Afdeling albrandswaardDovnload 52.24 Kb.
Datum25.07.2016
Grootte52.24 Kb.


lint omlaag 1AFDELING ALBRANDSWAARD

December 2015 nr. 10 25 jaar actief


Heer Jezus , als een licht.
Heer Jezus, als een licht zijt Gij Er is geen lerven zonder zin,

gekomen in de nacht, de dood is maar een poort,

ons meer nog dan de dood nabij, geen einde, maar een nieuw begin

vertroostend, ongedacht. van vreugde, ongestoord.


Als Gij ons licht niet was geweest Kom, Heiland, in die laatste nacht,

dan was er slechts verdriet, verdrijf de angst, de pijn,

een wond die schrijnt en niet geneest, zodat wij, eenmaal thuisgebracht,

veel pijn – en anders niet. voorgoed genezen zijn!


Niet elk gebed wordt zo verhoord Eens staan wij dan weer oog in oog,

als ieder dat wel wil; wij zien elkaars gezicht,

wij gaan met uw beloften voort, en zingen samen, hemelhoog:

uw toekomst maakt ons stil. God dank – Hij is ons licht!


Niet iedereen begrijpt waarom

ons lichaam moet vergaan – (André F. Troost)

het kiemt als zaad en komt weerom

als Gij het op doet staan.

Bijeenkomsten.
Dinsdag 15 december 2015.
Kerstviering met aansluitend een gezamenlijke broodmaaltijd.

Hal van de Maranathakerk, Kleidijk 2 te Rhoon.

Aanvang: 16.00 uur.

Dinsdag 5 januari 2016.
Nieuwjaarsbijeenkomst.

Een gezellige middag met een hapje en een drankje.

Hal van de Maranathakerk, Kleidijk 2 te Rhoon.

Aanvang: 14.00 uur.


Van de voorzitter……
We kijken met plezier terug op 2 interessante evenementen.

Eerst was er op zaterdag 24 oktober jl. in de Sporthal in Rhoon het door SWA georganiseerde evenement ”Albrands-waard leeft”. Hier kon iedere vereniging uit onze gemeente zich presenteren op een soort markt. Natuurlijk kun je als PCOB ouderenbond niet verstek laten gaan en dus hebben de bestuursleden zich in 2-tallen ’s morgens of ’s middags gepresenteerd. Of we er leden aan overhouden is niet bekend, maar we hebben er wel voor gezorgd dat we onze naamsbekendheid hebben vergroot.

Tweede evenement was het bezoek aan de Ark van Noach op donderdagmiddag 29 oktober 2015

We gingen met eigen auto en vertrokken om half één vanaf de Maranathakerk in Rhoon.

Na een ritje van een half uurtje stonden we voor de Ark. Wat een gigantisch groot geval.

Kees van den Berg kocht de kaartjes en we konden direct met de rondleiding begin-nen.

Bijzonder was, dat de bouwer van de Ark ons door zijn Ark meenam en ons van alles vertelde over het Bijbelverhaal en wat er bij hoorde.

Na een uurtje hadden we wel alles gezien en gehoord en kwamen we in het restaurant terecht.

Daar was koffie met gebak. Hierna kon iedereen nog even rondkijken of naar huis.

Het was een wetenswaardige middag.

Verder was er natuurlijke onze bijeen-komst van 10 november, die door ruim 50 mensen is bezocht en waar ook een aantal nieuwe gezichten te zien waren.

Tenslotte moet ik u melden, dat ons bestuur overleg heeft gehad met de plaatselijke ANBO afdeling.

Zij hebben ons uitgelegd, hoe de huidige situatie is ontstaan en wat daarvan de gevolgen zijn.

Met ingang van heden is het volledige bestuur van de ANBO-Albrandswaard afgetreden en zijn alle activiteiten gestaakt.

In onze Nieuwsbrief zult u dan ook geen berichten van de ANBO meer aantreffen.
Tot zover deze keer. Ik hoop u allen te zien op onze Kerstviering op 15 december a.s.
Piet van Verseveld
Kerstbijeenkomst.
Wij nodigen u hartelijk uit voor onze kerstbijeenkomst die wij hopen te houden op dinsdag 15 december a.s. in de Hal van de Maranathakerk, Kleidijk 2 te Rhoon.

Vanaf 15.30 uur is er gelegenheid om een kopje koffie of thee te drinken en we beginnen met het programma precies om 16.00 uur.

De meditatie zal worden verzorgd door Drs. L.J. Scholten uit Poortugaal.

Na het liturgisch gedeelte is er een gezamenlijke broodmaaltijd.

Voor deelname aan deze middag kunt u zich voor 10 december a.s. telefonisch opgeven of door bijgesloten formulier ingevuld in te leveren bij of op te sturen naar onderstaand adres:
Dhr. J. ’t Hart, Beatrixstraat 19, 3161 AA Rhoon, tel.: 5016129.
Voor eventueel vervoer kunt u contact opnemen met dhr. A. den Arend, tel.: 5016672 of mevr. A. de Jong, tel.: 5015544.
Welkom.
Wij mochten vorige maand weer twee nieuw lid noteren. n.l. mevrouw M.L. de Koster - Poot uit Rhoon en mevr. T. van Peer uit Poortugaal. Wij hopen dat u een fijne tijd bij ons mag hebben.
De PCOB-website.
De PCOB heeft een landelijke website, waar binnen de plaatselijke

hebben. Onze plaatselijke afdeling werkte al geruime tijd niet meer, maar is nu weer tot leven gebracht.

U kunt alle up-to-date zaken van onze PCOB terugvinden op de website

http://www.pcob.nl/uwafdeling/albrands-waard en u vindt er ook een beschrijving om een snelkoppeling op uw bureaublad te plaatsen.

Hoeft u er voortaan alleen maar op te klikken. Handig toch !!!


De vrijwillige ouderenadviseur .
Iedereen wil gelukkig en gezond ouder worden, zelfstandig blijven wonen, maar bovenal zelfstandig blijven functioneren. Ouder worden kent helaas zijn eigen problemen. Soms lukt het (tijdelijk) niet om alles zelf op te lossen. Hulp vragen is misschien moeilijk, ook door de gedachte om afgewezen te worden. Men krijgt niet altijd de ondersteuning die op sommige momenten zo nodig is.

Maar daarvoor is een oplossing bedacht : de Vrijwillige Ouderen Adviseur (VOA)

Vrijwillige ouderenadviseurs is  een landelijk initiatief van de gezamenlijke ouderenbonden .

De vrijwillig ouderenadviseur (VOA) is de vraagbaak voor ouderen en werkt als tussenpersoon bij het verkrijgen van (informatie over) regelingen en voor-zieningen om zelfredzamer te blijven.


De vrijwillige ouderenadviseur gaat op huisbezoek, doet aan vraagverheldering, signaleert geeft informatie en voorlichting

en helpt de oudere bij het oplossen van de vragen en problemen.

Misschien is de cliënt onvoldoende op de hoogte van regelingen, voorzieningen en diensten, speciaal voor ouderen. Mogelijk zijn het zaken waar men nog niet eerder mee te maken heeft gehad. De vrijwillig ouderenadviseur is goed op de hoogte, kent de procedures en weet bij welke instantie men moet zijn. De ouderenadviseur kan bovendien helpen met het maken van

bepaalde keuzes en eventuele consequenties met de cliënt bespreken.

In Albrandswaard werken de Vrijwillige Ouderen Adviseurs onder de Stichting Welzijn Albrandswaard, dat gevestigd is het Koetshuis aan de Rijsdijk, tel  010 - 501 12 22

De SWA coördineert alle hulpverzoeken, die binnenkomen en vraagt dan de VOA’S op huisbezoek te gaan om de eventuele vragen en problemen te inventariseren.

Daarna koppelen de VOA’s hun ervaringen weer terug naar de SWA.

De SWA is ook de instantie die dan eventuele uitvoering van de problemen onder haar hoede neemt. De VOA ’s doen dit zelf niet.

De VOA’s uit Albrandswaard komen uit verschillende achtergronden, maar vanuit de SWA zal worden gezorgd, dat iemand
met een bepaalde geloofsovertuiging zal worden bezocht door een gelijkgestemde.

Onze PCOB-afdeling heeft ook twee Vrijwillige Ouderen Adviseurs, te weten André den Arend en Piet van Verseveld.

Heeft u vragen of een probleem, dan moet u zeker niet proberen zelf een oplossing te bedenken, maar belt u ons : André 010 – 501 66 72 of Piet 010 – 292 96 18
Piet van Verseveld
PCOB opent meldpunt ‘Dag Blauwe Envelop’
De PCOB krijgt veel reacties binnen van ouderen die ongerust zijn over het verdwijnen van de blauwe belastingenvelop. De overgang gaat te snel. Daarom hebben de PCOB, Unie KBO en ANBO het meldpunt ‘Dag Blauwe Envelop’ geopend n.l.:

(www.dagblauweenvelop.nl). Hier kunt u uw zorgen en reacties melden. Binnen 48 uur zijn er al ruim 500 meldingen binnengekomen. De ouderenorganisaties gaan hierover in gesprek met de Belastingdienst en een oplossing te zoeken voor ouderen die geen gebruik maken van computer en internet.

Ook uw zorgen, vragen of reactie delen?
Dat kan via de website: www.dagblauweenvelop.nl. U kunt uw reactie ook telefonisch doorgeven via het landelijk servicenummer van de Belastingservice Ouderenbonden tel.: 0900-0401437 (€ 0,10 per minuut, elke werkdag bereikbaar tussen 9.30 en 12.30 uur).

Per post kan een reactie gezonden worden aan:Belastingservice Ouderenbonden.

t.a.v. Meldpunt Dag Blauw Envelop

Postbus 325

5201 AH ‘s Hertogenbosch


(Bron: PCOB Extra.)

Verjaardagen.

6 dec. Mevr. M.H. van Mil-Vente 85 jaar

Zonnebloem 4, 3161 SJ Rhoon.

5 jan. Mevr. M.A. van Bokkum-de Vos 75 jaar

Landheer 65, 3171 DC Poortugaal.

8 jan. Dhr. L. Troost 85 jaar

De Eik 2, 3161 JA Rhoon

17 jan. Dhr. A. den Ouden 85 jaar

Beatrixstraat 49, 3171 CA Poortugaal

17 jan. Dhr. C. Ouwehand 75 jaar

Dorpsdijk 214B Rhoon.

Namens het bestuur van harte gefeliciteerd en een prettige dag toegewenst.Ledenadministratie.
Wij willen u vragen om wijzigingen in uw gegevens zoals verhuizing en verandering van telefoonnummer e.d. te melden bij onze ledenadministrateur, telefoon: 5018146. Dat bespaart ons namelijk veel onnodig zoekwerk.

Ouderentoeslag vervalt per 1 januari 2016.
Einde ouderentoeslag voor ouderen met een klein pensioen en vermogen.

Het kabinet wil in de heffing van de inkomstenbelasting in 2016 voor iedereen een gelijke belastingvrijstelling voor in-komen uit vermogen (box 3). Tot dusver bestaat er een extra verhoging van het heffingsvrijvermogen voor ouderen. De zogeheten ‘ouderentoeslag’.

Deze verandering kan gevolgen hebben voor een AOW-gerechtigde met een inko-men uit sparen (betaal- en spaar-rekening(en) en beleggen (incl. groene beleggingen)
Voor wie geldt dit?
Het vervallen van de extra verhoging (ouderentoeslag) van het heffings-vrijvermogen heeft alleen gevolgen voor u als u deze in 2015 al krijgt. Echter alleen als u aan de 3 voorwaarden voldoet:


  1. U hebt de AOW-leeftijd of u bereikt deze leeftijd in 2015

  2. Uw inkomen uit werk en woning (o.a. AOW, pensioen) box 1 is

€ 20.075 of lager

3. Uw vermogen op 1 januari 2016 is

hoger dan € 21.437. Of uw

gezamenlijk vermogen is hoger dan

€ €42.874 als u een partner hebt.
Wat merkt u van het vervallen van de ouderentoeslag?
1. U gaat meer belasting betalen.

2 U hebt misschien geen recht meer

op huurtoeslag en/of in bijzondere gevallen zorgtoeslag, of deze toeslagen kunnen lager worden.

3.Andere toerslagen, tegemoet-komingen (TSZ) of eigen bijdrage

(WMO,WLZ) waarbij het verzamelinkomen of vermogen een rol speelt, veranderen of verdwijnen.
Maatregelen!

Neem eventueel maatregelen als u ” net te veel” vermogen hebt, door bijvoorbeeld ontvangen rekeningen nog in 2015 te betalen, schenk desnoods in 2015 aan (klein)kinderen, draag giften (VVB) voor 2016 in 2015 af.

Wilt u meer weten of hebt u van de belastingdienst daarover een brief ontvangen? Neem dan gerust contact op met uw belastinginvuller (Huba) van de aangifte 2014.
Kees van den Berg, penningmeester.
Omzien naar elkaar.
Wanneer u hoort dat er een medelid opgenomen is in het ziekenhuis of thuis ziek is, wilt u dit dan zo spoedig mogelijk doorgeven aan onze secretaris, telefoon 5016129.
Nieuwe PCOB ledenpas.
In de week van maandag 14 t/m zaterdag 19 december 2015 wordt de nieuwe PCOB-ledenpas bij alle PCOB-leden thuis bezorgd. De pas is in een nieuw jasje gestoken en heeft de vorm van een bankpas.
(Bron: PCOB Extra.)
Collectieve zorgverzekering 2016.
De PCOB heeft sinds 2015 een overeenkomst met de zorgverzekeraars Zilveren Kruis en Pro Life. Daarbij hebben
wij ledenwensen voorop gesteld, zoals een overzichtelijk aanbod en een aantrekkelijke premie met een goede prijs-kwaliteit-verhouding voor verzekeringspakketten toegespitst op actieve vijftigplussers.

Vorig jaar is er met Zilveren Kruis en Pro Life gekozen voor een lange-termijnrelatie. In de komende jaren wordt er van twee kanten geïnvesteerd in gezamenlijke projecten met betrekking tot kwaliteits-verbetering in de zorg, innovaties op het gebied van e-health en langer thuis wonen en/of mantelzorgondersteuning.

Op dit moment vinden er met de verzekeraars nog gesprekken plaats over specifieke ledenvoordelen in 2016. In Perspectief van december/januari, die eind november verschijnt, informeren wij u over alle bijzonderheden.

Wat we alvast kunnen melden, is dat mede op aandringen van de PCOB, de tarieven voor de zorgverzekering bij Zilveren Kruis voor iedereen van 50 jaar en ouder, gelijk zijn getrokken. Daarmee is er niet langer sprake van leeftijdsdiscriminatie, een belangrijke voorwaarde vanuit de PCOB.

Meer informatie over de collectieve zorgverzekeringen via de PCOB leest u in het dossier van Perspectief nr. 10, die eind november verschijnt.
(Bron: PCOB Extra.)

Steger Bouwservice
Heeft u werkzaamheden die niet door de vrijwilligers van de PCOB uitgevoerd kunnen worden dan zijn wij een goede

partij voor u. Steger Bouwservice is een jong en dynamisch aannemersbedrijf uit


Rhoon en wij kunnen u het volgende bieden:

  • Woningbeveiliging

  • Leveren en plaatsen hulpmiddelen

  • Klein onderhoud

  • Reparatie en montagewerk

  • Tegelwerkzaamheden

  • Schilderwerkzaamheden.


Voor de leden van de PCOB afdeling Albrandswaard bieden wij een korting van 15% op de arbeidskosten gedu-rende het gehele jaar 2015.
Bel ons voor het maken van een vrijblijvende afspraak op telefoon: 06-12601271.Nieuwsbrief februari 2016.
De redactie maakt u er op attent dat voor de maand januari geen Perspectief en nieuwsbrief zal verschijnen.

De volgende Perspectief en nieuwsbrief (februari) zal eind januari 2016 verschijnen. Mocht u een bijdrage hebben die u graag geplaatst zou willen zien dan zouden wij  dat graag voor 20 januari a.s. in ons bezit willen hebben. U kunt uw bericht  sturen per brief of per email aan de redactie. De redactie houdt zich wel het recht voor om kleine wijzigingen in de tekst aan te brengen of teksten in te korten.Het bestuur wenst u allen

gezegende Kerstdagen en een voorspoedig, maar vooral een gezond 2016 toe.

0-0-0-0-0-0-0
Samenstelling van het bestuur:
Piet van Verseveld Voorzitter Schefferstraat 17 3161 DH Rhoon 2929618 piet@vanverseveld.eu

Jan ’t Hart Secretaris Beatrixstraat 19 3161 AA Rhoon 5016129 janthart@hetnet.nl

Kees van den Berg Penningmeester Rijsdijk 26 3161 HP Rhoon 5015663 cvd.berg36@gmail.com

Annie de Jong Bestuurslid Ravelstraat 70 3161 WE Rhoon 5015544 annie.dejong@hotmail.com

André den Arend Ouderenadviseur Bachlaan 26 3161 RB Rhoon 5016672 a.den.arend@planet.nl
Redactie nieuwsbrief: Jan ’t Hart
Webmaster Piet van Verseveld
Banknummer : Rabobank : IBAN : NL16 RABO 0355 3627 59. NG ekening: nN

Contactpersonen:

Belastingzaken: Kees van den Berg 5015663

Wim Kranenburg 5067077

Ad Haeck 5018146

Bezorgen Perspectief: Poortugaal : Jan Verschoor 4168039

Jan Roodnat 5013241

Rhoon: Ali en Herman van den Berg 5016891

Riet Huijgen 5016114

Aad van Dijk 5010206

Joop van Dommelen 5018538

Omzien naar elkaar : Poortugaal: Pleuni Vrijhof 5019054

Rhoon: Tiny van den Berg 5015663

Riet Verhoeckx 5060226

Annie de Jong 5015544

Ledenadministratie: Ad Haeck 5018146

Nieuwsbrief: Jan ’t Hart 5016129

Klussendienst: Ed Lagendijk 5018301

Vervoer van leden naar en van bijeenkomsten: André den Arend 5016672

Annie de Jong 5015544

Hierlangs afknippen------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------PCOB afdeling Albrandswaard.Secretariaat: dhr. J.L. ’t Hart, Beatrixstraat 19, 3161 AA Rhoon tel.: 010 – 5016129

aanmelding - opzegging - wijziging (doorhalen wat niet van toepassing is)
Naam: man/vrouw Huwelijksdatum: ---------------------

----------------------------------------------------------------------

Voorletters: Geboortedatum: ---------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------

Adres:


----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Postcode en woonplaats:

------------ -------------------------------------------------------------------------------------------------

Telefoon: E-mail:

------------------------------- ----------------------------------------------------------------------------------------

Gegevens 2e persoon woonachtig op dit adres:


Naam: man/vrouw

---------------------------------------------------------------------

Voorletters: Geboortedatum:

-------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------

Datum: Handtekening:

-------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------ U kunt deze bon afgeven op, of opsturen naar bovenstaand adres.De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2019
stuur bericht

    Hoofdpagina