Afdeling frans richtgraad 1 ModulairDovnload 379.84 Kb.
Pagina1/10
Datum25.08.2016
Grootte379.84 Kb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10
Vlaamse Dienst van het Katholiek Volwassenenonderwijs

VDKVO


Guimardstraat 1

1040 BRUSSELLeerplan

AFDELING


FRANS

Richtgraad 1.1

Modulair
STUDIEGEBIED

TALEN

02-03/733/G/O/P/V/V

Maart 2003

Dit leerplan Frans richtgraad 1.1 werd opgesteld door


Véronique Sanctobin (HITEK),
onder de eindverantwoordelijkheid van
Dirk Vernou (Directeur HITEK).
Onze oprechte dank gaat uit naar:

Giedo Custers (R.E.N. Limburg)


Raymond Gevaert (K.U.Leuven)
Dany Jacquy (GLTT)
Inge Lefèvre (HITEK)
Bie Moens (HITEK)
Natasha Staelens (CVO Roeselare)
Vinciane Vanderheyde (KHNB)
Fabienne Vanhoutteghem (HITEK)
Els Willems (PCVO Gent)

Kortrijk, februari 2003


Leerplan Frans

Richtgraad 1.1


1 Situering
2 Beginsituatie
3 Doelstellingen
3.1 Algemene doelstellingen

3.2 Leerplandoelstellingen


3.2.1. Spreken

3.2.2. Schrijven

3.2.3. Lezen

3.2.4 Luisteren


4 Leerinhouden
4.1 Contexten

4.2 Taalhandelingen


4.2.1. Algemene taalhandelingen

4.2.2. Contextspecifieke taalhandelingen


4.3 Taalsysteem
4.3.1. Woordsoorten, morfologie en spelling

4.3.2 Syntaxis


4.4. Taalregisters

4.5 Uitspraak en intonatie

4.6 Socioculturele aspecten
4.6.1. Socioculturele conventies

4.6.2 Non-verbale communicatie


5 Methodologische wenken
6 Evaluatie

7 Bibliografie


7.1 Algemene didactische werken

7.2 Taalspecifieke werken


7.2.1. Algemene taalspecifieke werken

7.2.2 Woordenschat

7.2.3 Grammatica

7.2.4 Uitspraak en intonatie

7.2.5 Socioculturele aspecten

7.2.6 De vier vaardigheden

7.2.7 Evaluatie

7.2.8 Handboeken

7.2.9 Elektronische leer- en hulpmiddelen
Bijlage 1: Nuttige info

Bijlage 2: Trefwoordenlijst

1 Situering
Dit leerplan is de concrete vertaling van de publicatie Volwassenenonderwijs, Opleidingsprofielen Moderne Talen die de Dienst voor Onderwijsontwikkeling (DVO) heeft ontwikkeld in het kader van zijn decretale opdracht.

Die opdracht bestond erin een structuur voor de taalopleidingen in het volwassenenonderwijs uit te werken, specifieke eindtermen 1 voor elk niveau te formuleren en een modulair leertraject vast te leggen.


De opleidingsprofielen beantwoorden aan de noodzaak om verschillende beheersingsniveaus eenduidig van elkaar te onderscheiden en te beschrijven. Een modulaire structuur bedoelt bovendien in te spelen op de behoefte aan een flexibele organisatie van levenslang leren.
Voor de opleidingenstructuur is uitgegaan van het Europese referentiekader voor het leren, onderwijzen en evalueren van moderne talen van de Raad van Europa. Dat kader is stilaan het ijkpunt aan het worden voor het talenaanbod in alle ons omringende landen. De oriëntering daarop biedt bovendien het voordeel van de transnationale vergelijkbaarheid van de Vlaamse taalopleidingen.

De indeling van de opleidingen in richtgraden
De taalopleidingen in het volwassenenonderwijs zijn verdeeld in vier taalbeheersingsniveaus, ‘richtgraden’ genoemd. Het ‘mastery-niveau’, dat vergelijkbaar is met het taalbeheersingsniveau van een moedertaalspreker met een gemiddelde opleiding, wordt in het volwassenenonderwijs niet haalbaar geacht.Europees referentiekader2

Nieuwe benamingen volwassenenonderwijs

Oude benamingen (lineair) volwassenenonderwijs

Breakthrough A1

Richtgraad 1.1

Elementaire kennis 1

Waystage A2

Richtgraad 1.2

Elementaire kennis 2

Threshold B1

Richtgraad 2

Praktische kennis

Vantage B2

Richtgraad 3

Gevorderde kennis 1

Effectiveness C1

Richtgraad 4

Gevorderde kennis 2

Mastery C2

--

--

De concretisering van de richtgraden in specifieke eindtermen
Voor elk van de vier richtgraden is beschreven waartoe de cursist3 in staat moet zijn als hij receptief (luisterend en lezend) of productief (sprekend en schrijvend) met taal omgaat.
De beschrijvingen zijn geconcretiseerd in specifieke eindtermen: dat zijn doelstellingen met betrekking tot de vier vaardigheden, kennisgegevens en attitudes.

In de specifieke eindtermen voor de vaardigheden is een aantal bouwstenen verwerkt: de taaltaak (bijv. zich een mening over iets vormen), de tekst (bijv. een nieuwsuitzending, een dialoog), het publiek (de bekende of onbekende taalgebruiker), het verwerkingsniveau (bijv. het kopiëren van een zin, het beoordelen van een reclameboodschap), de tekstkenmerken (bijv. een doorzichtige tekststructuur) en de context (bijv. communicatie op het werk).


Ook de componenten die de taalvaardigheid ondersteunen, zijn geëxpliciteerd. Het gaat daarbij om de functionele kennis van woordenschat en taalsysteem (grammatica), uitspraak, ritme en intonatie, kennis van de socioculturele context, om leer- en communicatiestrategieën en om attitudes.
Hoe belangrijk die ondersteunende componenten ook zijn, centraal staat de praktische taalvaardigheid van de cursist: wat hij met taal kan doen, is belangrijker dan wat hij erover weet.

De clustering van specifieke eindtermen tot modules
De specifieke eindtermen worden - op basis van een toenemende graad van complexiteit - geclusterd tot modules, die samen een leertraject vormen. Elke module bevat een set van specifieke eindtermen die een samenhangend geheel vormen en markeert een afgeronde stap in de taalopleiding die tot certificering leidt.
Een modulair leertraject met bijbehorende specifieke eindtermen voor een bepaalde richtgraad wordt een ‘opleidingsprofiel’ genoemd. Voor Arabisch, Chinees, Japans, Grieks, Pools, Russisch en Turks eindigt het leertraject met richtgraad 2. De specifieke eindtermen voor de hogere richtgraden worden voor die talen niet haalbaar geacht.
Grafisch voorgesteld zien de respectieve leertrajecten er als volgt uit:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10


De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2019
stuur bericht

    Hoofdpagina