Afdeling Land- en TuinbouwvormingDovnload 223.74 Kb.
Pagina7/7
Datum22.07.2016
Grootte223.74 Kb.
1   2   3   4   5   6   7

10. Economische doorrekening


Hieronder vindt u een overzicht van wat u gemiddeld mag verwachten qua bedrijfseconomisch resultaat met de voorgestelde teeltrotatie.
BO = Bruto opbrengst (opbrengst (kg) x verkoopprijs)

TK = Toegerekende kosten (loonwerk inbegrepen, exclusief arbeid)BM = Bruto marge (BO - TK)


Bedrijfseconomische kengetallen


Teelt

Ha

Opbrengst

Prijs (*)

BO/ha

BO

TK/ha

h arbeid/ha

BM/ha

BM/H

BM

Aardappel

4

23.000 kg

0,22

5 131

20 526

2 507

48

2 624

55

10 496

Bloemkool

5

17.000 stuks

0,69

11 800

58 999

3 979

462

7 821

17

39 103

Prei

4

21.000 kg

0,94

19 782

79 128

4 077

990

15 705

16

62 819

Graan

4

5500 kg (**)

0,26

1 903

7 610

904

33

998

30

3 993

Wortelen

4

55.000 kg

0,12

6 817

27 268

2 468

248

4 349

18

17 397

Totaal

21


193 530
7558133 808


Arbeidskost(V)

4558

62 144


Vaste kosten

37 184Arbeidsinkomen

34 480
(*) Prijs per opbrengstéénheid


(**) 5500 kg graan + 3000 kg stro (0,07 EUR/kg)Arbeidskost:

Eigen arbeid: 3000 uren (2000 + 1000)Arbeid door derden: 13,63 EUR per uur


Nodige investeringen :


- schoffel op 75 cm : 6 197 EUR(1)

- wiedeg 4,5 m : 2 355 EUR (1)

- Brander 3 m : 17 972 EUR (1)

(1) afschrijven op 5 jaar, 5 % rente, 2 % herstellingen


In totaal betekenen deze investeringen : 31 166 EUR over 5 jaar

6 233 EUR per jaar

De huidige vaste kosten worden geschat op 30 987 EUR. De noodzakelijke investeringen naar onkruidbestrijdingsmachines meegerekend, komt dit op een toekomstige vaste kost van 37 184 EUR.
Als resultaat geeft dit een bruto arbeidsinkomen van 34 480 EUR per jaar.
per uur arbeid : 11,50 EUR

per ha : 1 724 EUR

Hierbij is de biopremie niet meegerekend.

De biopremie

Jaarlijkse premie per ha zoals vastgelegd in het M.B. van 30/3/95 (in BEF), geldend voor de percelen aangemeld vòòr 30 april 2000 :


Teelt in omschakeling

Biologische teelt

Eénjarige teelten met EG premies (granen, eiwithoudende, oliehoudende gewassen)

180,52

111,55

Eénjarige teelten zonder EG premie

300,87

223,10

Weiland

297,47


173,53

Groenteteelten

300,87

297,47

Meerjarige fruitteelten

842,47 (andere dan hoogstam)

743,68 (ook hoogstam)

Belangrijke opmerking :


Deze premieregeling is gegarandeerd voor de percelen die aangemeld worden vòòr 30 april 2000. Het is momenteel nog niet zeker of ook na 30 april 2000 deze hectaresteun zal toegekend worden. De algemene verwachting is dat dit inderdaad zal verder gezet worden, met een verhoogde premie voor de groenteteelt.

Hou hier terdege rekening mee !


Als we het teeltplan over 12 jaar bekijken :


2001 4 ha graan (O) 722 EUR

2002 8 ha graan (O) 1 444 EUR

2003 idem 2002 + 4 ha Prei (B) 2 634 EUR

2004 idem 2003 + 4 ha wortelen (B) 3 824 EUR

2005 idem 2004 + 4 ha aardappelen (O) 4 716 EUR

2006 4 ha graan(O) + 4 ha prei, wort en aard (B) 3 994 EUR

2007 4 ha aard, wort en prei (B) 3 272 EUR

2008 4 ha aard en wort (B) 2 082 EUR

2009 4 ha aard (B) 892 EUR
TOTAAL: 23 582 EUR

Deze hectaresteun is een reconversiesteun : bedoeld om de omschakelingsperiode naar de biologische landbouwmethode enigszins te verlichten.

Hiermee kunt u ten dele de investeringen bekostigen en ten dele uw arbeidsinkomen dat tijdens de omschakeling iets lager ligt, wat aanvullen. Waak er echter over dat deze premie uw bedrijf ten goede komt.

11. De omschakelingsperiodePerceel A

Perceel B

Perceel C

Perceel D

Perceel E

2001

WT

Bloemkool

Wortelen

Prei

Erwten

2002

Graan

WT

Bloemkool

Wortelen

Prei

2003

Prei

Graan

WT

Bloemkool

Wortelen

2004

Wortelen

Prei

Graan

WT

Bloemkool

2005

Aardappel

Wortelen

Prei

Graan

WT

2006

Bloemkool

Aardappel

Wortelen

Prei

Graan

2007

Graan

Bloemkool

Aardappel

Wortelen

Prei

De omschakelingsperiode verloopt als volgt :


Alles wat geoogst wordt binnen 1 jaar na aanmelden bij BLIK is 'gangbaar' product.

Alles wat geoogst wordt vanaf 1 jaar na aanmelden bij BLIK is product 'in omschakeling', enkel voor groenten voor de verse markt kan hier een meerprijs verkregen worden.

Alles wat gezaaid of geplant wordt vanaf 2 jaar na aanmelden bij BLIK geeft 'biologisch' product.
Voor de aanmeldingsdatum zal dit zeer belangrijk zijn : wanneer u de prei zaait voor het eerste jaar dat u 'biologisch product' zult telen, moet u reeds 2 jaar aangemeld zijn ! Dit zal dus het best gebeuren in januari, ten laatste begin februari.
Tijdens de omschakeling moet biologisch geteeld worden, maar krijgt men nog geen meerprijs. Het komt er dus op aan enkel gewassen te telen in omschakeling waarbij dit saldoverlies zo beperkt mogelijk is en waarbij de onkruidbestrijding zo weinig mogelijk tijd vergt, want deze extra arbeid wordt nog niet vergoed.
Met de voorgestelde gefaseerde omschakeling is het mogelijk om steeds de laagst salderende gewassen in de omschakelingsperiode te telen, die tevens de minste extra arbeid vergen.

Op deze wijze kunt u met een minimum aan inkomensverlies de omschakeling maken en ondertussen ervaring opdoen met de mechanische onkruidbestrijding.

Deze gefaseerde omschakeling laat ook toe om perceel per perceel in de nieuwe rotatie te laten stappen. Bij een volledige omschakeling zouden ook hoogsalderende en arbeidsintensieve teelten in omschakeling moeten geteeld worden, wat financieel een harde noot om kraken is.
Bij de teeltkeuze van de gangbare gewassen die u vanaf 2001 nog tijdelijk aanhoudt, is het belangrijke rekening te houden met het verbod op parallelle productie: een zelfde gewas mag niet én gangbaar én biologisch geteeld worden omdat dit een sluitende controle onmogelijk maakt.

12. Afzet


Voor de granen in omschakeling zult u aangewezen zijn op de gangbare markt voor uw afzet.
Het biologisch graan gaat naar de groothandel, de biologische prei en bloemkool kunnen afgezet worden via de groothandel, de veiling of coöperatieve afzet. Bio-aardappelen zijn gegeerd goed en zullen vlot een afzet vinden in de groothandel.

Voor de wortelen kunt u contract afsluiten met een diepvriesbedrijf dat biologische wortelen verwerkt.

Om uw stro af te zetten kunt u best een lange-termijn afspraak maken met een bio-veehouder die zelf te weinig land heeft om hierin te voorzien, daar kunt u dan ook uw mest betrekken.
Het is van groot belang om voor de start van het teeltseizoen reeds duurzame afspraken te maken met uw toekomstige afnemers. Overleg met collega's-bioboeren hierbij helpen of een andere mogelijkheid is contact op te nemen met Belbior, de Vlaamse telersorganisatie van bioboeren.
Voor namen en adressen van afnemers en leveranciers wil ik verwijzen naar de 'Gids Afnemers/Leveranciers' die u in bijlage vindt.Slotbeschouwing

Met dit omschakelingsplan heb ik getracht een beeld te schetsen van hoe uw bedrijf biologisch kan ronddraaien in de toekomst. Er zijn veel veronderstellingen gemaakt aan de hand van waarnemingen en prognoses. Het uiteindelijk resultaat is haalbaar indien deze veronderstellingen goed gemaakt zijn. Bovendien zal de kennis inzake biologische landbouw in de toekomst nog sterk evolueren en het zal steeds een kwestie zijn deze evolutie op te volgen en uw bedrijfsbeleid aan te passen indien nodig.


(...)Statiestraat 164 C

2600 BERCHEM

Tel 03 - 287 37 70

Fax 03 - 287 37 71

e-mail expertisecentrum@blivo.be

22/07/161   2   3   4   5   6   7


De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2019
stuur bericht

    Hoofdpagina