het tussenvoegen in een database.

16

Info bestand van een database niet geopend.

17

Fout in het info bestand van een database.

18

Fout bij het opslaan van een info bestand.

19

Ontbrekend licentiebestand.

20

Lege lijst.

21

Geen index.

22

Fout bij het toekennen van een nieuw recordnummer.

23

Fout in de WORDLIST.

24

Fout in een BTREE.

25

Fout bij het initialiseren van een BTREE.

26

Fout bij het woordzoeken.

27

Fout in de lengte van een sleutelwaarde.

28

Fout bij het verwijderen van het gegevensbestand.

29

Sleutelwaarde getrunceerd.

30

Record niet gelockt.

31

Recordnummer buiten het geldige gebied.

32

Dataset niet gevonden.

33

Fout in gekoppelde tag.

34

Record al gelockt.

35

Lock bestand niet geopend.

36

Fout bij het zoeken in een lock bestand.

37

Fout bij het schrijven in een lock bestand.

38

Fout bij het lezen van een lock bestand.

39

Fout in het procesnummer.

40

Lock bestand is te oud.

41

Fout: deling door nul.

42

Geheugenadres buiten het beschikbare gebied.

43

Ongeldig object.

44

Niet geïmplementeerde instructie

45

Niet opgeloste referentie.

46

Fout bij array referentie.

47

Math domain fout.

48

Math range fout.

49

ADAPL Programmabestand niet gevonden.

50

FACS bestandsnaam niet gevonden.

51

Afdrukken: Fout in de tijdelijke file.

52

Afdrukken: Fout bij het schrijven.

53

Afdrukken: Fout bij het wegsturen naar de printer.

54

Vervallen functie.

55

Ongeldige FACS bestandsnaam.

56

Ongeldige tag.

57

Ongeldige CVT.

58

Geen schrijfrechten.

59

Geen controlscherm.

60

Fout in het tekstenbestand.

61

Ongeldige veldherhaling.

62

De tag lijst is vol.

63

Fout bij het schrijven naar een gegevensbestand.

64

Fout gemeld door besturingssysteem.

65

Fout bij gezamenlijk gebruik.

66

Fout in de set-up (Adlib.PBK).

67

De versie van de set-up (Adlib.PBK) is te oud.

68

De set-up (Adlib.PBK) is niet geopend.

69

Fout bij het registreren van een object.

70

Fout bij het benaderen van het objectregister.

71

Fout bij het tussenvoegen in de recordlijst.

72

Fout bij het toevoegen aan de lijst met treffers.

73

Fout bij het verwijderen uit de lijst met treffers.

74

Geen sleutelwoorden over.

75

Bestand met tagfiles (Adlib.PRM) is niet geopend.

76

Fout in het bestand met tagfiles (Adlib.PRM).

77

Ongeldige positie in de lijst.

78

Het record is te groot.

79

Importbestand niet geopend.

80

Geen back-up bestanden beschikbaar.

81

Dumpbestand niet geopend.

82

Fout bij het verwijderen van een bestand.

83

Dubbel recordnummer.

84

Recordnummer ontbreekt.

85

Fout bij het locken van een gekoppeld record.

86

Fout bij het initialiseren van beeldverwerking.

87

Fout in een beeldbestand.

88

Fout bij het laden van een beeldbestand.

89

Fout bij het expanderen van een beeldbestand.

90

Schrijfbeveiliging overtreden.

91

Dubbele sleutelwaarde.

92

Ongeldige bestandsopdracht.

93

Fout wegens fysiek lock.

94

Fout bij het zoeken in een indexbestand.

95

Fout bij het schrijven in een indexbestand.

96

Fout in een indexpagina.

97

Fout bij het lezen van een indexbestand.

98

Fout in de definitie van een index.

99

Fout bij het openen van een indexbestand.

100

De index is corrupt.

101

Stack error.

102

Fout in tijdelijk bestand.

103

Record niet geselecteerd.

104

Record voor synoniem niet gevonden.

105

Verkeerd pad opgegeven.

106

Reguliere expressie is te groot.

107

Te veel haakjes gebruikt.

108

Haakje gevonden zonder tegenovergesteld haakje.

109

Eind van reguliere expressie bevat een fout.

110

Fout bij het gebruik van * of + in de reguliere expressie.

111

Syntax fout in reguliere expressie.

112

Tussen vierkante haken staat een verkeerde reeks.

113

Vierkante haak gevonden zonder tegenovergestelde haak.

114

Syntax fout in reguliere expressie.

115

Achter de \ staat een verkeerd teken.

116

Reguliere expressie is corrupt.

117

Fout in reguliere expressie.

118

Fout tijdens initialiseren van de imagedatabase.

119

Return zonder gosub in Adapl

120

Verkeerd image type.

121

Geen spiegeling voor engere relatie.

122

Imagedatabase kan niet aangemaakt worden.

123

Imagedatabase kan niet geopend worden.

124

Index voor imagedatabase kan niet geopend worden.

125

Image kan niet toegevoegd worden aan imagedatabase.

126

Fout tijdens het zoeken van de image in de imagedatabase.

127

Fout tijdens het wegschrijven van de image in de imagedatabase.

128

Fout tijdens het lezen van de image.

129

Fout tijdens het verwijderen van de image.

130

Adeval is onderbroken.

131

Fout in de karakterset conversietabel.

132

Searchfile niet gevonden.

133

Fout in de searchfile.

134

Fout tijdens schrijven pointerfile.

135

Fout tijdens openen pointerfile.

136

Fout in de pointerfile.

137

Fout tijdens lezen pointerfile.

138

Fout tijdens openen import- of exportjob.

139

De zoekactie is onderbroken.

140

Fout bij het lezen van de ‘freelist’.

141

Fout tijdens lezen van een blok uit de datafile.

142

Fout tijdens lezen van de recordheader.

143

Fout in de recordheader.

144

Fout bij het uitbreiden van de database.

145

Fout tijdens schrijven van een blok in de datafile.

146

Ongeldig type invoerbestand.

147

Onbekende veldnaam.

148

Fout bij het schrijven naar schijf.

149

Fout tijdens het forceren van gekoppeld record.

150

Forceren niet toegestaan.

151

Fout bij het lezen van gelockt record.

152

Fout bij het openen van een logfile.

153

Fout tijdens schrijven.

154

Circulaire verwijzing.

155

Voorkeursterm bestaat niet.

156

Veld niet leeg.

157

Dubbele term.

158

Niet-voorkeursterm verwijst naar voorkeursterm.

159

Voorkeursterm term heeft relaties.

160

Term in gebruik door andere gebruiker.

161-166

Self Issue uitleenbalie foutmeldingen

167

De rol die aan de gebruiker gekoppeld is heeft onvoldoende rechten om de actie uit te mogen voeren.

168-170

Programmeerfouten.

171

Object bestand (.inf, .fmt, .pbk, .imp, .exp, etc.) beschadigd.

172

Systeembestand is bewerkt met nieuwere versie van de software dan waarmee het opgeroepen wordt.

173

Importbestand dat via recovery wordt ingelezen is niet via logging aangemaakt.

174

Index op linkreferentieveld is van een verkeerd type of bestaat niet. (Als uw applicatie feedbackkoppelingen gebruikt, controleer dan of alle forward-referencevelden in de primaire database die wijzen naar validatiebestanden, integer indexen hebben.)

175

Importbestand is gemaakt via logging, en moet geïmporteerd worden met recovery.

176

Hoewel het feedback record gevonden werd met behulp van de index op het linkreferentieveld, kon in het record zelf de linkreferentie niet gevonden worden.

177

Index op gelinkt veld (niet linkreferentieveld) is van een verkeerd type of bestaat niet.

178

Het gelinkte veld / linkreferentieveld kan niet verwijderd worden uit het via feedback links gevonden record.

179

lockfile lock error (wordt nog niet gebruikt.)

180

Een bestand kan niet gevonden worden.

181

De toegang tot een bestand werd geweigerd.

182

Een te kopieren bestand kon niet worden geopend.

183

Een bestand waarnaar geschreven moet worden kan niet worden geopend.

184

Fout bij het lezen van een bestand.

185

Fout bij het schrijven naar een bestand.

186

Kan datum en tijd van een bestand niet lezen of veranderen.

187

Cursor positie is veranderd in een ADAPL.

188

Gebruiker heeft geen toegang tot een bestand (autorisatie mislukt).

189

Algemene ODBC-fout. De foutmelding geeft meer specifieke informatie.

190

Domeinfout: de domeinnaam is te lang.

191

Links trunceren staat aan, maar de indexen zijn er nog niet op aangepast.

192

Voorkeurstermrelatie is niet gespiegeld.

193

Verplichte argumenten niet opgegeven.

194

Geen inleverdatum berekend.

195

Locatie niet gevonden.

196

Zoekactie time-out.

197

Het register kan niet gelezen worden.

198

Er kan niet worden geschreven naar het register.

199

Logfile kan niet gelockt worden.

200-250

Gereserveerd voor fouten in AISODBC.dll (het ODBC stuurprogramma.

251-300

Gereserveerd voor fouten in Adlib Input/Output.

301

PARSE-fout: een fout in de syntaxis van een zoekvraag in de selectietaal.

302

Semantische-factorrelatie is niet gespiegeld.

303

MS_XML fout.

304

Het record bestaat al.

305

(wordt niet meer gebruikt)

306

ADO-fout.

307

Wwwopac-fout in http form: zoekvraagmethode niet opgegeven.

308

Wwwopac-fout in http form: lengte van inhoud niet opgegeven.

309

Wwwopac-fout in http form: lengte van inhoud klopt niet.

310

Wwwopac-fout in http form: geen zoekvraaggegevens.

311

Wwwopac-fout: algemene Adlib.DLL-fout, zoals: deze DLL niet gevonden; geen toegangsrechten tot de DLL; of licentie niet gevonden.

312

Wwwopac-fout: semafoor-fout.

313

Wwwopac-fout: fout al afgehandeld.

314

Wwwopac-fout: database-header mist.

315

OAI-fout: verkeerd argument.

316

OAI-fout: verkeerd resumption token.

317

OAI-fout: verkeerde VERB.

318

OAI-fout: kan formaat niet onderscheiden.

319

OAI-fout: OAI_ID bestaat niet.

320

OAI-fout: geen records gevonden, of de set is leeg of kan niet worden gevonden.

321

OAI-fout: geen metadataformaten aanwezig.

322

OAI-fout: sets worden niet ondersteund.

323

OAI-fout: geen ADMIN_EMAIL opgegeven.

324

OAI-fout: geen REPOSITORY-naam opgegeven.

325

OAI-fout: geen DELIMITER opgegeven.

326

OAI-fout: geen IDENTIFIER opgegeven.

327

OAI- fout: geen OAI_DIR opgegeven.

328

OAI-fout: interne fout.

329

Gdiplus-fout.

330

Niet geïmplementeerd.

331

Algemene fout bij het uitwisselen van gegevens via GLUE met ADO.

332

E-mailfout.

333

Configuratie-fout.

334

Licentiebestandfout: licentie ongeldig.

335

Licentiebestandfout: licentie is verlopen.

336

Licentiebestandfout: licentie kan niet worden gevonden.

337

Licentiebestandfout: er kan niet geschreven worden naar het licentiebestand.

338

Licentiebestandfout: er kan niet worden gelezen uit het licentiebestand.

339

Fout in automatisch nummeren.

340

Fout in automatisch nummeren: tellerbestand (.cnt) kan niet geopend worden.

342

Fout in automatisch nummeren: er kan niet uit het tellerbestand (.cnt) worden gelezen.

342

Fout in automatisch nummeren: er kan niet naar het tellerbestand (.cnt) worden geschreven.

343

Fout in automatisch nummeren: tellerbestandfout (.cnt).

344

Fout in automatisch nummeren: lock op bestand (.cnt) veroorzaakt fout.

345

AdlibWEB fout: algemene fout binnen GLUE ADW.

346

verkeerd lock ID

347

Fout in interne link.

348

Fout met het type van het indexbestand.

349

Niet-unieke linkreferentie-tag.

350

Niet-unieke bestemmingstag.

351

Linkreferentie-tag niet gevuld.

352

Geen gekoppelde data.

353

Ontbrekend padscheidingsteken: in een definitie van een gekoppelde dataset in DBSETUP kan het + teken niet worden gevonden.

354

String is te kort.

355

Importfout: een bestaand record voor de update-tag is niet gevonden.

357

C++ exception: een C++ exception (uitzondering) is een programmeerfout in de Adlib core-software, die veel ver­schillende oorzaken kan hebben. Voorheen resulteerde dit type programmeerfout in een "Illegal operation", waar­door adlwin.exe afsloot. Deze 357-foutmelding is echter het resultaat van een nieuwe (juni 2005), ingebouwde eventhandler die dit soort illegale bewerkingen opvangt.
Dit type foutmeldingen moet worden gerapporteerd aan de AIS helpdesk.

Vanaf Adlib 6.0 worden waarschuwingen en foutmeldingen die Adlib genereert, en die meestal op het scherm van de gebruiker getoond worden, gelogd in de Windows Event vie­wer (Configuratiescherm > Systeembeheer > Logboeken). Het voordeel hiervan is dat wanneer u een foutmelding weg­geklikt hebt, maar die later nog eens wilt bekijken, bijvoor­beeld omdat u de precieze melding aan de Adlib Helpdesk moet doorgeven, u in de Event viewer een overzicht van in het verleden opgetreden foutmeldingen kunt tonen. Dubbel­klik op een event (gebeurtenis) om de volledige waarschu­wing of foutmelding te openen.
Merk nog op dat een waarschuwing meestal niet op proble­men duidt.

De fouten behorende bij de volgende foutcodes kunnen alleen optreden wanneer u werkt onder Windows.


Code

Oorzaak

1001-1006

Interne Windows fout.

1007

De "bezet" / "busy" muiscursor kon niet geladen worden.

1008

Het bestand met helpteksten ("adlib.hlp") kon niet geopend worden.

1009

De opgegeven key voor de helptekst komt niet voor in het bestand met helpteksten ("adlib.hlp").

1010

Schermdefinitie (".fmt" bestand) niet gevonden.

1011

Benodigd systeemveld komt niet voor in schermdefinitie.

1012

Interne Windows fout.

1013

Printergegevens kunnen niet uitgelezen worden.

1014

Het bestand "welcome.bmp" kan niet geopend worden of niet getoond worden vanwege de kleurinstellingen van de pc.

1015

De printer kan niet afdrukken op het geselecteerde papierformaat.

1016

De printer kan niet landscape / portrait afdrukken.

1017-1024

Interne Windows fout.De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2019
stuur bericht

    Hoofdpagina