Adres: Schans 100 8441 ae heerenveen telefoonDovnload 278.77 Kb.
Pagina1/10
Datum28.08.2016
Grootte278.77 Kb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

Locatiegids 2010-2011


Locatie

Fedde Schurer

VWO


ADRES:

Schans 100

8441 AE Heerenveen
TELEFOON:

Ziekmeldingen vóór 9.00 uur: 0513-65 73 10

Daarna centraal nummer: 0513-65 73 85
FAX:

0513-65 74 19EMAIL

fs@sevenwolden.nl


INTERNET

www.sevenwolden.nl


ROOSTERWIJZIGINGEN

Omrop Fryslân teletekst pagina 872
Fedde Schurer1 (Drachten, 25 juli 1898 - Heerenveen, 19 maart 1968) was een bekende Friese dichter. Daarnaast was hij onderwijzer, journalist en zat hij voor de Christelijk-Democratische Unie (CDU) en de Partij van de Arbeid (PvdA) in de volksvertegenwoordiging. Ook was hij christelijk vredesactivist en voorman van de Friese cultuur.

Zijn persoonlijke debuut had plaats in 1925 in de vorm van de dichtbundel Fersen (Verzen).

Vanaf de jaren 20 ontwikkelde Fedde Schurer zich als christelijk pacifist en is dat tot zijn dood toe trouw gebleven. Inj 1930 verliet Schurer Friesland en vestigde hij zich in Amsterdam, waar hij zestien jaar bleef.

Tijdens de veerbootreizen die hij maakte tussen Amsterdam en Lemmer vertaalde hij onder andere gedichten van Heinrich Heine naar het Fries. Tijdens de Tweede Wereldoorlog was hij als schrijver actief in het verzet.

Toen hem vlak na de oorlog het gedeelde hoofdredacteurschap van de Friese Koerier aangeboden werd, keerde Schurer terug naar Friesland. Naast zijn journalistieke werk werd hij actief in de PvdA. Hij maakte landelijk naam binnen de PvdA en streed voor de gelijkberechtiging van de Friese taal. Tussen 1956 en 1963 zat hij voor de Partij van de Arbeid in de Tweede Kamer. ‘Voor maatschappelijke vooruitgang was het volgens Schurer nodig om religie en politiek van elkaar los te koppelen’, aldus zijn biografe Liemburg. ‘Je geloof moest niet je politieke voorkeur bepalen.’
Ons vorige schoolgebouw stond aan het Fedde Schurerplein 1 in Heerenveen en was bekend onder de afkorting FS. De nieuwbouw is echter gelegen aan Schans 100. Uit waardering voor de veelzijdige persoon Fedde Schurer, zijn betekenis voor de Friese cultuur en voor de continuïteit van onze naamgeving hebben we ervoor gekozen om de naam Fedde Schurer te blijven hanteren.

Inhoudsopgave


1

1 Voorwoord 5

2 Het onderwijs op het Fedde Schurer 6

2.1 Naar een zelfstandige, actief lerende leerling…. 6

2.2 De maatschappelijke stage (MaS): iedereen doet er toe! 6

2.3 Sport en Cultuur, LOOT-school 6

3 Vwo op het Fedde Schurer 9

3.1 Algemeen 9

3.2 Universum 11

3.3 Buitenlesactiviteiten 11


3.4 De lessentabel vwo 12

4 Toetsen/bevorderen/slagen 13

4.1 Toetsen 13

4.2 Rapporten 13

4.3 De overgangs- en doorstromingsnormen 13

4.4 Doorstroming/veranderen van…. 16

4.5 Regeling inhalen van gemiste toetsen: 18

4.6 Vrijstellingen/ontheffingen 18

5 De leerlingbegeleiding 19

5.1 Ondersteuning van de lessen 19

5.2 Wie doet wat: contact met de school 19

5.3 Gespecialiseerde leerlingbegeleiders 20

5.4 Melding Verwijsindex 20

5.5 Keuzebegeleiding 22


23

6 Leerling- en ouderparticipatie 24

6.1 Leerlingen 24

6.2 Ouders 24

6.3 MR / Locatieraad 26

7 Praktische informatie 27

7.1 Algemeen 27

7.2 Open leercentrum (OLC) 27

7.3 De huisregels 28

7.4 Snipperdag 30

7.5 Bijkomende kosten 31

7.6 Voorzieningen 34

7.7 Klachtenregeling 34

8 Jaaragenda 2010-2011 35

1 Voorwoord

Aan leerlingen, ouders en medewerkers van de locatie Fedde Schurer,


Het Fedde Schurer (FS) is de bovenbouw-locatie voor alle havo-, atheneum- en gymnasium- leerlingen van geheel Sevenwolden.

We zijn blij met ons prachtige, nieuwe gebouw, dat we dit jaar voor het eerst in gebruik nemen. Met bijna 1000 leerlingen en 100 personeelsleden zijn we de grootste locatie. Om tegemoet te komen aan de verschillen qua leeftijd en gewenste aanpak van onze leerlingenpopulatie, en omdat we het –ook in de bovenbouw- belangrijk vinden, dat onze leerlingen zich gekend weten is de school in zes ‘deelscholen‘ opgedeeld, die als thuisbasis fungeren voor bijvoorbeeld havo 3, vwo 3 enz. In de eigen deelschool hebben ze de meeste lessen, is een eigen open leercentrum, daar kunnen ze hun mentor en hun teamleider vinden en daar zijn de kluisjes en de garderobe.


Locatie Fedde Schurer


Een ‘bewust openbare’ mini-samenleving ongeveer 1100 mensen in een schoolgebouw; dan moet je goed met elkaar omgaan en elkaar daarin (blijven) opvoeden. We hebben daarom, in overleg met alle medewerkers en met de leerlingenraden, één basale gedragsregel afgesproken.

We dragen allemaal bij aan een schone, gezonde school, waarin iedereen zich veilig voelt en respectvol met elkaar omgaat.
Over deze locatiegids:

Wat de overgangsnormen zijn, hoe je een snipperdag aanvraagt, welke buiten-lesactiviteiten we hebben, hoe de begeleiding geregeld is, welke bijzondere kosten er nog zijn, wanneer de rapporten komen en wanneer er ouderavonden zijn: dat alles en nog veel meer is in deze locatiegids te vinden. Bewaar hem daarom goed! Achter in de gids staan alle personeelsleden met hun e-mailadres; vaak zijn docenten telefonisch onder lestijd niet bereikbaar; dan kan een mailtje met het verzoek terug te bellen handig zijn. Om het wat overzichtelijker te maken, hebben we een aparte versie voor vwo en een voor havo. Mocht er iets uit deze gids onduidelijk zijn, neem dan contact op met de mentor of de teamleider. Voor bijzondere kwesties is de locatiedirectie natuurlijk beschikbaar.


We hopen dat deze gids bijdraagt aan een positieve en plezierige samenwerking tussen thuis en school, en daarmee aan een goed schooljaar 2010-2011.
G.J.M. Buitinck

locatiedirecteur  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10


De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2019
stuur bericht

    Hoofdpagina